icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

DIGA - Digital Innovations for Growth Academy

Cilj projekta je izboljšati kompetence svetovalcev in izobraževalcev za podporo inovacijam, konkurenčnosti in internacionalizaciji malih in srednjih podjetij, ki jih vodijo ženske. Razvili bomo in v 6 partnerskih državah EU preizkusili inovativni učni model za izboljšanje IKT kompetenc žensk podjetnic, za boljše strateško načrtovanje in e-poslovanje. Razvita bodo parcipativna učna partnerstva strokovnjakov s področja podjetništva, gospodarskega in tehnloškega razvoja ter vzpostavljena evropska skupnost e-učenja za podjetniške svetovalce in izobraževalce.

Predstavitvena brošura

Raziskava: Uporaba digitalnih tehnologij pri poslovanju in izobraževanju in usposabljanju za podjetništvo - pogledi podjetnikov, izvajalcev ter udeležencev izobraževanja (v angleškem jeziku)

Povzetek raziskave

Dodatne informacije:
eim, Center razvoja človeških virov, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor

Kontaktna oseba:
Mateja Karničnik, tel.: 02 333 13 40, e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spletna stran projekta:
http://www.thewomensorganisation.org.uk/projects-and-partnerships/diga