icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Age is Effective

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, je nosilec čezmejnega projekta »Razvoj in implementacija inovativnih metodologij za razvoj človeških virov in izboljšanje zaposlitvenih možnosti starejših oseb - Age is Effective«.

S projektom želimo spodbuditi zaposlovanje starejše delovne sile in okrepiti njihovo konkurenčnost na trgu dela na območju Sisačko-moslovačke županije. V okviru projekta bomo razvili in implementirali inovativno metodologijo za razvoj človeškega potenciala in spodbudili zaposlovanje starejših oseb. Cilj projekta je prenesti mednarodne prakse na področju zaposlovanja starejših oseb. Na podlagi raziskave trga dela bomo pripravili  analizo s priporočili kot izhodišče za razvoj vsebine in orodij za upravljanje s starejšo delovno silo na območju Sisačko-moslovačke županije. Pripravili bomo priročnik za delodajalce in svetovalce zaposlitve v povezavi z upravljanjem starejše delovne sile, razvili in izvedli program usposabljanja za 20 trenerjev in promotorjev za zaposlovanje oseb 50+, razvili in izvedli program usposabljanja za 20 zaposlenih in 20 nezaposlenih v starosti 50+ z namenom spodbujanja njihovega nadaljnjega razvoja kariere in zaposlovanja, vzpostavili e-platformo za podporo zaposlenim in nezaposlenim, prav tako pa podjetjem, ustanovam in ostalim, ki se ukvarjajo z razvojem kadrov in zaposlovanjem.

Ciljna skupina projekta so osebe v starosti 50+, ki so nezaposlene in zaposlene ter jim grozi izguba zaposlitve ter svetovalci za razvoj človeških virov v podjetjih in na zavodu za zaposlovanje.

Partnerji projekta: eim, Center razvoja človeških virov d.o.o., Hrvatska gospodarska komora, Razvojna agencija Sisačko-moslovačke županije SIMORA, Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Trajanje projekta: februar 2015 – julij 2016

Vrednost projekta: 189.704,30 EUR

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontaktna oseba:

Natalija Žunko, tel.: 02/333 1 339, e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.