icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Razvoj karierne platforme za zaposlene

KPZFundaciji za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA skupaj z nosilcem Gospodarsko zbornico Slovenije ter partnerjema Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanjeRegionalnim centrom za  razvoj d.o.o. izvajamo projekt »Razvoj karierne platforme za zaposlene«.

Namen projekta je je razvoj celovitega modularnega sistema prepoznavanja in spodbujanja pridobivanja kompetenc za trg dela, karierne orientacije zaposlenih ter njihovega usposabljanja in izobraževanja v skladu s potrebami gospodarstva.

V okviru projekta bo razvit celovit model načrtovanja in napovedovanja potreb po kompetencah,  izvedena usposabljanja delodajalcev za uporabo modela, izdelan enoten model individualnega kariernega načrta za zaposlene, razvit program usposabljanja za karierno orientacijo ter oblikovani novi programi izobraževanja/usposabljanja na podlagi napovedi potreb po kompetencah.

Projekt se bo pilotno izvajal v regijah Zasavje in Podravje ter preizkušal z vključitvijo petih izbranih podjetij iz vsake regije, predvsem s področja elektronske in elektroindustrije ter njihovih partnerjev v verigi vrednosti. Za preizkus prenosljivosti metodologij in orodij bodo vključena tudi nekatera podjetja iz drugih panog in njihovi partnerji iz njihove verige vrednosti.

Projekt je delno sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada in iz proračuna Republike Slovenije. Kontaktna oseba za projekt je Andreja Sever (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 01 58 98 8235), v Fundaciji PRIZMA pa Karmen Vaupotič (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 02 333 13 31). Več informacij bo na voljo na spletni strani projekta, ki bo vzpostavljena v kratkem. Do takrat pa še nekaj tukaj: >>>>>

 

LOGOTIP-ESS-SLO

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. Operacijo delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti«.