icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Rezultati projekta

V Fundaciji PRIZMA smo v skladu s programsko ponudbo konzorcija v letih 2016 – 2019 uspešno izvedli sledeče programe:

 V letu 2016:

 • 1 program Treninga socialnih veščin (SNIO),
 • 2 izvedbi programov Osnove za delo z računalnikom doma in pomoč v pisarni in
 • 1 izvedbo programa Naprednejši Word, Excel in oblikovanje z GIMP.

Programe je uspešno zaključilo 60 vključenih zaposlenih.

V letu 2017:

 • 8 izvedb programa Trening socialnih veščin (SNIO),
 • 5 izvedb programa Osnove za delo za računalnikom in pomoč v pisarni (RDO) in
 • 6 izvedb programa Naprednejši Word, Excel in oblikovanje z GIMP (RDO).

Programe je uspešno zaključilo 240 vključenih zaposlenih.

V letu 2018:

 • 7 izvedb programa Trening socialnih veščin (SNIO),
 • 6 izvedb programa Osnove za delo za računalnikom in pomoč v pisarni (RDO),
 • 4 izvedb programa Naprednejši Word, Excel in oblikovanje z GIMP (RDO) in
 • 5 izvedb programa Naprednejši, Excel ter oblikovanje in modeliranje (RDO).

Programe je uspešno zaključilo 225 vključenih zaposlenih.

V letu 2019:

 • 1 izvedba programa Trening socialnih veščin (SNIO),
 • 2 izvedbi programa Naprednejši Word, Excel in oblikovanje z GIMP (RDO) in
 • 2 izvedbi programa Naprednejši, Excel ter oblikovanje in modeliranje (RDO).

Programe je uspešno zaključilo 45 vključenih zaposlenih.

Vključeni so pridobili znanja s področja socialnih veščin (komunikacije, reševanja konfliktov, vrednot, timskega dela, …) ter računalniške in digitalne tehnologije (osnovni in napredni računalniški tečaj), ki jim bodo koristila pri vsakodnevnem delu in tudi izven delovnega mesta. Vsi udeleženci so ob zaključku prejeli potrdila o uspešno zaključenem usposabljanju.