icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

SENTINEL

Krepitev socialnih podjetij, da bi povečali njihov učinek v gospodarskem in socialnem sektorju

V zadnjih letih smo priča demografskim spremembam (krčenje prebivalstva, migracije, beg možganov) in naraščajoči socialni segregaciji, še posebej v ruralnih predelih, kar predstavlja resen gospodarski izziv za države Srednje Evrope. V teh regijah so lahko socialna podjetja, če jim pomaga podporno okolje,  resnično gonilna sila socialne vključenosti in zaposlovanja. Zato je namen projekta SENTINEL zmanjšati regionalne neenakosti v sodelujočih državah in okrepiti socialna podjetja, da bodo lahko igrala pomembno vlogo v lokalnem gospodarstvu.

Ker se omenjenih izzivov dobro zaveda, se je projektnemu partnerstvu pridružila tudi Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA. Cilj projekta je okrepiti vodstvene kompetence  in podjetniško naravnanost ustanoviteljev in vodij socialnih podjetij, jim nuditi specializirane mentorske storitve ter oblikovati nove zaposlitve in ozaveščati ter informirati prebivalce o pomenu socialnih podjetij za družbo in gospodarstvo.

Podpirati socialna podjetja bo pogumna in kreativna aktivnost, ki bo spreminjala sistem. Gre za poslanstvo, ki se bo lotilo obstoječega družbenega okvirja in bo imelo pozitiven učinek na gospodarstvo v depriviligiranih regijah.

Projekt SENTINEL se izvaja v okviru programa Interreg, Srednja Evropa in ga sofinancira Evropska Unija. Vrednost projekta, ki traja od 1. junija 2017 do 31. maja 2020, znaša 1,952.166,05 EUR.

Predstavitev projekta

Facebook: https://www.facebook.com/CentralEuropeSentinel

Spletna stran: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/SENTINEL.html


Da bi v projektu SENTINEL razvili in preizkusili čimbolj ustrezne programe in aktivnosti, smo v uvodni fazi partnerji v svojih državah raziskali stanje na področju socialnega podjetništva in podpornega okolja ter pripravili nacionalna in skupna transnacionalna poročila, ki jih najdete na spodnjih povezavah (poročila so pripravljena v angleškem jeziku):

  • Nacionalno poročilo o ponudbi podpornih storitev za socialna podjetja >>>>>
  • Skupno (transnacionalno) poročilo o ponudbi podpornih storitev za socialna podjetja >>>>>
  • Nacionalno poročilo o potrebah socialnih podjetij na področju podpornega okolja in povezovanja >>>>>
  • Skupno (transnacionalno) poročilo o potrebah socialnih podjetij na področju podpornega okolja in povezovanja >>>>>

 Na kratko o socialnem podjetništvu v Srednji Evropi:

infographic 08 eu1

ig 06v1 EU

ig 05v1 for partners

ig 04 final

infographic 3

SENTINEL infographics 2

infographics 1 period