icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Kompetenčni center za razvoj kadrov v elektroindustriji – KOC EEI 4.0

V Kompetenčnem centru za razvoj kadrov v elektroindustriji – KOC EEI 4.0 so se združila podjetja iz panoge C27 Proizvodnja elektronaprav in z njo povezane C26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov, da bi izboljšala panožne kompetence, produktivnost, ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih ter krepila konkurenčnost slovenskega gospodarstva v omenjeni panogi.

Kompetenčni center za razvoj kadrov v elektroindustriji, KOC EEI 4.0 sestavljajo TECES, Tehnološki center za električne stroje (nosilni partner);  Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA (kadrovski partner); BSH Hišni aparati d.o.o.; Domel d.d.; ETI Elektroelement d.d.; Gorenje d.d.; Iskra d.d.; Kolektor Sikom d.o.o.; Kolektor KFH d.o.o.; Kolektor Ascom d.o.o.; Kolektor Micro-Motor d.o.o.; Bartec Varnost d.o.o.; ELPRO Križnič d.o.o.; Elvez d.o.o.; STRIP'S d.o.o.; TEM Čatež d.o.o.; ELPRO Lepenik & Co. d.o.o.; in Piktronik d.o.o..

Partnerstvo si je izbralo izziv sedanje realnosti, kot posledice dejstva, da tehnologije in naprave postajajo »pametne« in »inter-operabilne«, opremljene s senzoriji in povezane v vseobsegajočo komunicirajočo mrežo Interneta stvari. Med seboj so zmožne komunicirati, si sporočati stanje zalog, naročil, posebnih dogodkov, etc. in vse to beležiti, zbirati, analizirati, shranjevati v oblakih in deliti z drugimi preko internetnih in drugih povezav.

Ta konstantno pospešujoč, dinamičen in sistemsko-razvejan proces digitalne transformacije panožnim partnerjem prinaša tudi spremenjene zahteve do specifičnih znanj na ključnih panožnih delovnih mestih, ki jih bodo zaposleni morali obvladovati v bližnji prihodnosti, če bomo kot celotna slovenska družba želeli biti konkurenčni. Tako veliki zaposlovalci panoge, kot mala in srednja podjetja so podvržena spremembam, ki jih danes prinaša ta transformacija v digitalno upravljanje in spremljanje procesov, proizvodov in zaposlenih z znatno drugačnimi kompetencami potrebnimi za opravljanje dela.

Za izbrane kompetenčne profile (proizvodni delavec, prodajni strokovnjak, produktni vodja, razvojni strokovnjak, vodja oddelka / linijski in kadrovik ter strokovni sodelavce/referent) bodo tako izvedena usposabljanja predvsem na področju krepitve in razvoja digitalne kompetence, kompetenc povezanih z obvladovanjem sprememb in prilagajanjem, kreativnostjo in inoviranjem, reševanjem kompleksnih problem ter kompetenc učinkovitega sodelovanja z drugimi, in drugih, ki so bile opredeljene v kompetenčnih profilih kot ključne. Vanje bo predvidoma vključenih vsaj 1.465 zaposlenih.

Skozi izvajanje aktivnosti Kompetenčnega centra si sodelujoča panožna podjetja obetajo:

  • dostop do novh pristopov, tehnik in znanj, zaradi katerih lahko ponujajo boljše proizvode in storitve,
  • izboljšanje načinov komunikacije in odnosa med zaposlenimi znotraj posameznih podjetij, 
  • povečanje ključnih kompetenc večopravilnosti, samoiniciativnosti in prilagodljivosti na delovnem mestu,
  • posodobitve kadrovskih sistemov spremljanja kariernih poti zaposlenih pri panožnih podjetjih.

Predvsem pa se podjetja veselijo Izboljšanja sodelovanja in odnosa med panožnimi podjetji (med sicer konkurenti v panogi) ter vzajemnega učenja in bogatenja, ki bo ostalo prisotno tudi po zaključku projekta.

obvestilo slika

 

Naložbo sofinancirata RS iz EU in Evropskega socialnega sklada.
www.eu-skladi.si