icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

»Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!«

V mesecu oktobru 2017 so se pričele aktivnosti projekta za izboljšanje psihosocialnega stanja zaposlenih v slovenskih podjetjih. Projekt »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!« (v nadaljevanju NAPREJ) sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvajanje projekta se je pričelo 1.10.2017 in traja do 30.09.2021.

Projekt, ki ga izvaja Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnostih PRIZMA, ustanova, se izvaja v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Staranje prebivalstva prinaša številne pomembne spremembe na področju trga dela in delovnih mest, zato bo v okviru projekta razvit program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (program PSDT). Zaposleni (zlasti starejši od 45 let) iz pilotskih podjetij se bodo lahko vključili v usposabljanja, svetovanja in različne druge projektne aktivnosti.

Namen projekta je s strokovno osnovanimi in sistematičnimi aktivnostmi zmanjšati oziroma preprečiti pojav psihosocialnih dejavnikov tveganj pri zaposlenih, zlasti starejših. To se bo odražalo v boljšem duševnem zdravju zaposlenih ter posledično nižji bolniški odsotnosti in večji pripravljenosti ter njihovi sposobnosti delati dlje. Poleg tega je cilj projekta tudi izboljšati medosebne odnose na delovnem mestu, motivirati zaposlene, da sami prevzamejo skrb za lastno zdravje, pa tudi ozavestiti in opolnomočiti delodajalce, zaposlene in širšo javnost o pomenu obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganj in možnostih za izvajanje ukrepov.

V okviru projekta je bilo objavljeno  Javno povabilo podjetjem in zaposlenim k sodelovanju v Programu celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih tveganj (Program PSDT). Prijavili so se lahko vsi gospodarski subjekti s sedežem v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Med prejetimi prijavami je komisija za sodelovanje v Programu celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (Program PSDT), ki se bo izvajal v okviru projekta NAPREJ, izbrala naslednja pilotska podjetja:

  • Elektro Celje d.d.,
  • Gorenje Surovina d.o.o.,
  • Komunala Brežice d.o.o.,
  • Nova KBM d.d.,
  • Odelo Slovenija d.o.o.,
  • Pošta Slovenije d.o.o.,  in
  • Talum d.d.

Skupno bo tako v Program PSDT, ki se bo v izbranih pilotskih podjetjih izvajal od marca 2018 do aprila 2021,  vključenih nekaj več kot 10.000 zaposlenih iz pilotskih podjetij.

Spletna stran projekta: >>>>>

NAPREJ-logotipi