icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 - 2022

Več informacij na Spletni strani projekta »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 – 2022«.

+RESILIENT Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResposnsIve ENTerprises

Projekt +Resilient združuje 14 partnerjev iz 8 sredozemskih držav, ki si bodo v okviru projekta prizadevali za krepitev družbenih inovacij in konkurenčnosti malih in srednje velikih (socialnih) podjetij. Projekt želi spodbuditi tudi proces političnih sprememb na tem področju, vse to pa predstavlja potencial za ustvarjanje novih delovnih mest, trajnostni razvoj lokalnega okolja in razvoj socialnega podjetništva.

Splošni cilj projekta je pozitivno vplivati, prilagajati oz. spreminjati različne strukturne elemente politike, ki urejajo področje »povezav z družbenim poslanstvom«, s koriščenjem inovacij, ki jih omogočajo tehnologija, odprti podatki in uspešni modeli z družbeno odzivnostjo in vplivom tako, da se oblikujejo vrednostne verige z družbenim poslanstvom na mednarodni ravni.

Povezave z družbenim poslanstvom ponavadi delujejo samo na lokalni ravni, zato projekt naslavlja mednarodno razsežnost kot pristop k mreženju in k izgradnji zmogljivosti za doseganje kritične mase, povečanje horizontalnih priložnosti za mala in srednja podjetja, mobilnosti, zaposljivosti in večjo vključenost v kohezijsko politiko in sklade.

Gre za integriran projekt, ki vključuje tako preučevanje in analiziranje obstoječih iniciativ, prilagajanje in testiranje modelov, s končnim ciljem njihove uporabe in kapitalizacije na območju sredozemskih držav.

Več informacij o projektu

Spletna stran projekta: https://plus-resilient.interreg-med.eu/ 

Projekt +RESILIENT poteka v okviru programa Interreg Mediteran in je sofinanciran s sredstvi Evropske Unije (ESRR in IPA). Vrednost projekta, ki traja od 1. februarja 2018 do 31. januarja 2022, znaša 2,786.750,733 EUR.

LOGO ERDF RESILIENT-En

Karierno svetovanje - Hollandov test

Ste pred pomembno odločitvijo?
Ne veste, katero šolo ali poklic izbrati?

Nudimo vam karierno svetovanje, ki vam bo v pomoč pri odločitvi katero šolo in poklic izbrati ter oblikovanju lastnih kariernih ciljev in načrtovanju poklicne poti.

V okviru svetovanja vam nudimo možnost reševanja Hollandovega testa poklicnih interesov (SDS) , ki je učinkovit pripomoček, k ivam lahko pomaga pri prepoznavanju interesov, osebnostnih lastnosti, sposobnosti in kompetenc.

Komu je namenjeno:
Osnovnošolci, dijaki, študenti in ostali, vas zanima kateri je vaš interesni tip?

Za več informacij pokličite na
02 333 1 330

ali pišite na
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hollanduv hexagonalni model osobnosti

GLEDALIŠKI PITHCING ZA ZAPOSLOVANJE

Erasmus logo

 

 

 

 

 

Projekt je financiran s podporo Evropske komisije.
Ta objava odraža samo mnenje avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.MEDNARODNO IZOBRAŽEVALNO PARTNERSTVO »GLEDALIŠKI PITHCING ZA ZAPOSLOVANJE«

Kulturni center Trešnjevka skupaj s šestimi partnerji iz Evrope 1. novembra 2018 začenja nov projekt, ki se financira iz programa Evropske komisije Erasmus + za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, s posredovanjem Agencije za mobilnost in programe EU.

V javnosti poznan pod skrajšanim imenom »The Pitch«, je ta projekt mednarodno partnerstvo v neformalnem izobraževanju odraslih (poln naziv »Gledališki pitching za zaposlovanje«).

Akronim projekta temelji na slavni predstavitveni metodi, tako imenovani »pitching« ali »metoda kratkega predstavljanja«, ki se običajno uporablja v podjetju in služi za hitro predstavitev osebe, projekta ali organizacije. Metoda sama omejuje "pitch" (pitching ideje) na zelo kratek čas (3 minute ali manj, ki predstavljalca pomaga učiti, kako predstaviti sebe, svoj projekt ali organizacijo na osredotočen, zanimiv in aktiven način. Gledališke, dramske in igralske spretnosti so ključnega pomena. Posamezniki, ki nimajo takšnih veščin, imajo težave pri predstavitvi potencialnim delodajalcem in če temu dodamo še negativne predsodke, ki jih ljudje iz marginaliziranih skupin doživljajo na trgu dela, te pomanjkljivosti postanejo nepremostljiva vrzel, ki jih demotivira od sodelovanja na trgu dela.

Upoštevajoč marginalne skupine, so se partnerji odločili povezati metodo predstavljanja z izobraževalnim gledališčem, z namenom, da:

 • izobražujemo posameznike in povečamo njihove mehke veščine (, ki so pogosto ključnega pomena na trgu dela, npr. na zaposlitvenem razgovoru)
 • vzajemno izobražujemo izobraževalce, vključujoč njihove EU ključne kompetence
 • ponudimo nove izobraževalno-kulturne vsebine, s katerimi bomo obogatili kompetence neformalnega izobraževanja partnerskih organizacij in preučili možnosti za večjo vključitev metode gledališkega pitchinga v (ne) formalno izobraževanje in izobraževanje na trgu dela v Evropi.

Skladno s tem je partnerstvo namenjeno vključevanju marginaliziranih skupin v družbo in na trg dela (kot so npr. invalidi, brezposelni, stigmatizirani, etnične in / ali verske manjšine); izmenjavi strokovnih znanj, metod in spretnosti med izobraževalci, ki delajo z marginaliziranimi skupinami s pomočjo neformalnega izobraževanja; ter povečanju prepoznavnosti izzivov marginaliziranih skupin in povečanju uporabe metode gledališkega pitchinga v evropskem neformalnem izobraževanju.

THE PITCH

 

Sedem raznovrstnih in komplementarnih partnerjev - vsi delajo v neformalnem izobraževanju, vendar vsak na svojstven način (od univerze do pekarne) - načrtujejo doseganje teh ciljev z organiziranjem sedmih mednarodnih dejavnosti neformalnega učenja, tj. , delavnice za gledališče s 84 udeleženci, vključno s posamezniki iz marginaliziranih skupin (invalidi, manjšine in podobno).

Vsaka delavnica bo strukturirana v skladu z gledališkim pitchingom, vendar bo vsak partner vključeval svoj lokalno, specifično metodo, s katero bo obogateno znanje in spretnosti izobraževalcev iz drugih partnerskih organizacij.

Po izobraževalni delavnici gledališkega pitchinga bodo udeleženci predstavili svoje ideje (projekte) in sebe na zaključnem »pitching forumu«, ki bo odprt za javnost.

Forumi gledališkega pitchinga bodo postali gledališče idej, v katerem bodo igralci predstavili svoje ideje za projekte, ki bodo koristili lokalni skupnosti in ji pomagali pri povezovanju z EU.

Pitching forumi bodo snemani in predvajani v živo na The Pitch YouTubovem kanalu YouTube in socialnih mrežah partnerjev, s ciljem promoviranja metode gledališkega pitchinga.

Poleg video predstavitev bodo partnerji zapisali svoje izkušnje in prenesli znanje v e-priročnik, ki bo omogočil, da bodo lahko vsi zainteresirani ponovno ustvarili proces gledališkega pitchinga in pri svojem delu uporabili to koristno metodo.

Dodatne uredne informacije o projektu najdete na uradni strani ERASMUS+ programa tukaj 


KAKO SE INFORMATI O PROJEKTU?

Obstaja več možnosti:

 

 • na tej spletni strani - redno posodabljamo novice o naših dejavnostih in rezultatih,
 • z registracijo za naše glasilo,
 • sledite nam na socialnih medijih:
 • Facebook: https://www.facebook.com/cekate.hr/,
 • Instagram (v teku ...),
 • Twitter (v teku…).

 Za vsa vprašanja o projektu se obrnite na partnerskega koordinatorja na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


OSEBNA IZKAZNICA PARTNERSTVA

ŠIFRA PROJEKTA: 2018-1-HR01-KA204-047439 
TRAJANJE:  1.11.2018 – 31.10.2020
KOORDINATOR: Centar za kulturu Trešnjevka (Zagreb, Hrvaška)
KOORDINATOR PARTNERSTVA: dr. Ivan Hromatko

PARTNERJI: 

Zwiazek Stowarzyszen Multikultura (Krakow, Poljska)

O.C.E.A.N(Organization of Culture, Education and Advice in Networks) NGO
 (Atene, Grčija)

Akdeniz University (Antalya, Turčija)

Politistiko Somateio Proothisis Theatrikis kai Kinimatografikis Texnis Aratos o Soleus (Solun, Grčija)

International council for cultural centers (Sofija, Bolgarija)

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (Maribor, Slovenija)


CILJI

V skladu s programom Erasmus + ima to partnerstvo tri glavne cilje:

 1. HORIZONTALNI: Socialna vključenost.
 2. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH: razširitev in razvoj kompetenc izobraževalcev.
 3. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH: Povečanje povpraševanja in učinkovito vključevanje z informativnimi, usmerjevalnimi in motivacijskimi strategijami.


AKTIVNOSTI

 • 7 mednarodnih izobraževalnih gledaliških delavnic za neformalno izobraževanje odraslih (po ena za vsakega partnerja),
 • 7 pitching forumov za javno in medijsko kampanjo,
 • 3 transnacionalna projektna srečanja vodij projektov.


PRIČAKOVANI REZULTATI

 • 84 mednarodnih udeležencev certificiranih za uporabo pitchinga v neformalnem izobraževanju
 • 14 vključenih, usposobljenih in opolnomočenih članov marginaliziranih skupin motiviranih za vključitev na trg dela
 • pomemben razvoj mehkih predstavitvenih spretnosti in osnovnih znanj  udeležencev (ključne kompetence EU): sporazumevanje v tujem jeziku, učenje za učenje, kulturna zavest, družbene in državljanske kompetence
 • povečanje javne prepoznavnosti in vključevanje marginaliziranih skupin, s pomočjo 7 javnih pitching forumov in medijskimi kampanjami vseh partnerjev
 • povečanje priljubljenosti metode gledališkega pitchinga med organizacijami neformalnega izobraževanja v partnerskih državah, s pomočjo 7 javnih pitching forumov za šivanje in medijskih kampanj vseh partnerjev


REZULTATI PROJEKTA

Spodaj lahko spremljate rezultate projekta, ki jih bomo ažurirali in objavljali tekom izvajanja.

KRONOLOŠKI PREGLED PROJEKTA "Gledališki pitching za zaposlovanje"

Privolitev za zbiranje osebnih podatkov Fundacije PRIZMA

Privolitev za zbiranje osebnih podatkov Fundacije PRIZMA

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor, D.Š. SI22709495, matična številka: 1504592000, (v nadaljevanju: »Fundacija PRIZMA«) ima dolgoletno tradicijo na področju podpore brezposelnim in podjetjem pri kadrovski prenovi in pripravi programov kadrovske prenove, načrtov razvoja človeških virov in načrtov usposabljanja zaposlenih.

Aktivnosti Fundacije PRIZMA so osredotočene predvsem v svetovanje pri načrtovanju kariere, (samo)zaposlovanju, vseživljenjskem učenju, mentorstvu, izboljšanju kompetenc in spretnosti z usposabljanjem in druge podporne ukrepe presežnim delavcem, delavcem, brezposelnim, kakor tudi dijakom in študentom.

Fundacija PRIZMA se zavezuje, da zbrane osebne podatke obdeluje zgolj za opredeljene namene, ki jih osebe sprejmejo ob vključitvi v projektne aktivnosti. V primeru, da bi nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov, bo Fundacija PRIZMA pozvala svoje udeležence k tovrstni privolitvi..

Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, največ pa za obdobje 5 (petih) let. Po tem času jih bo Fundacija PRIZMA trajno izbrisala.

Vsak posameznik se lahko iz seznama kadarkoli izpiše tako, da pošlje sporočilo na naslov:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

S sporočilom na zgornji e-naslov prav tako lahko:

 • lahko zahtevam vpogled v moje osebne podatke
 • lahko zahtevam popravek osebnih podatkov
 • lahko zahtevam blokiranje osebnih podatkov
 • lahko zahtevam izbris osebnih podatkov
 • lahko zahtevam omejitev uporabe osebnih podatkov
 • lahko zahtevam prenos osebnih podatkov
 • lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.