icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Karierno svetovanje - Hollandov test

Ste pred pomembno odločitvijo?
Ne veste, katero šolo ali poklic izbrati?

Nudimo vam karierno svetovanje, ki vam bo v pomoč pri odločitvi katero šolo in poklic izbrati ter oblikovanju lastnih kariernih ciljev in načrtovanju poklicne poti.

V okviru svetovanja vam nudimo možnost reševanja Hollandovega testa poklicnih interesov (SDS) , ki je učinkovit pripomoček, k ivam lahko pomaga pri prepoznavanju interesov, osebnostnih lastnosti, sposobnosti in kompetenc.

Komu je namenjeno:
Osnovnošolci, dijaki, študenti in ostali, vas zanima kateri je vaš interesni tip?

Za več informacij pokličite na
02 333 1 330

ali pišite na
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hollanduv hexagonalni model osobnosti

Privolitev za zbiranje osebnih podatkov Fundacije PRIZMA

Privolitev za zbiranje osebnih podatkov Fundacije PRIZMA

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor, D.Š. SI22709495, matična številka: 1504592000, (v nadaljevanju: »Fundacija PRIZMA«) ima dolgoletno tradicijo na področju podpore brezposelnim in podjetjem pri kadrovski prenovi in pripravi programov kadrovske prenove, načrtov razvoja človeških virov in načrtov usposabljanja zaposlenih.

Aktivnosti Fundacije PRIZMA so osredotočene predvsem v svetovanje pri načrtovanju kariere, (samo)zaposlovanju, vseživljenjskem učenju, mentorstvu, izboljšanju kompetenc in spretnosti z usposabljanjem in druge podporne ukrepe presežnim delavcem, delavcem, brezposelnim, kakor tudi dijakom in študentom.

Fundacija PRIZMA se zavezuje, da zbrane osebne podatke obdeluje zgolj za opredeljene namene, ki jih osebe sprejmejo ob vključitvi v projektne aktivnosti. V primeru, da bi nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov, bo Fundacija PRIZMA pozvala svoje udeležence k tovrstni privolitvi..

Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, največ pa za obdobje 5 (petih) let. Po tem času jih bo Fundacija PRIZMA trajno izbrisala.

Vsak posameznik se lahko iz seznama kadarkoli izpiše tako, da pošlje sporočilo na naslov:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

S sporočilom na zgornji e-naslov prav tako lahko:

 • lahko zahtevam vpogled v moje osebne podatke
 • lahko zahtevam popravek osebnih podatkov
 • lahko zahtevam blokiranje osebnih podatkov
 • lahko zahtevam izbris osebnih podatkov
 • lahko zahtevam omejitev uporabe osebnih podatkov
 • lahko zahtevam prenos osebnih podatkov
 • lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Kompetenčni center za razvoj kadrov v elektroindustriji – KOC EEI 4.0

V Kompetenčnem centru za razvoj kadrov v elektroindustriji – KOC EEI 4.0 so se združila podjetja iz panoge C27 Proizvodnja elektronaprav in z njo povezane C26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov, da bi izboljšala panožne kompetence, produktivnost, ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih ter krepila konkurenčnost slovenskega gospodarstva v omenjeni panogi.

Kompetenčni center za razvoj kadrov v elektroindustriji, KOC EEI 4.0 sestavljajo TECES, Tehnološki center za električne stroje (nosilni partner);  Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA (kadrovski partner); BSH Hišni aparati d.o.o.; Domel d.d.; ETI Elektroelement d.d.; Gorenje d.d.; Iskra d.d.; Kolektor Sikom d.o.o.; Kolektor KFH d.o.o.; Kolektor Ascom d.o.o.; Kolektor Micro-Motor d.o.o.; Bartec Varnost d.o.o.; ELPRO Križnič d.o.o.; Elvez d.o.o.; STRIP'S d.o.o.; TEM Čatež d.o.o.; ELPRO Lepenik & Co. d.o.o.; in Piktronik d.o.o..

Partnerstvo si je izbralo izziv sedanje realnosti, kot posledice dejstva, da tehnologije in naprave postajajo »pametne« in »inter-operabilne«, opremljene s senzoriji in povezane v vseobsegajočo komunicirajočo mrežo Interneta stvari. Med seboj so zmožne komunicirati, si sporočati stanje zalog, naročil, posebnih dogodkov, etc. in vse to beležiti, zbirati, analizirati, shranjevati v oblakih in deliti z drugimi preko internetnih in drugih povezav.

Ta konstantno pospešujoč, dinamičen in sistemsko-razvejan proces digitalne transformacije panožnim partnerjem prinaša tudi spremenjene zahteve do specifičnih znanj na ključnih panožnih delovnih mestih, ki jih bodo zaposleni morali obvladovati v bližnji prihodnosti, če bomo kot celotna slovenska družba želeli biti konkurenčni. Tako veliki zaposlovalci panoge, kot mala in srednja podjetja so podvržena spremembam, ki jih danes prinaša ta transformacija v digitalno upravljanje in spremljanje procesov, proizvodov in zaposlenih z znatno drugačnimi kompetencami potrebnimi za opravljanje dela.

Za izbrane kompetenčne profile (proizvodni delavec, prodajni strokovnjak, produktni vodja, razvojni strokovnjak, vodja oddelka / linijski in kadrovik ter strokovni sodelavce/referent) bodo tako izvedena usposabljanja predvsem na področju krepitve in razvoja digitalne kompetence, kompetenc povezanih z obvladovanjem sprememb in prilagajanjem, kreativnostjo in inoviranjem, reševanjem kompleksnih problem ter kompetenc učinkovitega sodelovanja z drugimi, in drugih, ki so bile opredeljene v kompetenčnih profilih kot ključne. Vanje bo predvidoma vključenih vsaj 1.465 zaposlenih.

Skozi izvajanje aktivnosti Kompetenčnega centra si sodelujoča panožna podjetja obetajo:

 • dostop do novh pristopov, tehnik in znanj, zaradi katerih lahko ponujajo boljše proizvode in storitve,
 • izboljšanje načinov komunikacije in odnosa med zaposlenimi znotraj posameznih podjetij, 
 • povečanje ključnih kompetenc večopravilnosti, samoiniciativnosti in prilagodljivosti na delovnem mestu,
 • posodobitve kadrovskih sistemov spremljanja kariernih poti zaposlenih pri panožnih podjetjih.

Predvsem pa se podjetja veselijo Izboljšanja sodelovanja in odnosa med panožnimi podjetji (med sicer konkurenti v panogi) ter vzajemnega učenja in bogatenja, ki bo ostalo prisotno tudi po zaključku projekta.

obvestilo slika

 

Naložbo sofinancirata RS iz EU in Evropskega socialnega sklada.
www.eu-skladi.si 

 

»Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!«

V mesecu oktobru 2017 so se pričele aktivnosti projekta za izboljšanje psihosocialnega stanja zaposlenih v slovenskih podjetjih. Projekt »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!« (v nadaljevanju NAPREJ) sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvajanje projekta se je pričelo 1.10.2017 in traja do 30.09.2021.

Projekt, ki ga izvaja Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnostih PRIZMA, ustanova, se izvaja v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Staranje prebivalstva prinaša številne pomembne spremembe na področju trga dela in delovnih mest, zato bo v okviru projekta razvit program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (program PSDT). Zaposleni (zlasti starejši od 45 let) iz pilotskih podjetij se bodo lahko vključili v usposabljanja, svetovanja in različne druge projektne aktivnosti.

Namen projekta je s strokovno osnovanimi in sistematičnimi aktivnostmi zmanjšati oziroma preprečiti pojav psihosocialnih dejavnikov tveganj pri zaposlenih, zlasti starejših. To se bo odražalo v boljšem duševnem zdravju zaposlenih ter posledično nižji bolniški odsotnosti in večji pripravljenosti ter njihovi sposobnosti delati dlje. Poleg tega je cilj projekta tudi izboljšati medosebne odnose na delovnem mestu, motivirati zaposlene, da sami prevzamejo skrb za lastno zdravje, pa tudi ozavestiti in opolnomočiti delodajalce, zaposlene in širšo javnost o pomenu obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganj in možnostih za izvajanje ukrepov.

V okviru projekta je bilo objavljeno  Javno povabilo podjetjem in zaposlenim k sodelovanju v Programu celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih tveganj (Program PSDT). Prijavili so se lahko vsi gospodarski subjekti s sedežem v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Med prejetimi prijavami je komisija za sodelovanje v Programu celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (Program PSDT), ki se bo izvajal v okviru projekta NAPREJ, izbrala naslednja pilotska podjetja:

 • Elektro Celje d.d.,
 • Gorenje Surovina d.o.o.,
 • Komunala Brežice d.o.o.,
 • Nova KBM d.d.,
 • Odelo Slovenija d.o.o.,
 • Pošta Slovenije d.o.o.,  in
 • Talum d.d.

Skupno bo tako v Program PSDT, ki se bo v izbranih pilotskih podjetjih izvajal od marca 2018 do aprila 2021,  vključenih nekaj več kot 10.000 zaposlenih iz pilotskih podjetij.

Spletna stran projekta: >>>>>

NAPREJ-logotipi

SENTINEL

Krepitev socialnih podjetij, da bi povečali njihov učinek v gospodarskem in socialnem sektorju

V zadnjih letih smo priča demografskim spremembam (krčenje prebivalstva, migracije, beg možganov) in naraščajoči socialni segregaciji, še posebej v ruralnih predelih, kar predstavlja resen gospodarski izziv za države Srednje Evrope. V teh regijah so lahko socialna podjetja, če jim pomaga podporno okolje,  resnično gonilna sila socialne vključenosti in zaposlovanja. Zato je namen projekta SENTINEL zmanjšati regionalne neenakosti v sodelujočih državah in okrepiti socialna podjetja, da bodo lahko igrala pomembno vlogo v lokalnem gospodarstvu.

Ker se omenjenih izzivov dobro zaveda, se je projektnemu partnerstvu pridružila tudi Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA. Cilj projekta je okrepiti vodstvene kompetence  in podjetniško naravnanost ustanoviteljev in vodij socialnih podjetij, jim nuditi specializirane mentorske storitve ter oblikovati nove zaposlitve in ozaveščati ter informirati prebivalce o pomenu socialnih podjetij za družbo in gospodarstvo.

Podpirati socialna podjetja bo pogumna in kreativna aktivnost, ki bo spreminjala sistem. Gre za poslanstvo, ki se bo lotilo obstoječega družbenega okvirja in bo imelo pozitiven učinek na gospodarstvo v depriviligiranih regijah.

Projekt SENTINEL se izvaja v okviru programa Interreg, Srednja Evropa in ga sofinancira Evropska Unija. Vrednost projekta, ki traja od 1. junija 2017 do 31. maja 2020, znaša 1,952.166,05 EUR.

Predstavitev projekta

Facebook: https://www.facebook.com/CentralEuropeSentinel

Spletna stran: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/SENTINEL.html


Da bi v projektu SENTINEL razvili in preizkusili čimbolj ustrezne programe in aktivnosti, smo v uvodni fazi partnerji v svojih državah raziskali stanje na področju socialnega podjetništva in podpornega okolja ter pripravili nacionalna in skupna transnacionalna poročila, ki jih najdete na spodnjih povezavah (poročila so pripravljena v angleškem jeziku):

 • Nacionalno poročilo o ponudbi podpornih storitev za socialna podjetja >>>>>
 • Skupno (transnacionalno) poročilo o ponudbi podpornih storitev za socialna podjetja >>>>>
 • Nacionalno poročilo o potrebah socialnih podjetij na področju podpornega okolja in povezovanja >>>>>
 • Skupno (transnacionalno) poročilo o potrebah socialnih podjetij na področju podpornega okolja in povezovanja >>>>>

 Na kratko o socialnem podjetništvu v Srednji Evropi:

infographic 08 eu1

ig 06v1 EU

ig 05v1 for partners

ig 04 final

infographic 3

SENTINEL infographics 2

infographics 1 period