icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Projekt »NewGenerationSkills«

Kompetence novih generacij – potencial za poslovno in družbeno inoviranje v Podravju/Podonavju

Osrednji namen projekta je na lokalni/regionalni ravni ustvariti spodbudno okolje za mlade, ki omogoča družbeno inoviranje, od prepoznavanja potreb okolja do razvoja idej in  oblikovanja inovativnih produktov. Slednje terja povezanost vseh deležnikov in spremembo miselnosti ter izboljšanje kompetenc relevantnih akterjev: mladih, gospodarstva, izobraževalcev, podpornih organizacij, lokalnih skupnosti ter drugih javnih organizacij odgovornih za pripravo in odločanje o politikah in programih spodbujanja inovativnosti, (socialnega) podjetništva in zaposlovanja mladih.

Projekt presega  obstoječe posamične podporne programe s prepletanjem spodbujanja družbenega inoviranja, (socialnega) podjetništva z namenom premostiti vrzeli med izobraževanjem ter potrebami lokalnega/regionalnega trga dela in skupnosti. S pomočjo organskega skupnostnega modela učenja, bo nov podporni ekosistem dosegel motivirane mlade in jih opremil z ustreznimi kompetencami za reševanje lokalnih izzivov, generiranje novih družbeno inovativnih idej in posledično razvoj tržnih produktov za vstop na samostojno, varno in odgovorno pot (socialnega) podjetništva, ki predstavlja potencial za ustvarjanje novih delovnih mest in trajnosten  razvoj lokalnega okolja.

Projekt NewGenerationSkills poteka v okviru Čezmejnega programa Podonavje in je sofinanciran s sredstvi Evropske Unije (ESRR, IPA). Vrednost projekta, ki traja od januarja 2017 do 1. junija 2019, znaša 2,121.179,78 EUR.

Več o projektu: >>>>>

NGS

Nefiks zaposlitvene rešitve

Sodelovanje v Nefiksovih 5kah je odlična priložnost za vse mlade aktivne iskalce zaposlitve, ki bi radi okrepili svoje osebne kompetence, pridobili izkušnje timskega dela, razvili svojo socialno mrežo in preiskusili nekaj novega.

Mladi z aktivnim sodelovanjem brezplačno 3 mesece obiskujete strokovna usposabljanja za razvoj kompetenc (Wordpress, Excel, javno nastopanje, osebno znamčenje) ter istočasno delujejo v Nefiks petkah.

Metodologija je do novih priložnosti pripeljala že več kot 160 mladih po vsej Sloveniji, Tjaša ki se je zaposlila v kadrovski agenciji: »Moje sodelovanje ima pozitivne učinke, saj sem dobila zaposlitev. Vsi udeleženci pa smo dobili priložnosti, ki jih sicer ne bi. Sodelovanje priporočam tistim, ki si zares želijo najti službo«!

Vse informacije o projektu so dostopne na portalu www.talentiran.si, oz. na telefonski številki Zavoda Nefiks v Ljubljani: 040 698 915, kontaktna oseba pa je vodja projekta, Alenka Blazinšek.

Projekt Nefiks zaposlitvene rešitve sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

pasica 300 x 100

Posredniki v Barceloni

Zadnji teden januarja je v Barceloni potekalo srečanje, ki so se ga udeležili partnerji iz sedmih različnih držav, da bi se spoprijeli z dvema velikima izzivoma, ki močno vplivata na Evropsko unijo:      

  • velik potencial (v socialnem in izobraževalnem smislu) naraščajočega števila izkušenih starejših v družbi, ki se ne izkorišča za spodbujanje socialne/družbene preobrazbe;
  • precejšnje povečanje depresivnih socialnih/družbenih razmer med mladimi, ki se ne izobražujejo ali so brez zaposlitve.

Seminar je del projekta NEET U in je bil namenjen reševanju teh izzivov z ustvarjanjem povezav med obema skupinama v skupnosti in pospeševanju pobud socialnih inovacij. Seminar je bil osredotočen na krepitev zmogljivosti, kjer so starejši udeleženci spoznali več pobud socialnih inovacij, ki so bile razvite v skupnosti: Raval Km0 (Španija), the Community Cider (Velika Britanija), Land Sharing (Slovenija) in Mihai Eminescu Trust (Romunija). Seniorji iz vse Evrope so bili veseli, da so lahko delili svoje izkušnje in bili vključeni v projekt.

Partnerji so imeli tudi možnost, da obiščejo center Espai Jove Garcilaso in se zapletejo v pogovor s strokovnjaki. Ta center je eno izmed mladinskih središč v Evropi, kjer izvajajo številne mladinske projekte in ponujajo storitve, prilagojene mladim v Barceloni.

Vsi udeleženci so se strinjali, da je bil seminar izrednega pomena, petdnevna izkušnja, kjer so spoznali seniorje iz sedmih različnih držav in pobude naprednih socialnih inovacij, ki bi lahko spodbudile tudi ostale skupnosti iz drugih evropskih držav.

Družbene inovacije, podjetniško razmišljanje in ustvarjanje mrež

Primeri iz drugih projektov v okviru programa Erasmus +

Po srečanju v Barceloni, sem vprašal nekaj partnerjev, iz katerih področij je še potrebna razlaga ali primeri dobrih praks. Največ jih je izpostavilo družbene inovacije, podjetniško razmišljanje in navezovanje stikov z NEET mladimi.

Moje opombe so nastale po pregledu opravljenega dela v preteklih projektih, kjer so bili ciljna skupina seniorji in na podlagi dela, ki ga opravljam v svoji lokalni skupnosti.

Družbena inovacija: Večina definicij pojasnjuje, da je to ukrepanje na način, ki je drugačen od načina, ki nam je v navadi. Prav tako naziv vsebuje besedo družbena, saj od teh inovacij nimajo koristi le posamezniki, temveč tudi širša javnost, skupnost ali ljudje s posebnimi potrebami, ki so del te skupnosti.

V zadnjem letu sem se osredotočal na projekt Pomona, v okviru katerega pridelujemo jabolčnik iz odpadnih jabolk. Ljudi smo prosili, da bi vsa jabolka iz dreves v parkih in vrtovih, ki jih sami ne morejo uporabiti, prinesli na tržnice in razne festivale, ki se odvijajo v skupnosti. Tam smo jabolka stisnili s stroji, ki smo jih sestavili sami. Tako pridobljen sveže stisnjen jabolčni sok smo razdelili družinam - obiskovalcem festivalov in tržnic. Družbena korist teh aktivnosti torej je, da se ljudje poučijo o svežem sadju, in s pomočjo strojev (lahko si jih tudi izposodijo) skupaj s svojimi sosedi pridelajo sok za lastno porabo. V okviru "dogovora", jim po želji predstavimo naš sadovnjak in ostale jablane v skupnosti ter jih spodbudimo, da se nam pridružijo pri delu na prostem, katero blagodejno vpliva na njihovo zdravje. Torej, glavna korist je, da ustvarjamo veliko družbene interakcije, spodbujamo sosede k reševanju problema odpadne hrane ter jih spodbujamo, da uporabijo sveže sadje za pridelavo soka ali za kakšne druge recepte, ki jim jih podarimo. Prav tako smo vključili veliko ljudi, ki so bili osamljeni, ali so imeli dolgoročne probleme zaradi alkohola ali drog, ali pa dolgotrajne duševne bolezni, da pomagajo svojim sosedom. Vse to storimo na zelo naraven način, kateri prepreči osamljenost in obenem dviga njihovo samozavest in izboljšuje samopodobo.

Zakaj je to primer podjetniškega razmišljanja?

Skupina seniorjev, vključno z mano, se prostovoljno angažira za kampanjo proti odstranitvi dreves na našem območju in spodbuja ozaveščenost o naši naravni dediščini. Povprečna starost tridesetih prostovoljcev je 61 let. Pridobiti želimo še več prostovoljcev za sajenje dreves, za njihovo varovanje in širjenje zavesti med mlajšimi generacijami. Po tem, ko smo pregledali naše spretnosti, interese in mreže stikov, smo ugotovili, da smo sami sposobni ustvariti stiskalnice sadja ter da si lahko izposodimo, ali ustvarimo vse potrebne vire (prostor za shranjevanje, reciklirane steklenice od lokalnih barov, les, dele strojev, ki jih lahko recikliramo, široko paleto glasbenih spretnosti, spretnosti pripovedovanja zgodb in ostalih spretnosti javnega nastopanja), ki nam omogočajo, da ustvarimo številne živahne javne prireditve. Ta zadnji korak je še posebej pomemben, saj smo opravljali delo, za katerega smo dobili le malo denarja in tako nam je prav ta občutek zabave vzbudil veselje in zadovoljstvo.

Torej, medtem, ko smo izboljšali svojo psihično kondicijo in postali bolj aktivni udeleženci naše skupnosti, smo ustanovili tudi majhno podjetje, ki nekaj soka predela v jabolčnik ali jabolčni kis (izdelek visoke kakovosti za prodajo na tržnicah), ter organizirali družabne dogodke, plese in zabave, kjer smo s prodajo hrane in pijače, ki smo jo pripravili sami, pridobili nekaj dodatnih finančnih sredstev. Inovacija je bila tudi, da smo sprejemali odločitve, ki niso imele takojšnje ekonomske vrednosti, a so kljub temu omogočale družbeno korist in nam pomagale pri ohranitvi projektov, ki jih izvajamo. Uspelo nam je pridobiti še dodatnih petdeset aktivnih pomočnikov in sedaj je povprečna starost  padla na 37 let.

Povezovanje na tržnicah, festivalih in dnevih odprtih vrat v našem sadovnjaku, nam je bilo v pomoč, da smo postali bolj prepoznavni. Da dosežemo večjo število ljudi (tudi mlajših), uporabljamo tudi regionalne medije in strokovne neodvisne radijske programe. Sedaj, ko se nam je pridružilo že dovolj ljudi, tudi oni uporabljajo naše znanje in mreže stikov za pomoč ostalim podjetjem, za katera si nikoli ne bi mislili, da bi jim takšen model utegnil biti v pomoč. To vključuje izdelavo pohištva, poučevanje glasbe, prodajo peciva, pijače in kompotov narejen iz gozdnih sadežev… Zgodba, ki smo jo predstavili, govori torej o nekaj ekscentričnih seniorjih, ki so v korist skupnosti oživili zelo staro tradicionalno dejavnost, vendar kljub temu svoje poslovanje vzeli kot da je zabava z glasbo, plesom ter hrano in pijačo. Prepričani smo, da če si česa želimo in to samo naključno omenimo 3 ali 4 osebam, nam skoraj vedno nekdo zna podati odgovor ali pa nas napotiti na osebo, ki bo poznala odgovor. Gojimo tudi pristop, ki temelji na reševanju problemov in prav ta nam je pomagal pri odkrivanju novih priložnosti. Postali smo samozavestni in odporni, tako posamezniki kot skupina kot celota.  

Začeli smo z zanemarjenim sadovnjakom, ki smo ga obnovili. Vendar je sedaj pred nami nov izziv: Lastnik zemljišča želi na tem območju zgraditi parkirišče za največjo regionalno trgovino, ki prodaja kmetijske proizvode. Lastnik posestva je zelo bogat in ima povezave s tretjim največjim podjetjem v VB, Unilever. Podjetje je zelo močno in vplivno, ampak, kot sem že omenil, smo tudi sami pridobili samozavest in odpornost. Še nas same je presenetilo kakšno mrežo stikov smo uspeli ustvariti, saj imamo strokovnjake s področja prava, inženiringa, načrtovanja in varovanja divjadi, ki so nam pomagali, da je organ lokalne uprave ustavil delo, dokler ne bomo imeli boljšega sporazuma za nov sadovnjak. Kot rezultat naših brezplačnih dogodkov, imamo veliko podporo skupnosti, obenem pa imamo inovativen pristop k pogajanjem. Nismo ustvarili kampanje ali protestov, saj menimo, da lahko pripravimo rešitev, ki bo ugodna za vse vpletene. Jutri bomo z našimi mlajšimi člani nastopili v dokumentarnem filmu, ki ga pripravlja urad organa lokalne uprave, s katerim želijo predstaviti kako z uporabo lokalnih sestavin pripraviti dobro in kakovostno hrano. Na premeten način bomo v dokumentarec vključili tudi zgodbo o našem sadovnjaku. Prikazali bomo, kako smo preoblikovali načrt parkirišča, da bi to lahko ležalo poleg našega sadovnjaka in ob tem ne bi preveč motili drug drugega. Namesto sporov z lastnikom zemljišča, v sadovnjaku pripravljamo zabavo namenjeno praznovanju pomladi in jabolčnika, ki ga pridelujemo. Upamo, da bomo z našo zgodbo prepričali politike in lastnike zemljišč, da se lahko majhno podjetje, ki deluje za družbeno korist, zoperstavi konkurenčnim zahtevam bogate kmetijske trgovine, ki jo podpira ogromna multi-nacionalna korporacija s področja prehrambnih izdelkov. Komaj čakamo, da vam bomo o tem lahko povedali več. 

Iskanje motivacije v Romuniji

The Association for Social and Economic Counseling and Consultancy Oltenia (A.C.C.E.S Oltenia) v tem trenutku sodeluje s skupino 4 seniorjev in 3 NEET-ov. Preden smo prišli do tega, smo naleteli na nekatere težave. Prva je bila prepričati starejše, da se vključijo v projekt, saj jih večina v Romuniji prosti čas porabi za varstvo vnukov in vnukinj, tako, da jim ne ostane prav veliko časa za ostale aktivnosti. Druga težava pa je bila predvsem poiskati NEET mlade, saj ti nimajo dovolj samozaupanja in so mnogokrat zelo zadržani.

Poskušali smo pridobiti seniorje z različnimi izkušnjami in znanji, iz različnih strokovnih področij in tako zbrali strokovnjake iz področja IT, računovodstva in izobraževanja. Mladi (NEET) so stari 17 let, najstniki, ki so končali le osnovno šolo in se tako prenehali izobraževati pred 3 leti. Ker je med tema dvema ciljnima skupinama starostna razlika precej velika, smo se na začetku osredotočili na organizacijo neformalnih srečanj z namenom, da bi se spoznali in bolje počutili ob sodelovanju. Odločili smo se za skupinska srečanja in ne individualna, saj se je izkazalo, da so ta bolj produktivna, še posebej za mlade, ki so bili veliko bolj naklonjeni takšni obliki srečanj. Naš glavni cilj je, da delamo na miselnosti mladih in jih naučimo prepoznati/razumeti pomen zaključenega izobraževanja ali, da začnejo s kakšnimi drugimi ukrepi, s katerimi se bodo izkopali iz situacije v kateri so se znašli.  

A.C.C.E.S. Oltenia je nevladna organizacija, ki se ukvarja z več kot 500 prostovoljci in ogromno časa nameni izvajanju projektov za spodbujanje družbene odgovornosti in aktivnega državljanstva. Zaradi tega smo bili mnenja, da bi bilo to okolje idealno za povezovanje seniorjev in NEET mladih. Do sedaj smo uspeli vključiti mentorje in mlade v tri projekte: dva sta temeljila na zbiranju sredstev za ranljive skupine, tretji pa je bil namenjen podelitvi svečanih/gala nagrad. Tekom teh aktivnosti je vsak izmed sodelujočih prejel svoje zadolžitve, vendar so za dokončanje le-teh, morali sodelovati med seboj. To je bila dobra in uspešna vaja, saj so se na ta način seniorji in mladi naučili zaupati drug drugemu in spoznali kako pomembno je timsko delo.

Zelo zanimivo je bilo tudi srečanje pri Sandi doma. Sanda je ena izmed seniorjev, ki so del tega projekta že od začetka. Ker so mentorji ugotovili, da se mladi soočajo s pomanjkanjem motivacije in je prav to lahko pomemben vzrok za njihovo trenutno situacijo, so jih povabili k Sandi, da bi si ogledali film. Film se je imenoval "Freedom Writers"/''Besede svobode''. Zgodba govori o mladi učiteljici, ki spodbuja svoje 'ogrožene/problematične' študente, da se naučijo strpnosti in prepoznajo pomen nadaljnjega izobraževanje po srednji šoli. Po ogledu filma, so mladi prejeli nalogo, da napišejo pol strani o tem, kaj je po njihovem mišljenju pomen filma. Najpomembnejši vidik te vaje je bil predvsem ta, da so mladi v filmu našli motivacijo in od takrat so zares začeli sprejemati pomoč seniorjev.

To je kratka verzija zgodbe, ki se odvija tukaj v Romuniji. Trenutno naša ekipa v sodelovanju z mentorji pripravlja načrt za vsakega od naših NEET mladih, da bi zanje našli realne rešitev, ki bi jim koristile za njihovo trenutno situacijo: Z drugimi besedami, sedaj smo posredniki  J