icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Kompetenčni center za razvoj kadrov v krožnem gospodarstvu - KOC KROG

Partnerstvo KOC KROG povezuje podjetja, katerih osnovna dejavnost je zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi, pridobivanje sekundarnih surovin (E.38) ter podjetja, ki so vključena v »SRIP – Mreža za prehod v krožno gospodarstvo« in delujejo v pretežni meri v vertikalni verigi vrednosti recikliranje, pri čemer se odpadki uporabljajo kot novi viri surovin in ponazarjajo procese in tehnologije spreminjanja odpadkov v nove vire v smeri zapiranja zanke. Gre za koncept krožnega gospodarstva, ki teži k minimalni količini odpadkov oz. nič odpadkov ('zero waste').

Kompetenčni center za razvoj kadrov v krožnem gospodarstvu združuje 17 partnerjev:

 • Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova – prijavitelj projekta in kadrovski partner
 • Štajerska gospodarska zbornica- administrativno-finančni partner in
 • 15 partnerskih podjetij:
  • Snaga d.o.o., Maribor
  • Snaga d.o.o.,
  • SIMBIO d.o.o.
  • ZEOS d.o.o.
  • KSP Ljutomer d.o.o.
  • Energetika Maribor d.o.o.
  • Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
  • Kočevski les d.o.o.
  • Komunala Kočevje d.o.o.
  • Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
  • EKO-TCE d.o.o.
  • Plastika Skaza d.o.o.
  • IEI d.o.o.
  • Boson d.o.o.
  • Gorenje Surovina d.o.o.

Panožna podjetja KOC KROG se zavedajo, da so za doseganje visoke stopnje inovativnosti in konkurenčne prednosti, ključnega pomena zavzeti zaposleni in njihova usposobljenost, zlasti pri naslednjih panožno specifičnih profilih:

 • operativni delavec,
 • upravljalec z delovnimi stroji/voznik,
 • razvojnik,
 • strokovni delavec/tehnolog/referent,
 • vodja sektorja/enot/služb,

in drugi profili:

 • izvajalec vodstvenih procesov,
 • izvajalec podpornih procesov.

Navedeni panožni profili potrebujejo nadgradnjo kompetenc v razumevanju ključnih mehanizmov krožnega gospodarstva in celovitega ravnanja z odpadki, v smislu prepoznavanja priložnosti, da je poleg okoljskega, pomemben tudi ekonomski in sociološki vidik ravnanja z odpadki.

Novi procesi in tehnologije so tudi na področju krožnega gospodarstva vedno bolj avtomatizirani in digitalizirani, zato je ključna kompetenca digitalna pismenost in varna uporaba IKT.  Globalizacija zahteva poznavanje EU zakonodaje in dobrih praks, novih procesov in tehnologij ter upravljanje s tveganji.

Velik razkorak v kompetencah se kaže tudi na področju komunikacijskih veščin, obvladovanja stresnih situacij na delovnem mestu, kreativnega reševanja problemov, timskega dela in komunikacije s strankami (poslovni coaching).

V usposabljanja se bo vključilo 1.138 zaposlenih, kar predstavlja 65 % vseh zaposlenih partnerstva.

Cilj projekta KOC KROG je, da vsi zaposleni razumejo paradigmo krožnega gospodarjenja in kot »ambasadorji čistega in zdravega življenjskega okolja« to zavedanje s ponosom prenašajo do uporabnikov storitev – ostalih prebivalcev. Tako se bo tudi v širši javnosti povečala odgovornost do skrbi za okolje in s tem trajnostnega ohranjanja narave.

obvestilo slika

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega socialnega sklada.
www.eu-skladi.si 

Štartaj kariero

Pasica-SK
Operacijo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Ali za svoje zaposlene načrtujete karierni razvoj s pridobivanjem manjkajočih kompetenc, zaradi sprememb tehnologij, procesov, proizvodov in strategij poslovanja?

Ste v položaju, ko morate odpustiti delavce? Se želite kot odgovoren delodajalec potruditi in jim ponuditi pomoč, da se bodo na trgu dela čim bolje znašli in čim prej poiskali novo zaposlitev?

Na Fundaciji PRIZMA izvajamo projekt »Upravljanje in razvoj zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena v regiji Podravje - Štartaj kariero s potencialom!«, ki vključuje vseživljenjsko karierno orientacijo zaposlenim v primeru, da:

 • Je v organizaciji/podjetju njihova zaposlitev ogrožena zaradi kadrovskih in organizacijskih sprememb, saj se zaradi sprememb tehnologije, procesov, proizvodov in strategij poslovanja načrtujejo potrebe po zagotovitvi manjkajočih kompetenc glede na potrebe zaposlitev na novih delovnih mestih oz. ohranitve zaposlitve na istem delovnem mestu s spremenjenim opisom delovnih nalog.

 • So zaposleni:
  • v času trajanja odpovednega roka v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca ali
  • in je v poslovni dokumentaciji delodajalca razvidno, da bo njihovo delo postalo nepotrebno ali
  • za določen čas in jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje čez tri mesece.

Vašim zaposlenim ponujamo celovito BREZPLAČNO podporo njihovi nadaljnji karierni poti v okviru organizacije/podjetja in/ali pri iskanju novih zaposlitvenih možnosti izven podjetja z izpopolnjevanjem osebnih in poklicnih kompetenc za učinkovitejše prehode na nova delovna mesta oz. za ohranitev zaposlitve na istem delovnem mestu s spremenjenim opisom delovnih nalog.

V kolikor ŽELITE SVOJIM ZAPOSLENIM OMOGOČITI BREZPLAČNO IZPOPOLNJEVANJE OSEBNIH IN POKLICNIH KOMPETENC za učinkovitejše prehode na nova delovna mesta oz. za ohranitev zaposlitve na istem delovnem mestu s spremenjenim opisom delovnih nalog, za nadaljnje informacije prosimo preberite priloženo brošuro, ali pa nas kontaktirajte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 02 333 13 31 in/ali 030 201 301 (Karmen Vaupotič), da se dogovorimo za sestanek pri vas.

Brošura - Zaposleni z ohranitvijo delovnega razmerja: >>>>>
Brošura - Zaposleni s prenehanjem delovnega razmerja: >>>>>


Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: >>>>>

 

Projekt Štartaj kariero s potencialom v medijih:

 

Projekt »NewGenerationSkills«

Kompetence novih generacij – potencial za poslovno in družbeno inoviranje v Podravju/Podonavju

Osrednji namen projekta je na lokalni/regionalni ravni ustvariti spodbudno okolje za mlade, ki omogoča družbeno inoviranje, od prepoznavanja potreb okolja do razvoja idej in  oblikovanja inovativnih produktov. Slednje terja povezanost vseh deležnikov in spremembo miselnosti ter izboljšanje kompetenc relevantnih akterjev: mladih, gospodarstva, izobraževalcev, podpornih organizacij, lokalnih skupnosti ter drugih javnih organizacij odgovornih za pripravo in odločanje o politikah in programih spodbujanja inovativnosti, (socialnega) podjetništva in zaposlovanja mladih.

Projekt presega  obstoječe posamične podporne programe s prepletanjem spodbujanja družbenega inoviranja, (socialnega) podjetništva z namenom premostiti vrzeli med izobraževanjem ter potrebami lokalnega/regionalnega trga dela in skupnosti. S pomočjo organskega skupnostnega modela učenja, bo nov podporni ekosistem dosegel motivirane mlade in jih opremil z ustreznimi kompetencami za reševanje lokalnih izzivov, generiranje novih družbeno inovativnih idej in posledično razvoj tržnih produktov za vstop na samostojno, varno in odgovorno pot (socialnega) podjetništva, ki predstavlja potencial za ustvarjanje novih delovnih mest in trajnosten  razvoj lokalnega okolja.

Projekt NewGenerationSkills poteka v okviru Čezmejnega programa Podonavje in je sofinanciran s sredstvi Evropske Unije (ESRR, IPA). Vrednost projekta, ki traja od januarja 2017 do 1. junija 2019, znaša 2,121.179,78 EUR.

Več o projektu: >>>>>

NGS

AGEFACTOR

Krepitev upravljanja kariere starejših in ključnih kompetenc za socialno vključenost in zaposljivost prek socialnih medijev

Projekt AGEFACTOR je namenjen izboljšanju digitalnih znanj in spretnosti starejših 50+ za povečanje priložnosti za zaposljivost prek socialnih medijev. V okviru projekta bo za izobraževalce odraslih, trenerje in karierne svetovalce ustvarjena mednarodna platforma, s katero želimo starejšim približati in omogočiti uporabo socialnih medijev.

Projekt poteka v okviru program ERASMUS+ in traja od novembra 2016 do aprila 2019. Vrednost projekta znaša 333.609,00 EUR in je sofinancirana s sredstvi EU.

Letak (april 2017) >>>>>

leaflet-April-2017--2

 

Nefiks zaposlitvene rešitve

Sodelovanje v Nefiksovih 5kah je odlična priložnost za vse mlade aktivne iskalce zaposlitve, ki bi radi okrepili svoje osebne kompetence, pridobili izkušnje timskega dela, razvili svojo socialno mrežo in preiskusili nekaj novega.

Mladi z aktivnim sodelovanjem brezplačno 3 mesece obiskujete strokovna usposabljanja za razvoj kompetenc (Wordpress, Excel, javno nastopanje, osebno znamčenje) ter istočasno delujejo v Nefiks petkah.

Metodologija je do novih priložnosti pripeljala že več kot 160 mladih po vsej Sloveniji, Tjaša ki se je zaposlila v kadrovski agenciji: »Moje sodelovanje ima pozitivne učinke, saj sem dobila zaposlitev. Vsi udeleženci pa smo dobili priložnosti, ki jih sicer ne bi. Sodelovanje priporočam tistim, ki si zares želijo najti službo«!

Vse informacije o projektu so dostopne na portalu www.talentiran.si, oz. na telefonski številki Zavoda Nefiks v Ljubljani: 040 698 915, kontaktna oseba pa je vodja projekta, Alenka Blazinšek.

Projekt Nefiks zaposlitvene rešitve sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

pasica 300 x 100