icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Krepitev umskih sposobnosti - Fitnes za možgane

Krepitev umskih sposobnosti je enako pomembna kot krepitev fizičnih sposobnosti. Urjenje možganov dokazano izboljša kognitivne sposobnosti, kot so pomnjenje in pozornost, hitra obdelava informacij ter sprejemanje racionalnih odločitev. Te so ključnega pomena za človeško delovanje tako v zasebnem življenju kot na delovnem mestu, ter omogočajo raznolike oblike dela.

Na delavnici boste spoznali in preizkusili različne tehnike in vaje, s katerimi boste lahko krepili vaše umske sposobnosti.

Program delavnice:

 • skrivnost možganov
 • krepitev prostorskih, jezikovnih in matematičnih spretnosti
 • aerobika za uravnoteženje možganov
 • urjenje spomina
 • vloga čustev na delovnem mestu

Delavnica je enodnevna, izvajamo jo za posamezno podjetje v skupini od 8 do 12 zaposlenih. Cena posamezne delavnice je 75 EUR/udeleženca brez DDV.

V kolikor obstaja v podjetju interes za udeležbo manjšega števila udeležencev, vas prosimo, da to sporočite na spodnje kontaktne podatke. Ko bo udeležencev dovolj, vas bomo konaktirali za izvedbo delavnice v mešani skupini.

Več informacij:

Tomislav Rugelj, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; tel.: 02 333 13 33

Promocija zdravja na delovnem mestu - Zdravje in dobro počutje

Uspešno podjetje oz. organizacija temelji na zdravih delavcih, ki delajo v spodbudnem okolju. Promocija zdravja na delovnem mestu prispeva k boljšemu počutju in zdravju delavcev, s čimer se zmanjšajo izostanki od dela, poveča motivacija, izboljša produktivnost, zmanjša fluktuacija zaposlenih in izboljša pozitivna in skrbna podoba.

Na delavnici boste ozavestili pomen zdravja za dobro počutje in učinkovitost zaposlenih ter oblikovali predloge aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu.

Program delavnice:

 • dejavniki zdravja
 • fizično zdravje (zdrava prehrana in gibanje)
 • duševno zdravje (stres, odvisnosti)
 • socialno zdravje (medsebojni odnosi, mobbing)
 • ukrepi za promocijo zdravja 

Delavnica je enodnevna, izvajamo jo za posamezno podjetje v skupini od 8 do 12 zaposlenih. Cena posamezne delavnice je 75 EUR/udeleženca brez DDV.

V kolikor obstaja v podjetju interes za udeležbo manjšega števila udeležencev, vas prosimo, da to sporočite na spodnje kontaktne podatke. Ko bo udeležencev dovolj, vas bomo konaktirali za izvedbo delavnice v mešani skupini.

Več informacij:

Tomislav Rugelj, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; tel.: 02 333 13 33

Program promocije zdravja na delovnem mestu

Uspešno podjetje oz. organizacija temelji na zdravih delavcih, ki delajo v spodbudnem okolju. Promocija zdravja na delovnem mestu prispeva k boljšemu počutju in zdravju delavcev, s čimer se zmanjšajo izostanki od dela, poveča motivacija, izboljša produktivnost, zmanjša fluktuacija zaposlenih in izboljša pozitivna in skrbna podoba.

Promocija zdravja na delovnem mestu obsega »skupna prizadevanja delodajalcev, zaposlenih in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri delu (ENWHP, 2007). Je zakonsko obvezna, saj Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) v 32. členu navaja, da mora delodajalec »promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.«

Promocija zdravja na delovnem mestu, potrebna sredstva in način spremljanja njenega izvajanja mora biti opredeljena v izjavi o varnosti z oceno tveganja.

Priprava programa/načrta promocije zdravja na delovnem mestu vključuje: Oblikovanje delovne skupine za promocijo zdravja na delovnem mestu; Ocena potreb; Načrt aktivnosti; Izvajanje aktivnosti; Ocena izvajanja in načrt nadaljnjih aktivnosti.

Svetujemo vam pri pripravi načrta/programa promocije zdravja na delovnem mestu ter z različnimi delavnicami sodelujemo pri izvajanju načrtovanih aktivnosti.

Cena izdelave programa promocije zdravja na delovnem mestu:

 • Mikro podjetja in s.p.: 500 – 1.000 EUR brez DDV
 • Mala podjetja: 1.500 EUR brez DDV
 • Srednja podjetja: 1.500 – 2.000 EUR brez DDV
 • Velika podjetja: 2.500 – 3.500 EUR brez DDV

Več informacij:

Mateja Karničnik, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; tel.: 02 333 31 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usposabljanje – izvajanje aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu

Za vas izvedemo naslednje enodnevne delavnice:

 • Promocija zdravja na delovnem mestu – Zdravje in dobro počutje: Na delavnici boste ozavestili pomen zdravja za dobro počutje in učinkovitost zaposlenih ter oblikovali predloge aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu.
 • Krepitev umskih sposobnosti - Fitnes za možgane: Na delavnici bodo zaposleni spoznali in preizkusili različne tehnike in vaje za krepitev umskih sposobnosti.
 • Učinkovito obvladovanje stresa – Boj ali beg: Na delavnici bodo zaposleni spoznali različne strategije obvladovanja stresa in na podlagi njim najustreznejše pripravili lasten program za spopadanje s stresom.
 • Pozitivni pristop k reševanju konfliktov – Plavajmo skupaj: Na delavnici bodo zaposleni spoznali učinkovito reševanje konfliktov na delovnem mestu, ki prispeva k osebni in strokovni rasti zaposlenih ter pozitivni klimi v podjetju.
 • Na zdravje! ali kako do zdravega življenjskega sloga: Na delavnici bodo zaposleni spoznali dejavnike zdravja, vpliv načina življenja na zdravje, kako izboljšati lastno dobro počutje in ozavestili pomen zdravja za aktivno staranje ter delovno sposobnost.
 • Spodbujanje pozitivne naravnanosti – Pozitivni v prihodnost: Na delavnici bodo zaposleni spoznali moč uma in misli, posledice negativnega in pozitivnega razmišljanja in vaje za krepitev pozitivnega razmišljanja.

Delavnice so enodnevne, izvajamo jih za posamezno podjetje v skupinah od 8 do 12 zaposlenih. Cena posamezne delavnice je 75 EUR/udeleženca brez DDV. 

V kolikor obstaja v podjetju interes za udeležbo manjšega števila udeležencev, vas prosimo, da to sporočite na spodnje kontaktne podatke. Ko bo udeležencev dovolj, vas bomo konaktirali za izvedbo delavnice v mešani skupini.

Več informacij:

Tomislav Rugelj, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; tel.: 02 333 13 33

Age – diverse workforce management for HR managers (HR4AD)

Namen projekta, kjer sodelujemo kot partnerji je krepitev ključnih kompetenc HR managerjev z zagotavljanjem njihovega poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Razvite bodo on-line izobraževalne vsebine in novi učni materiali, ki bodo HR managerjem omogočali nadgradnjo in uporabo znanj na področju upravljanja s starostno raznoliko delovno silo na delovnem mestu v organizaciji.

Splošni cilji projekta:

 • z neformalnim poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem krepiti ključne kompetence HR managerjev za upravljanje s starostno raznoliko delovno silo.
 • nasloviti obstoječe poklicne potrebe HR managerjev, glede na povečano staranje delovne sile v Evropi.

Specifični cilji projekta:

 • pospeševanje uporabe IKT v neformalnem izobraževanju in usposabljanju s pomočjo nove tehnologije in digitalne vsebine,
 • razvoj prilagojenih odprtih izobraževalnih učnih vsebin v skladu s potrebami za spodbujanje neformalnega izobraževanja in usposabljanja HR managerjev,
 • omogočanje dodatnega neformalnega izobraževanja in usposabljanja z enostavnim in prostim dostopom do odprtih učnih vsebin,
 • krepitev zaposljivosti glede na zahteve EU trga dela.

V okviru projekta se načrtuje:

 • razvoj učnih vsebin in on line učnega gradiva,
 • izdelava poročila s smernicami za integracijo razvitih učnih vsebin in on line učnega gradiva v obstoječe učne načrte usposabljanja za HR managerje, 
 • oblikovanje strateškega načrta za umestitev in uporabo razvitih učnih vsebin in on line učnega gradiva.

Projekt je bil izbran za sofinanciranje v okviru programa ERASMUS+ KA2 Strateška razvojna partnerstva. Projekt traja od novembra 2016 – oktobra 2018 v partnerstvu s partnerji iz Grčije, Bolgarije, Francije in Portugalske.

Brezplačni dogodek:
“Katere kompetence potrebujemo za učinkovito upravljanje s starostno raznolikostjo na delovnem mestu?” 

Vljudno vabljeni na spleno stran projekta: http://www.hr4ad.eu/

HR4AD