icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Program promocije zdravja na delovnem mestu

Uspešno podjetje oz. organizacija temelji na zdravih delavcih, ki delajo v spodbudnem okolju. Promocija zdravja na delovnem mestu prispeva k boljšemu počutju in zdravju delavcev, s čimer se zmanjšajo izostanki od dela, poveča motivacija, izboljša produktivnost, zmanjša fluktuacija zaposlenih in izboljša pozitivna in skrbna podoba.

Promocija zdravja na delovnem mestu obsega »skupna prizadevanja delodajalcev, zaposlenih in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri delu (ENWHP, 2007). Je zakonsko obvezna, saj Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) v 32. členu navaja, da mora delodajalec »promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.«

Promocija zdravja na delovnem mestu, potrebna sredstva in način spremljanja njenega izvajanja mora biti opredeljena v izjavi o varnosti z oceno tveganja.

Priprava programa/načrta promocije zdravja na delovnem mestu vključuje: Oblikovanje delovne skupine za promocijo zdravja na delovnem mestu; Ocena potreb; Načrt aktivnosti; Izvajanje aktivnosti; Ocena izvajanja in načrt nadaljnjih aktivnosti.

Svetujemo vam pri pripravi načrta/programa promocije zdravja na delovnem mestu ter z različnimi delavnicami sodelujemo pri izvajanju načrtovanih aktivnosti.

Cena izdelave programa promocije zdravja na delovnem mestu:

 • Mikro podjetja in s.p.: 500 – 1.000 EUR brez DDV
 • Mala podjetja: 1.500 EUR brez DDV
 • Srednja podjetja: 1.500 – 2.000 EUR brez DDV
 • Velika podjetja: 2.500 – 3.500 EUR brez DDV

Več informacij:

Mateja Karničnik, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; tel.: 02 333 31 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Age – diverse workforce management for HR managers (HR4AD)

Namen projekta, kjer sodelujemo kot partnerji je krepitev ključnih kompetenc HR managerjev z zagotavljanjem njihovega poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Razvite bodo on-line izobraževalne vsebine in novi učni materiali, ki bodo HR managerjem omogočali nadgradnjo in uporabo znanj na področju upravljanja s starostno raznoliko delovno silo na delovnem mestu v organizaciji.

Splošni cilji projekta:

 • z neformalnim poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem krepiti ključne kompetence HR managerjev za upravljanje s starostno raznoliko delovno silo.
 • nasloviti obstoječe poklicne potrebe HR managerjev, glede na povečano staranje delovne sile v Evropi.

Specifični cilji projekta:

 • pospeševanje uporabe IKT v neformalnem izobraževanju in usposabljanju s pomočjo nove tehnologije in digitalne vsebine,
 • razvoj prilagojenih odprtih izobraževalnih učnih vsebin v skladu s potrebami za spodbujanje neformalnega izobraževanja in usposabljanja HR managerjev,
 • omogočanje dodatnega neformalnega izobraževanja in usposabljanja z enostavnim in prostim dostopom do odprtih učnih vsebin,
 • krepitev zaposljivosti glede na zahteve EU trga dela.

V okviru projekta se načrtuje:

 • razvoj učnih vsebin in on line učnega gradiva,
 • izdelava poročila s smernicami za integracijo razvitih učnih vsebin in on line učnega gradiva v obstoječe učne načrte usposabljanja za HR managerje, 
 • oblikovanje strateškega načrta za umestitev in uporabo razvitih učnih vsebin in on line učnega gradiva.

Projekt je bil izbran za sofinanciranje v okviru programa ERASMUS+ KA2 Strateška razvojna partnerstva. Projekt traja od novembra 2016 – oktobra 2018 v partnerstvu s partnerji iz Grčije, Bolgarije, Francije in Portugalske.

Brezplačni dogodek:
“Katere kompetence potrebujemo za učinkovito upravljanje s starostno raznolikostjo na delovnem mestu?” 

Vljudno vabljeni na spleno stran projekta: http://www.hr4ad.eu/

HR4AD

Izdelava Facebook strani

Storitev zajema:

 • vzpostavitev Facebook strani za podjetje (objava prikazne slike in naslovnice, vnos podatkov o podjetju),
 • svetovanje pri nastavitvah Facebook strani,
 • nasvete za učinkovite objave (brezplačne) in oglase,
 • spremljanje dosega objav in oglasov,
 • svetovanje glede uporabe Facebooka na mobilnih napravah (nastavitev profila na pametnem telefonu ali tablici).

Če še niste uporabnik Facebooka, vas bomo naučili tudi osnov uporabe Facebooka (ustvarjanje lastnega računa, spoznavanje osnovnih funkcij – objave, varnostne nastavitve, fotografije…). Prejeli boste tudi gradivo v elektronski obliki.

Cena: 70 EUR brez DDV

Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 02/333 13 33 (Tomislav Rugelj, Jakob Šest), lahko pa nam pošljete tudi elektronsko pošto na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ali This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Expect More

Innovation Transfer Project »Expect More«

Namen projekta, katerega smo partner, je v državah projektnega partnerstva identificirati dobre prakse projektov/programov za opolnomočenje ranljivih ciljnih skupin s poudarkom na migrantih na področju informiranja in svetovanja, izobraževanja/usposabljanja ter integracij slednjih ciljnih skupin na trg dela.

V okviru projekta se načrtuje:

 • izdelava kataloga dobrih praks partnerskih organizacij s pregledom projektov/programov za opolnomočenje ranljivih ciljnih skupin s poudarkom na migrantih na področju informiranja in svetovanja, izobraževanja/usposabljanja ter integracij slednjih ciljnih skupin na trg dela ter
 • oblikovanje foruma za zagotavljanje podpore pri izzivih neformalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter vključevanja ranljivih ciljnih skupin s poudarkom na migrantih na trg dela v evropskih državah članicah.

Spletna stran projekta: www.expect-more-project.eu

GLASILO september 2016: >>>>>

GLASILO maj 2019: >>>>>

Projekt je bil izbran za sofinanciranje v okviru programa ERASMUS+ KA2 Strateška razvojna partnerstva. Projekt traja september 2016 – avgust 2019 v partnerstvu s partnerji iz Avstrije, Nemčije, Slovaške, Italije, Madžarske in Hrvaške.

ExpectMore-logo

Brokering (Posredovanje) v mestu Foligno? Da! Je že na poti!

V združenju Centro Studi Città di Foligno se s šestimi seniorji, vključenimi v Erasmus+ projekt, “NEET U” pripravljamo, da spoznamo mlade, ki bodo sodelovali v projektu.

Seniorji prihajajo iz različnih lokalnih skupin in združenj kot so AUSER, ki promovira prostovoljsko delo, družbeni razvoj in aktivno staranje ter L’ANCeSCAO (Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti), združenje socialnih centrov, organizacij in zelenjavnih vrtov za starejše… Te organizacije so zelo razvite na državni ravni, delujejo pa tudi na lokalni in regionalni ravni ter zastopajo interese starejših, spodbujajo aktivno staranje in omogočajo boljše življenje starejših. 

Seniorji kažejo izredno zanimanje za projekt – motivacija in močan čut za timsko delo jim je pomagala pri povezovanju dveh generacij, ki jih običajno razmejujemo. Ustvarjena je bila skupina 6 seniorjev in 4 mladih. Kmalu se bo odvilo tudi prvo uradno srečanje. Za nas to predstavlja pomemben izziv in avanturo, saj vstopamo na neznan teritorij. Je njihova samozavest še vedno tako močna kot prej?
Ali so starejši zares pripravljeni?
Spoprijeti smo se morali z večjim izzivom kot smo si sprva zamišljali: Iskati primerne mlade je bilo veliko bolj zahtevno kot smo mislili, da bo. Vendar nismo obupali in tako le našli 4 mlade, ki se sedaj veselijo, da bodo spoznali seniorje.
Samozavest seniorjev je še vedno visoka, vendar so se pojavile tudi nekatere skrbi kot je ‘’Kaj, če nimam mladim ničesar ponuditi / z njimi ničesar deliti?’’

Kljub temu so samozavestni. Veliko so se pripravljali na to srečanje. Udeleženci skupine so imeli nekaj formalnega znanja, obenem pa so se veselili učenja novih spretnosti, dela z računalnikom, samo-organizacije in učinkovite komunikacije. Med seboj so si pomagali, cenili izkušnje ostalih članov, bili so prizadevni in cenili so spretnosti, ki jih imajo že razvite – vse to ima v praksi veliko uporabnost in kaže, da imajo tudi velik potencial, da storijo še več kot so do sedaj.

Trenutno iščemo zanimive ideje in pristope, da bi pritegnili pozornost mladih. Ideje o načinu postavljanja vprašanj, fotografije in igre v paru (senior in mladostnik), da se pogovorijo med seboj, raziščejo različne poglede, vedenja, sanje in tudi podobnosti. Seniorji so tudi predlagali, da lahko skupaj spečejo torto. Morda bi lahko skupaj kolesarili po mestu? Skupaj plesali? Poraja se še več idej…

Prav zaradi vsega tega težko prvemu srečanju rečemo formalno, saj je cilj predvsem, da se vsi vpleteni zabavajo in sprostijo. Prav tako nimamo natančno začrtanega programa, saj gre za nek nov izziv in se bo razvijal v smer, ki jo bodo začrtali sami (seniorji in mladi).

Sedaj le še čakamo, da vidimo kako se bodo mladi odzvali. 

Torej, DA! SENIORJI IZ MESTA FOLIGNO SO PRIPRAVLJENI NA POSREDOVANJE!

 

Neet U final logo                                            CRCV SLO                                                    EU flag-Erasmus vect POS