icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

AFTERMATCH

AFTERMATCH
Life After Sport

Cilj projekta je prispevati k uresničitvi ene izmed prioritet iz smernic EU o dualni karieri športnikov, s poudarkom na "prenosljivih veščinah", pridobljenih tekom kariere vrhunskega športnika, ki jih je potrebno uporabiti pri 3 različnih ciljnih skupinah: 1) mladi športniki, ki jih je potrebno pripraviti za drugo kariero, še preden končajo svojo športno pot; 2) nekdanji športniki, si morajo ugotoviti, kako se lahko prenosljive veščine, pridobljene v času športne kariere, na ustvarjalen način uporabijo na trgu dela, 3) športna društva / športni trenerji, katere je potrebno ozavestiti, da niso le trenerji, ampak tudi "učitelji" za mlade športnike, z nalogo, da jih pripravijo za drugo kariero.

Dodatne informacije: 
eim, Center razvoja človeških virov, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor

Kontaktna oseba: 
Mateja Karničnik, tel.: 02 333 13 40, e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

aftermatch logoerasmus-logo

NEET U

Projekt bo v vključenih državah mobiliziral skupine starejših z namenom, da se usposobijo kot NEET posredniki/svetovalci za mlade, ki bodo znali prepoznati njihove ključne potrebe glede družbenih sprememb in spodbuditi proces sprememb s povezovanjem ustreznih deležnikov iz različnih sektorjev, vključujoč aktiviranje prebivalcev kot so-voditeljev družbenih sprememb. Starejši NEET posredniki/svetovalci bodo razvili kompetence, ki jih potrebujejo pri podpori NEET mladih za sooblikovanje in so-vodenje družbenih sprememb.

Projekt se loteva izzivov soočanja z družbenimi spremembami s pomočjo novih povezav državljanov v lokalnih skupnostih in s pomočjo aktiviranja razpoložljivih virov za zadovoljevanje potreb brez dodatnega obremenjevanja javnih služb.

Rezultat za lokalno okolje:

  • 6 starejših NEET U posrednikov/svetovalcev, usposobljenih za coache mladim NEET
  • 10 mladih NEET, vključenih v proces sooblikovanja in so-vodenja družbenih sprememb.

E-Novice
Številka 1 (april 2016)
Številka 2 (julij 2016)   
Številka 3 (november 2016)
Številka 4 (marec 2017)

Dodatne informacije:
eim, Center razvoja človeških virov, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor

Kontaktna oseba:
Mateja Karničnik, tel.: 02 333 13 40, e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spletna stran projekta:
http://slovenia.neetu.eu/

Neet U final logo              EU flag-Erasmus vect POS

Razvoj karierne platforme za zaposlene

KPZFundaciji za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA skupaj z nosilcem Gospodarsko zbornico Slovenije ter partnerjema Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanjeRegionalnim centrom za  razvoj d.o.o. izvajamo projekt »Razvoj karierne platforme za zaposlene«.

Namen projekta je je razvoj celovitega modularnega sistema prepoznavanja in spodbujanja pridobivanja kompetenc za trg dela, karierne orientacije zaposlenih ter njihovega usposabljanja in izobraževanja v skladu s potrebami gospodarstva.

V okviru projekta bo razvit celovit model načrtovanja in napovedovanja potreb po kompetencah,  izvedena usposabljanja delodajalcev za uporabo modela, izdelan enoten model individualnega kariernega načrta za zaposlene, razvit program usposabljanja za karierno orientacijo ter oblikovani novi programi izobraževanja/usposabljanja na podlagi napovedi potreb po kompetencah.

Projekt se bo pilotno izvajal v regijah Zasavje in Podravje ter preizkušal z vključitvijo petih izbranih podjetij iz vsake regije, predvsem s področja elektronske in elektroindustrije ter njihovih partnerjev v verigi vrednosti. Za preizkus prenosljivosti metodologij in orodij bodo vključena tudi nekatera podjetja iz drugih panog in njihovi partnerji iz njihove verige vrednosti.

Projekt je delno sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada in iz proračuna Republike Slovenije. Kontaktna oseba za projekt je Andreja Sever (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 01 58 98 8235), v Fundaciji PRIZMA pa Karmen Vaupotič (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 02 333 13 31). Več informacij bo na voljo na spletni strani projekta, ki bo vzpostavljena v kratkem. Do takrat pa še nekaj tukaj: >>>>>

 

LOGOTIP-ESS-SLO

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. Operacijo delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti«.

Programi Centra RČV

Programi usposabljanja za podjetja

Age is Effective

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, je nosilec čezmejnega projekta »Razvoj in implementacija inovativnih metodologij za razvoj človeških virov in izboljšanje zaposlitvenih možnosti starejših oseb - Age is Effective«.

S projektom želimo spodbuditi zaposlovanje starejše delovne sile in okrepiti njihovo konkurenčnost na trgu dela na območju Sisačko-moslovačke županije. V okviru projekta bomo razvili in implementirali inovativno metodologijo za razvoj človeškega potenciala in spodbudili zaposlovanje starejših oseb. Cilj projekta je prenesti mednarodne prakse na področju zaposlovanja starejših oseb. Na podlagi raziskave trga dela bomo pripravili  analizo s priporočili kot izhodišče za razvoj vsebine in orodij za upravljanje s starejšo delovno silo na območju Sisačko-moslovačke županije. Pripravili bomo priročnik za delodajalce in svetovalce zaposlitve v povezavi z upravljanjem starejše delovne sile, razvili in izvedli program usposabljanja za 20 trenerjev in promotorjev za zaposlovanje oseb 50+, razvili in izvedli program usposabljanja za 20 zaposlenih in 20 nezaposlenih v starosti 50+ z namenom spodbujanja njihovega nadaljnjega razvoja kariere in zaposlovanja, vzpostavili e-platformo za podporo zaposlenim in nezaposlenim, prav tako pa podjetjem, ustanovam in ostalim, ki se ukvarjajo z razvojem kadrov in zaposlovanjem.

Ciljna skupina projekta so osebe v starosti 50+, ki so nezaposlene in zaposlene ter jim grozi izguba zaposlitve ter svetovalci za razvoj človeških virov v podjetjih in na zavodu za zaposlovanje.

Partnerji projekta: eim, Center razvoja človeških virov d.o.o., Hrvatska gospodarska komora, Razvojna agencija Sisačko-moslovačke županije SIMORA, Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Trajanje projekta: februar 2015 – julij 2016

Vrednost projekta: 189.704,30 EUR

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontaktna oseba:

Natalija Žunko, tel.: 02/333 1 339, e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.