icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 - 2019

Kot konzorcijski partner sodelujemo v projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 - 2019, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Namen projekta je izvajanje izobraževalnih programov za odrasle, s katerimi želimo povečevati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati temeljne in poklicne kompetence, ki jih potrebujemo zaradi potreb trga dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Poudarek je na razvoju kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

Namenjeni so zaposlenim z največ srednješolsko izobrazbo in manj usposobljenim, predvsem starejšim od 45 let. V programe se lahko vključijo tudi priseljenci, kmetje in delovni invalidi.

"DO NOVIH PRILOŽNOSTI Z NOVIM ZNANJEM"

Na Fundaciji PRIZMA izvajamo naslednje brezplačne PROGRAME: 

Programi-1

 

 

 

 

 

 • Upravljanje s spremembami >>>>>
 • Razvoj kariere starejših zaposlenih >>>>> 
 • Krepitev medosebnih odnosov in reševanje konfliktov >>>>>
 • Medgeneracijsko učenje >>>>>
 • Osnove za delo z računalnikom doma in pomoč v pisarni >>>>>
 • Naprednješi Word, Excel in oblikovanje z GIMP >>>>>
 • Naprednejši Word, Excel ter oblikovanje in modeliranje >>>>>

 

Pogosta vprašanja >>>>>.

Mediji (članek v časniku Večer) >>>>>.

 

Vsi programi projektnega partnerstva:

 • Računalniška pismenost za odrasle (RPO)
 • Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO)
 • Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO)
 • Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata (programi priprav)
 • Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU)
 • Slovenščina kot drugi in tuji jezik in Začetna integracija priseljencev (ZIP)


Konzorcijski partnerji:

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza (nosilec konzorcija) >>>>>
Ljudska univerza Zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica >>>>>
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma >>>>>
Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška >>>>>

Aktivnosti se bodo izvajale na območju Zgornjega Podravja.

REZULTATI
FOTOGALERIJA


Povezave:
EU skladi
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 

 

DODATNE INFORMACIJE:

Tel./GSM: 02 333 1 331 / 030 201 040
e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TPK-Pasica

TKALNICA POKLICEV ZA FANTE = PUNCE

Povzetek projekta »TKALNICA POKLICEV ZA FANTE = PUNCE«

Projekt »Tkalnica poklicev za fante = punce« želi preseči spolne stereotipe, ki vplivajo na ključne odločitve učenk in učencev zaključnih razredov osnovne šole glede izobraževanja in kariernih poti. S tem bomo prispevali k doseganju enakosti žensk in moških pri odločanju za opravljanje deficitarnih poklicev in zaposlovanju ter k odpravljanju spolne diskriminacije na trgu dela.

S projektnimi aktivnostmi bomo: ozaveščali o pomenu enakosti spolov za skupno dobro tako moških kot žensk; opolnomočili učitelje/ce in strokovne delavce/ke na področju poklicnega usmerjanja, da se bodo lažje soočali z izzivom stereotipov, ki so prisotni v šolski kulturi, med učenci in učenkami, šolami ter zaposlovalci; informirali osnovnošolce o različnih možnostih izobraževanja na srednješolski in visokošolski ravni ter spodbujali zanimanje za izobraževanje in zaposlovanje v netradicionalnih izobraževalnih smereh in poklicih za njihov spol; prispevali k odpravljanju spolnih stereotipov, ki puncam in fantom preprečujejo, da svobodno izberejo pot na področju izobraževanja, glede na njihov potencial; prispevali k širjenju dobrih praks zaposlovanja žensk v tradicionalno moških poklicih in obratno ter iz »prve roke« kot vzglede oz. vzornike mladim predstavljali izkušnje opravljanja netradicionalnih poklicev.  

V začetku šolskega leta 2016/2017 bomo na 4 osnovnih šolah za učence in učenke zaključnih razredov in njihove starše, šolske svetovalne delavce/ke ter učitelje/ice, izvedli interaktivno delavnico Tkalnica poklicev za fante = punce, kjer bomo spodbujali razmišljanja o smereh izobraževanja, ki niso tipična izbira za določen spol. Organizirali bomo natečaj za pripravo prispevkov (likovnega dela, stripa ipd.) na temo »Ženske v tehniki, zakaj pa ne?/ Moški v predšolski vzgoji, zakaj pa ne?«.  V mesecu oktobru 2016  bomo v Mariboru organizirali zaključno konferenco, kjer bomo predstavili rezultate projekta. 

Podrobnejši opis projekta >>>>>

Interaktivne delavnice "TKALNICA POKLICEV ZA FANTE = PUNCE":

 • Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor (4. oktober 2016, od 17. do 19. ure). Več >>>>>

 • Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje (10. oktober 2016, od 17. do 19. ure). Več >>>>>
 • 2. Osnovna šola Slovenska Bistrica (11. oktober 2016, od 17. do 19. ure). Več >>>>>

 • Osnovna šola Martina Konšaka Maribor (12. oktober 2016, od 17. do 19. ure). Več >>>>>


Natečaj - povabilo >>>>>

 

Zaključna konferenca projekta "TKALNICA POKLICEV ZA FANTE = PUNCE" Konferenca-TKALNICA-POKLICEV

 

Na zaključni konferenci (18. oktobra 2016 v prostorih skupnostnega centra Tkalka), smo predstavili aktivnosti projekta Tkalnica poklicev za fante=punce. Prispevali smo k preseganju spolnih stereotipov, ki vplivajo na odločitve mladih glede nadaljnjega izobraževanja ter ozaveščali, kako pomembno je doseganje enakosti žensk in moških pri opravljanju poklicev, zaposlovanju ter k odpravljanju neenakosti na trgu delovne sile.

V programu si lahko podrobneje ogledate potek in vsebino konference.

 

Natečaj »Ženske v tehniki, zakaj pa ne?/ Moški v predšolski vzgoji, zakaj pa ne?« Natecaj-Risbe-KOLAZ

V okviru natečaja, so učenke in učenci zaključnih razredov osnovne šole v različnih tehnikah ter podobah ustvarili likovne prispevke. S pomočjo FaceBook-a (kjer so bila likovna dela objavljena) in številom všečkov, smo dobili 6 NAJBOLJŠIH IZDELKOV:

1. mesto: "pilotka"_ Naja Pečovnik Wutt, OŠ Bojana Ilicha Maribor
2. mesto: "gradbenica"_Nadja Spasovski, OŠ Bojana Ilicha Maribor
3. mesto: "cvetličar"_Maja Markovič, OŠ Bojana Ilicha, Maribor
4. mesto: "frizer"- Nastja Štern, OŠ Gustava Šiliha Laporje
5. mesto: "policistka"_Mirkala Podgornik, OŠ Bojana Ilicha Maribor in "pleskarka"_Klara Avberšek, OŠ Bojana Ilicha Maribor

Čestitke vsem ustvarjalkam in njihovim mentoricam, Marjeti Čas iz OŠ Gustava Šiliha Laporje in Andreji Štumpf OŠ Bojana Ilicha Maribor.

 

 

Projekt Tkalnica poklicev za fante = punce v medijih: 
http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-prvi-dnevnik/174433677
http://maribor24.si/lokalno/v-mariboru-delavnice-v-solah-proti-poklicnim-stereotipom/30510

  

TKALNICA POKLICEV

Kontakti: Urška Pavlič
E-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 02 333 13 31
Spletna stranwww.fundacija-prizma.si

»Projekt financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja enakih možnosti žensk in moških za leto 2016.«

logo mddsz

AFTERMATCH

AFTERMATCH
Life After Sport

Cilj projekta je prispevati k uresničitvi ene izmed prioritet iz smernic EU o dualni karieri športnikov, s poudarkom na "prenosljivih veščinah", pridobljenih tekom kariere vrhunskega športnika, ki jih je potrebno uporabiti pri 3 različnih ciljnih skupinah: 1) mladi športniki, ki jih je potrebno pripraviti za drugo kariero, še preden končajo svojo športno pot; 2) nekdanji športniki, si morajo ugotoviti, kako se lahko prenosljive veščine, pridobljene v času športne kariere, na ustvarjalen način uporabijo na trgu dela, 3) športna društva / športni trenerji, katere je potrebno ozavestiti, da niso le trenerji, ampak tudi "učitelji" za mlade športnike, z nalogo, da jih pripravijo za drugo kariero.

Dodatne informacije: 
eim, Center razvoja človeških virov, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor

Kontaktna oseba: 
Mateja Karničnik, tel.: 02 333 13 40, e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

aftermatch logoerasmus-logo

SREDIŠČE PRIZMA 50+

Medgeneracijsko, razvojno, poslovno, izobraževalno središče, PRIZMA 50+ (Središče PRIZMA 50+)

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (dalje Fundacija PRIZMA), Vizija-Slogan
Mestna občina Maribor in Ekonomski institut Maribor, Center razvoja človeških virov smo v sodelovanju s Strateško regionalno skupino deležnikov v okviru projektov Senior Capital in Silver City razvili model Središča PRIZMA 50+, medgeneracijsko, razvojno, poslovno, izobraževalno središče Podravja, skupno platformo Središča PRIZMA 50+ in vzpostavili partnerstvo. 

Namen središča je zagotoviti celovito podporo pri aktiviranju potencialov starejših posameznikov, podjetij in skupnosti. S sistemskim pristopom in vzpostavljenim partnerstvom ključnih akterjev želimo povečati priložnosti za delovno aktivnost in zaposlovanje starejših ter izboljšati storitve za generacije 50+ v lokalnih okoljih. S tem želimo zagotoviti večjo konkurenčnost podjetij, starejše delovno sposobne populacije in posledično konkurenčnost regije.

Ob formalni vzpostavitvi središča, 19. decembra 2014 je Partnerski sporazum podpisalo 22 partnerjev, ki so se s podpisom sporazuma zavezali k nadaljnjemu delu pri aktiviranju Središča. Kasneje se jim je pridružilo še 7 organizacij.

Središče je za javnost svoja vrata odprlo v mesecu januarju 2015. Na lokaciji Tkalski prehod 4 v Mariboru je vse od vzpostavitve, organiziralo številne dogodke, programe, informiranje ter svetovanje. V sodelovanju s partnerji Središča so se aktivnosti v manjšem obsegu izvajale tudi v lokalnem okolju v Sl. Bistrici in Ptuju. O rezultatih lahko preberete v Poročilu partnerstva Medgeneracijsko, razvojno, poslovno, izobraževalnega središča, prizma 50+ Za leto 2015 >>>>>

Novičke središča PRIZMA 50+ s programom dogodkov

Kontaktna oseba:

Urška Pavlič, e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Tel.: 02 333 1 342

Mnenja udeležencev o storitvah Središča PRIZMA 50+:

 »Storitve izvedene s strani Središča PRIZMA 50+ ocenjujem kot korektno izvedene, zanimivo podana snov, dostopne za vse zainteresirane. Všeč mi je bilo, da smo udeleženci imeli možnost sodelovanja in izražanja svojega mnenja.« (udeleženka)

»Storitve Središča PRIZMA 50+ so kvalitetne, dajejo ti možnost povezovanja z ljudmi, nova znanja in veščine.« (udeleženka)

»S storitvami sem zadovoljna, všeč mi je predvsem prijaznost in dostopnost izvajalcev delavnic.« (udeleženka)

Več: >>>>>

Partnerji

 

Medgeneracijsko, razvojno, poslovno, izobraževalno središče, PRIZMA 50+ (Središče PRIZMA 50+)

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (dalje Fundacija PRIZMA), Mestna občina Maribor in Ekonomski institut Maribor, Center razvoja človeških virov smo v sodelovanju s Strateško regionalno skupino deležnikov v okviru projektov Senior Capital in Silver City razvili model Središča PRIZMA 50+, medgeneracijsko, razvojno, poslovno, izobraževalno središče Podravja, skupno platformo Središča PRIZMA 50+ in vzpostavili partnerstvo.

 

Namen središča je zagotoviti celovito podporo pri aktiviranju potencialov starejših posameznikov, podjetij in skupnosti. S sistemskim pristopom in vzpostavljenim partnerstvom ključnih akterjev želimo povečati priložnosti za delovno aktivnost in zaposlovanje starejših ter izboljšati storitve za generacije 50+ v lokalnih okoljih. S tem želimo zagotoviti večjo konkurenčnost podjetij, starejše delovno sposobne populacije in posledično konkurenčnost regije.

 

Ob formalni vzpostavitvi središča, 19. decembra 2014 je Partnerski sporazum podpisalo 22 partnerjev, ki so se s podpisom sporazuma zavezali k nadaljnjemu delu pri aktiviranju Središča. Kasneje se jim je pridružilo še 7 organizacij.

Mogoče bi lahko dodal tudi logotipe organizacij na tem mestu ali pa lahko predlagaš drugače (vsi logotipi so v poročilu)

 

Polje z besedilom: VIZIJA 
Sožitje in aktivno življenje vseh generacij, dostojanstvo in priložnost za vse. 
SLOGAN 
Življenje letom, ne leta življenju!
Središče je za javnost svoja vrata odprlo v mesecu januarju 2015. Na lokaciji Tkalski prehod 4 v Mariboru je vse od vzpostavitve, organiziralo številne dogodke, programe, informiranje ter svetovanje. V sodelovanju s partnerji Središča so se aktivnosti v manjšem obsegu izvajale tudi v lokalnem okolju v Sl. Bistrici in Ptuju. O rezultatih lahko preberete v Poročilu partnerstva

Medgeneracijsko, razvojno, poslovno, izobraževalnega središča, prizma 50+

Za leto 2015 (link do poročila).

 

NEET U

Projekt bo v vključenih državah mobiliziral skupine starejših z namenom, da se usposobijo kot NEET posredniki/svetovalci za mlade, ki bodo znali prepoznati njihove ključne potrebe glede družbenih sprememb in spodbuditi proces sprememb s povezovanjem ustreznih deležnikov iz različnih sektorjev, vključujoč aktiviranje prebivalcev kot so-voditeljev družbenih sprememb. Starejši NEET posredniki/svetovalci bodo razvili kompetence, ki jih potrebujejo pri podpori NEET mladih za sooblikovanje in so-vodenje družbenih sprememb.

Projekt se loteva izzivov soočanja z družbenimi spremembami s pomočjo novih povezav državljanov v lokalnih skupnostih in s pomočjo aktiviranja razpoložljivih virov za zadovoljevanje potreb brez dodatnega obremenjevanja javnih služb.

Rezultat za lokalno okolje:

 • 6 starejših NEET U posrednikov/svetovalcev, usposobljenih za coache mladim NEET
 • 10 mladih NEET, vključenih v proces sooblikovanja in so-vodenja družbenih sprememb.

E-Novice
Številka 1 (april 2016)
Številka 2 (julij 2016)   
Številka 3 (november 2016)
Številka 4 (marec 2017)

Dodatne informacije:
eim, Center razvoja človeških virov, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor

Kontaktna oseba:
Mateja Karničnik, tel.: 02 333 13 40, e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spletna stran projekta:
http://slovenia.neetu.eu/

Neet U final logo              EU flag-Erasmus vect POS