icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Povabilo na zaključno konferenco projekta Senior Capital

SC-Logoti

KDAJ: 12. november 2014
KJE: Bartók 32 Galéria; Bartók Béla út 32. 1111 Budapest, Madžarska 

Po dveh uspešnih letih sodelovanja se zaključuje projekt Senior Capital – razvoj človeškega kapitala starejših za povečanje njihove ekonomske vloge in socialne vrednosti v gospodarstvu, ki temelji na znanju in konkurenčnosti. V zadnjih dveh letih je skupaj sodelovalo 9 partnerjev iz 6 evropskih držav: Madžarske, Slovenije, Poljske, Avstrije, Nemčije in Italije, s ciljem prispevati h gospodarski konkurenčnosti Osrednje Evrope z razvijajočim se znanjem in razširitvijo kakovostne delovne sile s poudarkom na starejših, ter boljše izkoriščanje ekonomskega potenciala starejše populacije ter hkrati ustvariti priložnost za posle. 

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA in Mestna občina Maribor, vabi predstavnike podjetij, izobraževalne organizacije, združenja, sindikate in občinske interesne skupine, ki so vključene v temo zaposlovanja starejših na zaključno konferenco v okviru projekta Senior Capital, kjer se boste seznanili z primeri dobrih praks pilotnih projektov in rezultati projekta.

Program zaključne konference: http://seniorcapital.eu/wp-content/uploads/2014/10/Senior_Capital_final_conference_programme.pdf

Svetovanje in testiranje za zaposlovanje kadra po meri delodajalca (2)

Z različnimi orodji vam lahko pomagamo ugotoviti, ali je neka oseba dejansko najprimernejša za delo
na konkretnem delovnem mestu v vašem podjetju. PostIzbor kadrov-2opke povsem prilagodimo vašim potrebam in željam, tako da lahko izpeljemo celotno selekcijo kadra, lahko pa vam pomagamo izpeljati le posamezen del aktivnosti pri izbiri kadra.

Z vašim pooblastilom za vas izvedemo: 

  • Profil delovnega mesta. Oblikujemo ključne zahteve delovnega mesta in pripravimo vsebino zaposlitvenega oglasa, ki bo pritegnil kandidate, ki ustrezajo vašim željam in pričakovanjem.
  • Pred - selekcijske aktivnosti. Na osnovi zbranih prijav pregledamo življenjepise in opravimo prvo selekcijo ter izvedemo telefonski informativno-selekcijski razgovor s potencialnimi kandidati.
  • Zaposlitvene intervjuje s prijavljenimi kandidati. S strokovno vodenim selekcijskim intervjujem ugotavljamo posameznikovo pripravljenost, ustreznost in motiviranost za konkretno delo. Na podlagi razgovora pripravimo pisno mnenje in vam osebno predstavimo kandidate.
  • Svetujemo vam pri odločitvi, s katerimi kandidati se nadaljuje profesionalna selekcija.
  • Drugi krog razgovorov. Poteka s predstavnikom vašega podjetja, na podlagi katerega se pripravi ožji izbor kandidatov, ki ustrezajo vašim pričakovanjem.  
  • Svetujemo vam, da se odločite za dodatno testiranje kandidatov ali za »assessment oz. metodo prepoznavanja in merjenja kompetenc«. Assessment je skupinsko reševanje nalog na osnovi zahtevanih kompetenc razpisanega delovnega mesta.
    V kolikor »assessment« za vas ni zanimiv, svetujemo dodatni usmerjeni intervju s kandidatom in psihološko testiranje. Pripravimo vam strokovno interpretacijo rezultatov v pisni obliki ter pisno in osebno predstavitev najprimernejših kandidatov, izmed katerih potem sami izberete najprimernejšega.
  • Končna selekcija pri naročniku in odločitev naročnika za zaposlitev. Naročnik opravi selekcijski intervju s predlaganimi kandidati. Pri izvedbi selekcijskih intervjujev ter končnem izboru vam lahko pomagamo z nasveti. Seveda pa je končna odločitev vaša.

Ob zaključku postopka vam predamo tudi vso korespondenca s kandidati (tudi z odklonjenimi).

V primeru dodatnih informacij in zainteresiranosti za sodelovanje smo vam na voljo:

Karmen Vaupotič, svetovalec RČV I., 02 333 13 31, 030 201 030, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Glede na vaše potrebe vam izdelamo konkreten predlog o nadaljnjem sodelovanju.

Predstavitev projekta KOMPETENČNI CENTER EKO-PROFILI (2)

Vabimo vas, da se nam 27. 9. 2013 med 10. in 14. uro pridružite na Glavnem trgu v Mariboru, kjer vam bomo predstavili projekt KOMPETENČNI CENTER EKO-PROFILI, KOC-logo100H v katerem združuje interese 15 partnerjev. Več o dogodku in programu …

Vabilo >>>>>

Program >>>>>

AGE IN TANDEM (2)

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, kot partner sodeluje v mednarodnem projektu Age in Tandem, kjer želimo pomagati starejšim delavcem pri ohranjanju njihovih delovnih mest, njihovi zaposljivosti in mobilnosti na trgu dela ter spodbujati ponovni vstop / spremembo poklicne poti in nuditi podporo pri postopku zaposlovanja.

Staranje zaposlenih in razvoj / krepitev kompetenc so aktualna težava v vseh evropskih državah, s katero se je potrebno kar najhitreje spopasti.

Izboljšati želimo izmenjavo inovativnih rešitev glede poklicnega usposabljanja, z namenom pomagati starejšim delavcem ohranjati njihova delovna mesta in/ali spodbujati njihovo zaposljivost. Povečati želimo ozaveščenost o pomenu krepitve vseživljenjskega učenja in svetovalne podpore/orodij, uporabljenih pri poklicnem usposabljanju in v kariernih centrih oz. ustanovah, zlasti tistih, naslovljenih na starejše osebe. Zmanjšati želimo razkorak med poklicnim usposabljanjem, kariernimi svetovalnimi centri in trgom delovne sile. Promovirati želimo načelo enakosti spolov v poklicnem usposabljanju in v strategijah/aktivnostih vodenja kariere, z upoštevanjem posebnih potreb žensk, zlasti starejših in/ali tistih, ki so že nekaj časa izključene iz trga dela.

Nosilec projekta je Tandem Plus Network iz Francije.

Partnerji projekta: FORCOOP CORA VENEZIA SC, Italija; Kairos S.p.A., Italija; Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, Slovenija; Forschungs und Innovationsverbund an der Evangelischen Hochschule e.V., Nemčija; TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s., Češka.

Trajanje projekta: oktober 2012 – oktober 2014

Dodatne informacije:
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

Kontaktna oseba:
Dušanka Lužar Šajt, tel: 02/333 13 35, e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spletna stran projekta: http://www.ageintandem.eu/index.php/presentation

Logo-Za nogo

Silver City – Project for active aging

Silver City – Project for active aging

SILVER CITY is a European transnational project funded by the South East Europe Programme (www.southeast-europe.net), with the active membership of 6 different legal bodies, representing 6 cities/territories: district 14 of Budapest (Zugló), Maribor, Zagreb, Burgas, Galati and Province of Treviso. Project’s partners provide activities on a local level that help in achieving set objectives. Objective of cooperation is that during the project’s lifetime partners carry out tasks including joint situation analysis, testing and evaluating pilot projects, promoting the best solutions for a wider audience in the field of active aging, exchange of experience and obtaining support of government.

eim, Human Resource Development Centre will within the framework of the project design a training programme for job seekers 50 +, with which they will be equiped to seek employment and prepared for active aging, while thematic workshops and events for companies will spread awareness of demographic changes and its impact on employment and ways of efficient management of age-diverse workforce. Finally, the project will lead to the establishment of direct contacts between job seekers and employers, and consequently to employment.

Information for job seekers 50+

e-News No. 1

Additional information:
eim, Human Resource Development Centre, Pobreška cesta 20, 2000  SEE colour jointlyMaribThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or

Contact person:
Mateja Karničnik, tel.: +386 (0)2 333 13 40, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

Project’s website: 
www.silvercity.eu