icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Ustvarjalnost in kreativnost na delovnem mestu (2)

Ali vaši zaposleni zapadajo rutini, jim primanjkuje idej in so nemotivirani za delo? kreativnost

Ali želite v podjetju ustvariti inovativno klimo ter pri zaposlenih spodbuditi ustvarjalnost in kreativnost?

Ponujamo vam rešitev – USTVARJALNOST IN KREATIVNOST NA DELOVNEM MESTU

Vaši zaposleni bodo z vključitvijo v program:

 • ozavestili pomen ustvarjalnosti na delovnem mestu,
 • prepoznavati lastne vzorce mišljenja,
 • prepoznavati ključne ovire ustvarjalnosti, ki vplivajo na (ne)učinkovitost posameznikov/ skupine (tima) pri iskanju inovativnih rešitev,
 • prakticirali različne tehnike ustvarjalnega mišljenja ter vrednotenja ustvarjalnih idej.

Kdaj in kako?

Program se izvaja na podlagi predhodno dogovorjenega termina za skupino od 10 – 16 oseb.

Delavnico izvajamo na dinamičen način, s kombinacijo različnih metod predavanja, diskusije, izkustvenega učenja, treninga, svetovne kavarne, reševanje vprašalnikov … Člani skozi teorijo ter zanimive miselne naloge in izzive spoznajo lastne potenciale in krepijo ustvarjalnost za soočanje z novimi izziv.

Dodatne informacije:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Obvladovanje časa (2)

Pogosto pri svojih sodelavcih slišite:upravljanje casa

"Najbolje, da se kar »kloniram!"
"Še dobro, da ima dan 24 ur."
"Če bi se bolje organizirali, bi ..."
"Ko bom imel več časa bom lahko …"

 

Želite pri vaših zaposlenih:

 • Povečati učinkovitost in kakovost dela?
 • Zmanjšati konflikte in zamude pri realizaciji zastavljenih ciljev?
 • Omogočiti jim, da imajo večji nadzor nad obsegom dela in izvedbo nalog?
 • Zmanjšati stopnjo stresa?

 

Z delavnico » UČINKOVITO OBVLADOVANJE ČASA« boste spoznali nekaj preprostih in učinkovitih principov za večji izkoristek razpoložljivega delovnega časa!

Vaši zaposleni bodo z vključitvijo v program:

 • spoznali nove poglede na obvladovanje in upravljanje časa,
 • ozavestili, da je učinkovito planiranje časa sredstvo za preprečevanje stresa in nezadovoljstva,
 • spoznali tehnike postavljanja prioritet in urnikov za učinkovito organiziranje in planiranje lastne aktivnosti,
 • pri svojem delu prepoznali kradljivce časa,
 • praktično preizkusili 4 temeljne korake kako postaviti meje in reči preprosto ne,
 • ozavestili pomen uravnoteženosti dela in zasebnega življenja.

Kdaj in kako?

Program se izvaja na podlagi predhodno dogovorjenega termina za skupino od 10 – 16 oseb.

Delavnico izvajamo s kombinacijo različnih metod predavanja, diskusije, izkustvenega učenja, treninga, svetovne kavarne, reševanje vprašalnikov … Člani skozi teorijo ter vaje pridobijo veščine planiranja (kratkoročnega, dolgoročnega), razmejevanja med privatnim službenim delovnim časom ter obvladovanja in upravljanja s spremembami.

 

Dodatne informacije:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

VKO tim Fundacije PRIZMA (2)

VKO-logo

prizma-logo

 

 

 

Duska

Dušanka Lužar Šajt
je direktorica Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova. V svoji 21-letni karieri je uspešno vodila desetine domačih in mednarodnih projektov ter raziskav s področja razvoja človeških virov, upravljanja z zaposlenimi, trga dela, zaposlovanja, svetovanja podjetjem, socialne vključenosti in socialnega podjetništva, zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu, prenosa dobrih praks s področja upravljanja s človeškimi viri in podobno. Ima pridobljen certifikat za podporo pri načrtovanju kariere (GABAL GmbH). Je imetnica certifikata za svetovalko na področju razvoja kariere zaposlenih, oblikovanja in izvedbe programov usposabljanja za podjetja in zaposlene, s poudarkom na načelu enakosti med spoloma (gender mainstreaming), pridobljenega pri Akzente – Zentrum fűr Gleishstellung und regionale Zusammenarbeit in eb Projektmanagement GmbH - NOWA Training Beratung Projektmanagement. Udeležila se je usposabljanj »Assesment and using Investors in People Standard« ter »Impelementing HRD using Investors in People Standard«. Je promotorka ženskega podjetništva – kompetence pridobljene pri Train 2000 UK & Tochar Valley Community Network, Ireland, promotorka socialnega podjetništva ter e-mentorica za razvoj in izvajanje on-line programov usposabljanja.

 

KarmenKarmen Vaupotič
je na Fundaciji za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova zaposlena kot svetovalka za razvoj človeških virov. Ima 14 letne delovne izkušnje. Njeno delo predstavlja načrtovanje, pripravljanje, vodenje, koordiniranje, izvajanje, spremljanje in evalviranje domačih in mednarodnih projektov s področij trga dela in zaposlovanja, medgeneracijskega sodelovanja, svetovanja. Ima licenco za delo po medotologiji SDI (Strenght Deployment Inventory). Je certificirana uporabnica/svetovalka instrumenta Holland – vprašalnik poklicnih interesov. Ima certifikat za svetovanje na področju razvoja kariere zaposlenih, oblikovanja in izvedbe programov usposabljanja za podjetja in zaposlene, s poudarkom na načelu enakosti med spoloma (gender mainstreaming) pri Akzente – Zentrum fűr Gleishstellung und regionale Zusammenarbeit in eb Projektmanagement GmbH - NOWA Training Beratung Projektmanagement. Ima zaključeno strokovno usposabljanje »Coaching za trenerje. Pri Centru za poklicno izobraževanje je uspešno zaključila usposabljanje svetovalcev v postopku preverjanja in potrjevanja (nacionalne poklicne kvalifikacije, vloga svetovalcev v izobraževanju odraslih, oblikovanje portfolia in izvedbe preverjanja in potrjevanja). Usposabljala se je v programih: Uporaba metode 360 stopinj z namenom merjenja vodstvenih kompetenc (Kadis), Uporaba inštrumenta za ugotavljanje učnih povezav in procesa »Let me Learn« pri svetovalnem delu in izobraževanju odraslih, 8 receptov za učinkovitejšo promocijo (Andragoški center Slovenije), Sodelovalno učenje (Andragoški center Slovenije), Ravnanje v težavnih situacijah (Zavod za zaposlovanje), Razvoj človeških virov po modelu standarda Vlagatelji v ljudi, Uspešno svetovalno delo in Načrtovanje projektov z matriko logičnega okvirja.

 

UrskaUrška Pavlič
je v Fundaciji PRIZMA zaposlena kot svetovalka za razvoj človeških virov II. Sodeluje pri vodenju domačih in mednarodnih projektov in programov (razvoj kadrov za podjetja in organizacije, karierna orientacija in zaposlovanje, socialno podjetništvo), ugotavljanju potreb podjetij, organizacij in delodajalcev, izvaja programe usposabljanja za razvoj kariere in kompetenc. Je certificirana uporabnica/svetovalka instrumenta Holland – vprašalnik poklicnih interesov. Ima certifikat za svetovanje na področju razvoja kariere zaposlenih, oblikovanja in izvedbe programov usposabljanja za podjetja in zaposlene, s poudarkom na načelu enakosti med spoloma (gender mainstreaming) pri Akzente – Zentrum fűr Gleishstellung und regionale Zusammenarbeit in eb Projektmanagement GmbH - NOWA Training Beratung Projektmanagement. Usposabljala se je v programih: Uporaba metode 360 stopinj z namenom merjenja vodstvenih kompetenc (Kadis). Usposobljena je za poučevanje razmišljanja po metodi CORT Edwarda de Bona. Udeležila se je delavnice »Šepetalec vodjem – o konfliktih« (Janko Selinšek, Fundere). Usposobljena je za promotorko socialnega podjetništva.

 

 

Vasja1Vasja Bajde
je v Fundaciji PRIZMA zaposlen kot svetovalec za razvoj človeških virov II. V svoji večletni delovni praksi se redno usposablja na področjih načrtovanja in evalviranja projektov, izvajanja učnih in svetovalnih delavnic za odrasle, poznavanja trga dela ter veščin iskanja zaposlitve. Usposabljal se je v programih: Reševanje konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev (Andragoški center Slovenije), Uporaba izhodišč priprave, izvedbe in evalvacije programov izobraževanja, Načrtovanje projektov z matriko logičnega okvirja. Usposobljen je za izvajanje e-programov (teoretični in razvojni vidiki e-izobraževanja, načrtovanje e-izobraževanj). S svojim kvalitetnim strokovnim in socialnim pristopom pušča za seboj zadovoljne udeležence delavnic.

 

 

 

Elen UrsicElen Uršič,
univerzitetni diplomirani psiholog, ima 34 let delovnih izkušenj na področju svetovanja posameznikom, coachinga posameznikom in timom, psihološkega testiranja in ocene kadrov, vodenja izobraževalnih programov s področja komunikacije, motivacije, kariere, teambuildinga, inovativnosti, čustvene inteligence, osebnostne rasti. Ima certifikat za: NLP mojstra poslovne komunikacije (Sledi, Nada Mulej), za NLP- praktika (opravljen v Avstriji z nemško izobraževalno inštitucijo Forum), regresoterapevta po B. Jameison (mentor dr. Jan Erik Sigdell, Švica ). Ima licenco moderatorja za samostojno izvajanje programa Odkrivanje poklicnega cilja. Je Imago klinični terapevt, INLPTA Coach, usposobljen mentor za izvajanje usposabljanja po programu Trening voditeljev – moderatorjev izobraževanja (izvajalec Innova team, M. Beyer, ZRN). Ima opravljeno izobraževanje po programu » Change Agent » (Innova team, M. Beyer, ZRN), Eft izobraževanje (tapkanje), Osnove hypnoterapije (dr. S. Gilligan). Ima opravljen osnovni tečaj iz logoterapije, eksistencialne analize in antropohigijene, uvodni tečaj iz realitetne psihologije, osnovni tečaj iz skupinske dinamike (B. Stritih). Usposabljala se je na področju ustvarjalnega mišljenja (De Bonove tehnike: 6 klobukov in DAT tehnike-tudi v MINDING International Edward de Bono Centre for Strategic Innovation and Creativity na Malti). Usposobljena je tudi za delo e-mentorja.

Trening socialnih veščin (2)

Napeti odnosi, konflikti med sodelavci, pomanjkanje motivacije, nezadovoljstvo

Zalostni obrazi

Opažate zgoraj naštete znake pri vaših zaposlenih?

Ponujamo vam rešitev – "TRENING SOCIALNIH VEŠČIN"

Vaši zaposleni bodo z vključitvijo v program na kreativen in zanimiv način:

 • prepoznali sebe v odnosu z drugimi sodelavci,
 • okrepili veščine samoobvladovanja in reševanja nesporazumov,
 • izboljšali medsebojne odnose in komunikacijo ter krepili timski duh,
 • povečali motivacijo in pripadnost kolektivu podjetja,
 • spoznali potenciale in krepili ustvarjalnost,
 • usvojili inovativne pristope za soočanje z novimi izzivi.

Kdaj in kako?

Program se izvaja na podlagi predhodno dogovorjenega termina za skupino od 10 – 16 oseb.

Trening socialnih veščin izvajamo na dinamičen in aktiven način v naravi. Vključuje zanimive miselne timske naloge in izzive, ki so prilagojeni celotni skupini in posameznim članom. Izzivi so zastavljeni tako, da je pomembna vloga in odgovornost vsakega člana, s čimer dosežemo, da se člani med seboj bolje spoznajo, krepijo odnose in odpravljajo stereotipe oz. predsodke.

Zagotavljamo vam dogodek poln smeha, zabave in sproščenosti.

Studenice1-URSA 1 Studenice1-URSA 2 Studenice1-URSA 3 Studenice1-URSA 6

Studenice1-URSA 4 Studenice1-URSA 5 Studenice1-URSA 7 Studenice1-URSA 8

Dodatne informacije:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VKO tim eim, Centra razvoja človeških virov (2)

CRCV SLO

 VKO-logo

 

Sonja Gavez Sonja1
je na Ekonomskem institutu Maribor d.o.o., Centru razvoja človeških virov zaposlena kot managerka in prokuristka. Ima 31 let delovnih izkušenj, predvsem s področja družbenega razvoja, podjetništva ter finančnega upravljanja in vodenja podjetij. Zadnjih dvajset let deluje na področjih razvoja človeških virov, trga dela in zaposlovanja, socialnega podjetništva, kakovostnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja, sodeluje pa tudi pri pripravi in izvajanju mednarodnih projektov na področju razvoja človeških virov. Skozi delo se nenehno dodatno usposablja in nadgrajuje svoja znanja. Tako je pridobila certifikat in naziv svetovalke za mala in srednja podjetja pri GEA College, svetovalke za upravljanje – načini in metode svetovanja (govorica telesa, timsko delo, kako postati dober svetovalec, diagnoza podjetja, nasveti, itd.) pri CEGOS iz Francije, promotorke socialnega podjetništva, e-mentorice za razvoj in izvajanje on-line programov usposabljanja. Udeležila se je tudi mednarodnega kolokvija za svetovalce in izvajalce usposabljanj za podjetništvo na Babson College v Bostonu, ZDA. Je imetnica certifikata za svetovalko na področju razvoja kariere zaposlenih, oblikovanja in izvedbe programov usposabljanja za podjetja in zaposlene, s poudarkom na načelu enakosti med spoloma (gender mainstreaming), pridobljenega pri Akzente – Zentrum fűr Gleishstellung und regionale Zusammenarbeit in eb Projektmanagement GmbH - NOWA Training Beratung Projektmanagement. S svojim delom in idejami prispeva k razvoju novih pristopov, ukrepov in orodij za razvoj posameznika, podjetij kakor tudi družbe kot celote.

 

MatejaMateja Karničnik
ima 17 let delovnih izkušenj. Zaposlena je na Ekonomskem institutu Maribor d.o.o., Centru razvoja človeških virov, kot razvojna in projektna vodja. Vključena je v aktivnosti in projekte, ki se osredotočajo na področje izboljševanja zaposlovanja in konkurenčnega položaja zaposlenih, medgeneracijskega sodelovanja in kakovostnega staranja, spodbujanja podjetnosti in ustvarjalnosti ter družbene odgovornosti. Ima kompetence za e-tutorja in e-mentorja, kakor tudi znanja s področja razvoja kariere zaposlenih ter oblikovanja in izvedbe programov usposabljanja za podjetja in zaposlene. Udeležila se je usposabljanj »Assesment and using Investors in People Standard« ter »Impelementing HRD using Investors in People Standard«. Je imetnica certifikata za svetovalko na področju razvoja kariere zaposlenih, oblikovanja in izvedbe programov usposabljanja za podjetja in zaposlene, s poudarkom na načelu enakosti med spoloma (gender mainstreaming), pridobljenega pri Akzente – Zentrum fűr Gleishstellung und regionale Zusammenarbeit in eb Projektmanagement GmbH - NOWA Training Beratung Projektmanagement. Ima izkušnje pri izvajanju analiz potreb po usposabljanju, s podjetji sodeluje pri postopkih izbora in zaposlovanja, izdelavi modelov kompetenc, pripravi in izvedbi rednih letnih razgovorov, pripravi in izvedbi načrtov usposabljanj na področju vodenja, motiviranja, poklicnega in osebnega razvoja zaposlenih, družbene odgovornosti, zdravja in dobrega počutja za skupine zaposlenih: vodij, kadrovskih delavcev in drugih. Je soavtorica večih publikacij in strokovnih člankov s področij razvoja človeških virov, družbene odgovornosti podjetij, medgeneracijskega sodelovanja ter zdravja in dobrega počutja pri delu.
 

NatalijaNatalija Žunko 
je na Ekonomskem institutu Maribor d.o.o., Centru razvoja človeških virov zaposlena kot vodja.  Ima 14 letne delovne izkušnje. Njeno delo predstavlja načrtovanje, pripravljanje, vodenje, koordiniranje, izvajanje, spremljanje in evalviranje domačih in mednarodnih  projektov s področij trga dela in zaposlovanja (brezposelnih, mladih, starejših)i, medgeneracijskega sodelovanja, svetovanja podjetjem. Pri izvajanju delavnic, usposabljanj za različne ciljne skupine (brezposelne, mlade, ženske, zaposlene) uspešno uporablja participativne metode in tehnike. Pri svojem delu se nenehno usposablja.  Pridobila je kompetence za e-tutorja in e-mentorja, uspešno je zaključila Moderatorsko akademijo za moderiranje skupinskih procesov. Udeležila se je usposabljanj »Assesment and using Investors in People Standard« ter »Impelementing HRD using Investors in People Standard«. Je certificirana svetovalka na področju razvoja kariere zaposlenih, oblikovanja in izvedbe programov usposabljanja za podjetja in zaposlene, s poudarkom na načelu enakosti med spoloma (gender mainstreaming) pri Akzente – Zentrum fűr Gleishstellung und regionale Zusammenarbeit in eb Projektmanagement GmbH - NOWA Training Beratung Projektmanagement. Ima pridobljen certifikat »Upgrading knowledge in working skills within the small business support network« v okviru dvomesečnega usposabljanja na Irskem. S svojimi prispevki sodeluje na raznih konferencah, sejmih, festivalih, je pa tudi soavtorica več publikacij s področij razvoja človeških virov in vseživljenjskega učenja.

Tomi1Tomislav Rugelj
je kot vodja projektov zaposlen na Ekonomskem institutu Maribor d.o.o., Centru razvoja človeških virov projektov. Ima 7 let delovnih izkušenj na področju izvajanja, spremljanja in evalviranja programov izobraževanja/usposabljanja na področju razvoja človeških virov. Usposobljen je za promotorja vseživljenjskega učenja, pridobil je kompetence za e-mentorja. Uspešno izvaja delavnice s področja komunikacije, timskega dela, osebnega razvoja, ustvarjalnega mišljenja, ugotavljanja potencialov, stresa in reševanja konfliktov. Usposabljal se je tudi s področja načrtovanja in vodenja projektov. Odgovoren je za virtualno promocijo preko družbenih omrežij in spletnih strani. Izvedel je že vrsto delavnic s področja promocije podjetij s pomočjo spletnih družbenih medijev.

 

 

 

 Nalozba