icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Obvladovanje stresa na delovnem mestu (2)

Slabše sodelovanje med zaposlenimi, disciplinske težave, konflikti med vodstvom in zaposlenimi, zmanjšana storilnost ali kakovost, izostajanje z dela in povišani stroški za bolniška nadomestila, so znanki, da je v vašem podjetju prisoten stres.

Delavnica »Obvladovanje stresa na delovnem mestu« ponuja priložnost za zmanjšanje stresa v vašem podjetju.

Vaši zaposleni bodo z vključitvijo v program:

 • prepoznali in razvili občutljivost za stres,
 • spoznali stresne dejavnike na delovnem mestu,
 • prepoznali značilnosti sprožilcev stresa,
 • preizkusili različne tehnike obvladovanja stresnih situacij,
 • ozavestili svoje ravnanje v odnosu do drugih.

Kdaj in kako?

Program se izvaja na podlagi predhodno dogovorjenega termina za skupino od 10 – 16 oseb.

Na praktični delavnici udeleženci osvojijo tehnike obvladovanja stresa in izdelajo lasten načrt, ki jim bo pomagal zmanjšati stres v prihodnje.

stres

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Učinkovita komunikacija na delovnem mestu (2)

Ali vas zanima, kaj lahko v podjetju dosežete z dobro interno in eksterno komunikacijo?

Zagotovo lahko izboljšate medosebne odnose, zadovoljstvo zaposlenih in dosegate večjo učinkovitost podjetja na trgu.

Več praktičnih odgovorov in priporočil lahko vaši zaposleni pridobijo na delavnici »Učinkovita komunikacija na delovnem mestu«.

Vaši zaposleni bodo z vključitvijo v program:

 • ugotovili kakšen tip so v komunikaciji,
 • dobili napotke za izboljšanje lastnega načina komuniciranja,
 • krepili pomen besednega in nebesednega dela sporočanja,
 • ozavestili svoje ravnanje v odnosu do drugih,
 • dobili koristne napotke, s pomočjo katerih bodo lažje reševali konflikte in izboljšali odnose na delovnem mestu,
 • krepili asertivnost,
 • dobili napotke, da bodo bolj prepričljivi in učinkovitejši pri pogajanjih,
 • dobili koristne informacije, s pomočjo katerih bodo lažje dajali konstruktivno kritiko in ustvarjali vzpodbudno delovno okolje.

Kdaj in kako?

Program se izvaja na podlagi predhodno dogovorjenega termina za skupino od 10 – 16 oseb.

Na praktični delavnici udeleženci aktivno sodelujejo in izmenjujejo izkušnje, ter osvojijo načine za izboljšanje lastnega načina komuniciranja.

Komunikacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ustvarjalnost in kreativnost na delovnem mestu (2)

Ali vaši zaposleni zapadajo rutini, jim primanjkuje idej in so nemotivirani za delo? kreativnost

Ali želite v podjetju ustvariti inovativno klimo ter pri zaposlenih spodbuditi ustvarjalnost in kreativnost?

Ponujamo vam rešitev – USTVARJALNOST IN KREATIVNOST NA DELOVNEM MESTU

Vaši zaposleni bodo z vključitvijo v program:

 • ozavestili pomen ustvarjalnosti na delovnem mestu,
 • prepoznavati lastne vzorce mišljenja,
 • prepoznavati ključne ovire ustvarjalnosti, ki vplivajo na (ne)učinkovitost posameznikov/ skupine (tima) pri iskanju inovativnih rešitev,
 • prakticirali različne tehnike ustvarjalnega mišljenja ter vrednotenja ustvarjalnih idej.

Kdaj in kako?

Program se izvaja na podlagi predhodno dogovorjenega termina za skupino od 10 – 16 oseb.

Delavnico izvajamo na dinamičen način, s kombinacijo različnih metod predavanja, diskusije, izkustvenega učenja, treninga, svetovne kavarne, reševanje vprašalnikov … Člani skozi teorijo ter zanimive miselne naloge in izzive spoznajo lastne potenciale in krepijo ustvarjalnost za soočanje z novimi izziv.

Dodatne informacije:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mnenja / izkušnje udeležencev (2)

Povzetki mnenj udeležencev iz delavnic VKO ob zaključku:

ECOLAB d.o.o.

 • »Delavnica koristna, priporočljiva za vse zaposlene v podjetju.«
 • »Želim si še več podobnih delavnic, sploh na temo reševanja konfliktov.«
 • »Meni kot vodji je komunikacija (med sodelavci, s podrejenimi in nadrejenimi) v bistvu osnovno orodje.«
 • »Hvala za dobro komunikacijo!«
 • »Čim več takih delavnic, saj je to pomembno za vsakega posameznika in za celotno družbo.«
 • »Vedno se rada udeležim takšnih delavnic, saj vedno izveš kaj novega, zanimivega in potem te informacije uporabiš v svojem nadaljnjem življenju, hvala.«
 • »Današnji dan je bil čudovit, sproščujoč, duša je polna in čutim, da bom mogla veliko spremeniti v svojem življenju.«
 • »Seminar je bil zelo koristen in vsekakor se bom trudila, vsaj določene situacije bom lahko reševala v najtežjih trenutkih.«
 • »S strokovnostjo predavateljev oz. trenerjev smo bili izredno zadovoljni. Pomagali so nam, da smo različne elemente razvoja človeških virov, ki jih že uporabljamo, povezali in nadgradili v sistem«
 • »Na podlagi sodelovanja v  projektnih aktivnostih (sodelovanje na delavnicah in priprava načrtov razvoja) so zaposleni pridobili dodatna znanja in se bolje zavedajo svojih sposobnosti in osebnostnih lastnosti, kar se kaže v njihovi zavzetosti za delo in učenje.« (Nataša Fras Haslinger, vodja kadrovske službe Ecolab d.o.o.)


F.A. MAIK d.o.o.

 • »Dodatno bi pohvalil obseg informacij v tako kratkem času.«
 • »Krasno podajanje vsebine!«
 • »Super, z boljšo komunikacijo in razumevanjem je možno povečali učinkovitost,
 • samo tako naprej, zelo ste uspešni.«
 • »Delavnica je bila odlična in zelo poučna!«
 • »Le tako naprej, super ste!«


F.A. MAIK TRANSPORT d.o.o.

 • »Več takšnih delavnic, saj če znamo prepoznati vzroke stresa, lahko izboljšamo odnose tako na delu kot doma.«
 • »Vsa pohvala predavateljicam, odlični napotki za komuniciranje!«
 • »Predavanje je bilo koristno, zmanjšanje stresa je nujno!«
 • »Pravi način komunikacije je včasih odločilnega pomena!«
 • »Zmanjšanje stresa pomeni boljše vzdušje in počutje, kar pomembno vpliva na zdravje.«

 

Obvladovanje časa (2)

Pogosto pri svojih sodelavcih slišite:upravljanje casa

"Najbolje, da se kar »kloniram!"
"Še dobro, da ima dan 24 ur."
"Če bi se bolje organizirali, bi ..."
"Ko bom imel več časa bom lahko …"

 

Želite pri vaših zaposlenih:

 • Povečati učinkovitost in kakovost dela?
 • Zmanjšati konflikte in zamude pri realizaciji zastavljenih ciljev?
 • Omogočiti jim, da imajo večji nadzor nad obsegom dela in izvedbo nalog?
 • Zmanjšati stopnjo stresa?

 

Z delavnico » UČINKOVITO OBVLADOVANJE ČASA« boste spoznali nekaj preprostih in učinkovitih principov za večji izkoristek razpoložljivega delovnega časa!

Vaši zaposleni bodo z vključitvijo v program:

 • spoznali nove poglede na obvladovanje in upravljanje časa,
 • ozavestili, da je učinkovito planiranje časa sredstvo za preprečevanje stresa in nezadovoljstva,
 • spoznali tehnike postavljanja prioritet in urnikov za učinkovito organiziranje in planiranje lastne aktivnosti,
 • pri svojem delu prepoznali kradljivce časa,
 • praktično preizkusili 4 temeljne korake kako postaviti meje in reči preprosto ne,
 • ozavestili pomen uravnoteženosti dela in zasebnega življenja.

Kdaj in kako?

Program se izvaja na podlagi predhodno dogovorjenega termina za skupino od 10 – 16 oseb.

Delavnico izvajamo s kombinacijo različnih metod predavanja, diskusije, izkustvenega učenja, treninga, svetovne kavarne, reševanje vprašalnikov … Člani skozi teorijo ter vaje pridobijo veščine planiranja (kratkoročnega, dolgoročnega), razmejevanja med privatnim službenim delovnim časom ter obvladovanja in upravljanja s spremembami.

 

Dodatne informacije:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.