icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

KOC (2)

KOC-logo100H

Kompetenčni center EKO PROFILI (KOC EKO PROFILI): evropska sredstva za razvoj kadrov v dejavnosti ravnanja z odpadki ter pridobivanja sekundarnih surovin

Na pobudo Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanove in Štajerske gospodarske zbornice je v lanskem letu 13 podjetij iz dejavnosti ravnanja z odpadki in pridobivanja sekundarnih surovin, osnovalo partnerstvo ter s projektom Kompetenčni center EKO PROFILI uspešno kandidiralo na Javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki ga je objavil Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije.

Namen projekta KOC EKO PROFILI je znižati primanjkljaj kompetenc zaposlenih v partnerskih podjetjih za učinkovito izvajanje dela, s čimer se povečuje tudi konkurenčnost in uspešnost vključenih podjetij. Kompetence zaposlenih bomo krepili z različnimi usposabljanji, prilagojenimi specifičnim potrebam podjetij in posameznikov, v katere bo vključenih 572 oseb, kar znaša skoraj polovico zaposlenih (48 %) v partnerskih podjetjih.

Aktivnosti projekta KOC EKO PROFILI so se pričele izvajati v začetku letošnjega leta, v tem času smo oblikovali skupni kompetenčni model in opredelili ključne kompetence za 5 panožno specifičnih poklicnih profilov (operater/prevzemalec odpadkov, delavec v zbirnem centru/rokovalec z odpadki, manipulator delovnih strojev, pospeševalec prodaje, ekolog/razvojnik). Na podlagi izdelanega modela kompetenc smo ugotovili vrzeli v znanjih, ki jih zaposleni v okviru zgoraj omenjenih poklicnih profilov potrebujejo za uspešnejše delo ter v skladu s tem pripravili načrt usposabljanj.

V prihodnjih mesecih nas čaka uresničevanje zastavljenega načrta usposabljanj, pri čemer bomo dali največji poudarek skupnemu razvoju programov t.i. notranjega oz. panožno specifičnega usposabljanja, namenjenega izmenjavi in kroženju znanj, izkušenj ter dobrih praks med partnerskimi podjetji.

Projektni partnerji se zavedamo, da so zaposleni ključni za uspeh podjetja, zato je pomembno vlagati v razvoj zaposlenih, jih spodbujati in motivirati, da svoje znanje nenehno izpopolnjujejo. Uspešnost projekta pa je odvisna predvsem od zdravega partnerskega sodelovanja. Verjamemo, da bomo s projektom KOC EKO PROFILI upravičili in oplemenitili vsak evro, ki je partnerstvu dodeljen za razvoj kadrov. Le s skupnimi močmi in kompetentnimi zaposlenimi je mogoče slediti razvojnim trendom na področju ravnanja z odpadki in pridobivanja sekundarnih surovin, se prilagoditi vedno zahtevnejšim pogojem trgov ter storitve čim bolj približati uporabnikom. Projekt KOC EKO PROFILI ima tudi širše učinke, saj se loteva izzivov trajnostnega razvoja, izkoriščanja energetskih potencialov kot alternativnih virov, ohranjanja oz. odpiranja »zelenih delovnih mest« in prispeva k okoljski oz. ekološki osveščenosti.

Partnerstvo projekta KOC EKO PROFILI:
Nosilec: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova
Partnerji:

 • Snaga d.o.o.
 • Publicus d.o.o.
 • Gorenje Surovina d.o.o.
 • EKO - TCE d.o.o.
 • Komunalno podjetje Ormož d.o.o. 
 • OKP Rogaška Slatina d.o.o.
 • Eko - park d.o.o. Lendava
 • Javno komunalno podjetje Log d.o.o.
 • JKP d.o.o. Slovenske Konjice
 • Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.   
 • Komunalno – stanovanjsko podjetje
  Ljutomer d.o.o.
 • CEROD d.o.o.
 • Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
 • Štajerska gospodarska zbornica

 

 

 

 

 

Več informacij o projektu:
Natalija Žunko, vodja projekta
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti, ustanova
Tel: 02 333 13 39
e-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KOC-Pasica z Logotipi

 

EXPAK AT.SI - Avstrijsko-slovenska ekspertna akademija (2)

EXPAK AT.SI - Avstrijsko-slovenska ekspertna akademija

Namen projekta je vzpostavitev povezanega kooperativnega sistema za integriran avstrijsko-slovenski trg dela na obmejnem območju, ki bo postopno odpravil ovire za načrtovanje, usklajevanje in uresničevanja skupne obmejne regionalne politike trga dela.

Aktivnosti projekta se nanašajo predvsem na snovanje skupnih strokovnih in znanstvenih podlag za slovenski in avstrijski zavod za zaposlovanje, predvsem na področju iskanja možnosti in načinov za uspešen boj proti pomanjkanju kvalificiranih delavcev in delavk ter ukrepov v primeru masovnega odpuščanja delavcem in posledično masovne brezposelnosti; vzpostavitev delovnih skupin, ki lahko hitro reagirajo na aktualne spremembe na trgu dela; zasnovo  in uvedbo novih sodobnih kvalifikacijskih konceptov; pripravo skupnih svetovalnih konceptov za podjetja; dvig kvalitete poklicne orientacije; zasnovo skupnih strokovnih podlag za obvladovanje pojava in posledic odpiranja trgov dela med državami; ter vzpostavitev skupnih orodij in mehanizmov za čezmejno intervencijo politike trga dela.

Dodatne informacije:
eim, Center razvoja človeških virov, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

Kontaktna oseba:
Tomislav Rugelj, tel.:02/333 13 37, e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spletna stran projekta: www.expak-at.si

footer neu

EFFECT (2)

EFFECT
Matching Skills To Support Career Development

Namen projekta EFFECT je zbiranje primerov konkretnih ukrepov podpore za razvoj sistemov napovedovanja potreb za izboljšanje usklajevanja ponudbe in povpraševanja po spretnostih ter krepitev sposobnosti podjetij za izvajanje ali izboljšanje procesa razvoja kariere.

Cilji projekta EFFECT so še: (1) Povečati ozaveščenost o pomenu spretnosti, zlasti tistih po katerih na trgu dela povprašujejo razvijajoči se sektorji; (2) Spodbujanje in krepitev razprave o predvidevanju in usklajevanju trga dela in potreb po spretnostih, ki so bile sprejete kot prednostna naloga za EU, v dokumentu »Nove spretnosti za nova delovna mesta«, dveh sklepov Sveta ter neodvisnega strokovnega poročila; (3) Spodbuditi partnerski dialog med socialnimi partnerji, delodajalci in izobraževalnimi institucijami, ki bi lahko razvijale in posodabljale potrebne kompetenčne profile ter olajšanje procesa razvoja kariere in vseživljenjskega učenja; (4) Krepitev sodelovanja socialnih partnerjev, organov poklicnega izobraževanja/usposabljanja ter služb/zavodov za zaposlovanje, pri oblikovanju učinkovitih ukrepov za izboljšanje usklajevanja ponudbe in povpraševanja po spretnostih.

Dodatne informacije:
eim, Center razvoja človeških virov, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

Kontaktna oseba:
Mateja Karničnik, tel.: 02 333 13 40, e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spletna stran projekta:
www.effect-project.eu 

logo footer

Senior Capital (2)

SENIOR CAPITAL

Razvoj človeškega kapitala starejših za povečanje njihove gospodarske in družbene vrednosti v konkurenčnem gospodarstvu, ki temelji na znanju

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, skupaj z Mestno občino Maribor, kot partner sodeluje v mednarodnem projektu Senior Capital kjer želimo razviti in preizkusiti nove strategije za izboljšanje zaposlovanja starejših. Za sofinanciranje izvedbe projekta smo pridobili sredstva v okviru programa »Central Europe«.

Namen dvoletnega projekta»SeniorCapital«, je najti učinkovite rešitve za obvladovanje negativnih učinkov staranja prebivalstva. Prizadevali si bomo k boljšemu izkoristku kompetenc vse večjega števila starejših (50 +) ljudi, ki predstavljajo veliko "rezervo"človeškega kapitala in tako povečati njihovo gospodarsko vlogo in dodano vrednost. Pri tem imajo ključno vlogo podjetja, občine in izobraževalne institucije/središča, ki morajo v regiji delovati povezovalno.

Starejši zaposleni so zaradi svoje stabilnosti in zanesljivosti pomemben potencial predvsem za mala in srednje velika podjetja. Pri zaposlovanju starejših je potrebno upoštevati različne vidike, ki jih zasledujemo tudi v projektu »Senior Capital«. Na eni strani je potrebno dvigniti ozaveščenost in odprtost do starejših delavcev in njihovih prednosti. Na drugi strani pa je v nekaterih sektorjih potrebno nadaljnje izobraževanje/učenje ali popolnoma nova kariera oseb v starosti 50+. Izziv, ki je pred nami je, kako zadovoljiti potrebe in interese obeh strani.

Z medgeneracijskim učenjem, prenosom praks, s spodbujanjem zaposlovanja starostno raznolike delovne sile s poudarkom na starejših, bomo z aktivnostmi projekta prispevali h gospodarski konkurenčnosti podravske regije.

V okviru projektnih aktivnosti bomo skupaj z Mestno občino Maribor vzpostaviti izobraževalno – poslovni center za starejše, kamor se bodo lahko vključili starejši (50+), ki so brezposelni ali že v pokoju, še vedno zaposleni ter starejši, katere bomo spodbujali k vključevanju v zaposlitev oz. druge oblike gospodarskih dejavnosti in prostovoljske aktivnosti.

Dodatne informacije:
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

Brošura: >>>>>

Novice:
- 1. in 2. številka >>>>>

- 3. številka >>>>>
- 4. številka >>>>>

Dokumenti (študije, pregled dobrih praks na področju aktivnega staranja v povezavi s trgom dela v partnerskih državah) pripravljeni v okviru projekta:

 

Kontaktna oseba:
Dušanka Lužar Šajt, e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 02 333 1 335

Spletna stran projekta: www.seniorcapital.eu 

Promocijski video: Leta niso merilo - aktivirajmo potencial!

 

Prihodnost je zgrajena na izkušnjah – starost je lahko prednost!

Zdruzen-ZMANJSAN

Prijava na aktualne dogodke (2)

Naslov dogodka

Maribor, 19.-21.02.2012


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris viverra dignissim enim ac blandit. Sed mattis molestie metus sed dignissim. Praesent suscipit enim mollis diam aliquam ornare. Praesent lectus tellus, venenatis id ultricies a, luctus vel tortor. Vivamus eu semper est. Etiam et magna vitae lectus vestibulum rhoncus vitae non sapien. Vivamus eleifend dignissim metus a cursus. Ut feugiat molestie magna, et faucibus lacus pulvinar quis. Aenean gravida adipiscing est vitae pellentesque. Fusce leo augue, imperdiet sed venenatis ut, euismod quis velit. Quisque vitae orci at mauris mattis porttitor eget nec nisl. Morbi dictum ornare vestibulum.

Crcv-Prizma Spletna-stran-design temna-4-nova-05 Crcv-Prizma Spletna-stran-design temna-4-nova-06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Naslov dogodka

Maribor, 19.-21.02.2012

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris viverra dignissim enim ac blandit. Sed mattis molestie metus sed dignissim. Praesent suscipit enim mollis diam aliquam ornare. Praesent lectus tellus, venenatis id ultricies a, luctus vel tortor. Vivamus eu semper est. Etiam et magna vitae lectus vestibulum rhoncus vitae non sapien. Vivamus eleifend dignissim metus a cursus. Ut feugiat molestie magna, et faucibus lacus pulvinar quis. Aenean gravida adipiscing est vitae pellentesque. Fusce leo augue, imperdiet sed venenatis ut, euismod quis velit. Quisque vitae orci at mauris mattis porttitor eget nec nisl. Morbi dictum ornare vestibulum.

Crcv-Prizma Spletna-stran-design temna-4-nova-05 Crcv-Prizma Spletna-stran-design temna-4-nova-06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Naslov dogodka

Maribor, 19.-21.02.2012

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris viverra dignissim enim ac blandit. Sed mattis molestie metus sed dignissim. Praesent suscipit enim mollis diam aliquam ornare. Praesent lectus tellus, venenatis id ultricies a, luctus vel tortor. Vivamus eu semper est. Etiam et magna vitae lectus vestibulum rhoncus vitae non sapien. Vivamus eleifend dignissim metus a cursus. Ut feugiat molestie magna, et faucibus lacus pulvinar quis. Aenean gravida adipiscing est vitae pellentesque. Fusce leo augue, imperdiet sed venenatis ut, euismod quis velit. Quisque vitae orci at mauris mattis porttitor eget nec nisl. Morbi dictum ornare vestibulum.

Crcv-Prizma Spletna-stran-design temna-4-nova-05 Crcv-Prizma Spletna-stran-design temna-4-nova-06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................