icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Štipendije (2)

S kadrovsko štipendijo do ustreznega kadra oziroma zaposlitve

Diplomanti

Mladi, ki so velikokrat brez ali skoraj brez delovnih izkušenj in usposobljenosti, so dokaj v nezavidljivem položaju ob prehodu iz izobraževanja na trg dela. Gospodarska kriza pa je le še otežila njihov položaj, ki ga pri vstopu na trg dela zaznamuje še slaba povezava med izobraževalnim sistemom in trgom dela. Na drugi strani pa se podjetja soočajo s problemom deficitarnih poklicev, saj se med mladimi vse manjši delež odloča za izobraževanje za tovrstne poklice.

S ciljem bolj učinkovitega reševanja problematike na področju trgu dela, zadovoljevanja potreb delodajalcev, študentov in dijakov, dviga izobrazbene ravni ter ohranjanja izšolanih kadrov v regiji že od leta 2007 kot nosilec Regijske štipendijske sheme za Podravje izvajamo posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih dijakom in študentom namenjajo delodajalci s sedežem v Podravski regiji.


Kakšne so prednosti kadrovskega štipendiranja v okviru Regijske štipendijske sheme za Podravje?

Kadrovsko štipendiranje prinaša koristi tako delodajalcu kot prejemniku štipendije (dijak, študent). Podjetja si s pomočjo sofinanciranja štipendij lahko zagotovijo ustrezne kadre, ki jih potrebujejo, sploh ko gre za profile, ki jih na trgu dela primanjkuje, in na ta način spodbudijo lasten razvoj. Na drugi strani imajo dijaki in študenti možnost, da že v času šolanja navežejo stike z delodajalci in imajo po uspešno zaključenem šolanju zagotovljeno zaposlitev.

Uradne ure:
- vsak dan med 8:00 in 12:00 uro, (oddaja vlog je možna vsak dan do 15:00 ure).

 

- Poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za leto 2014/2015 >>>>>

Stipendije

 - Informativna najava kadrovskih štipendij 2013-2014 >>>>>

- Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po štipendistih za šolsko/študijsko leto 2013/2014 >>>>>

Human resource development for companies

 Excellence of company lies in human resource development!

Are you interested in solving challenges in your business, to be more productive and to innovate products more successfully?

Successful companies discovered that the answer is hiding in investment and development of their employees. Trained and motivated company’s employees with their capabilities, abilities, knowledge and creativity are essentially contributing to business excellence of the company. In Slovenia there is relatively low awareness of secret reserves, interests and potentials of employees.

Kadri

How do we help?

Trainings

Our team of experts guarantee you quality services of lifelong career orientation adapted to company’s needs and needs of employees, where we provide more effective and innovative personnel solutions.

We offer training programmes in the field of:
- motivation and
- personal and career development of the employees

Some activities you can join for free, for other there is the possibility of acquiring co-financing.

Support with tenders

Based on your needs we help with applications for tenders where we prepare project documentation together with you and take care that it is submitted correctly and in time.

Numerous successfully ended international and national projects testify about expertise of our work, as well as certificates Family Friendly Enterprise Certificate and international standard Investor in people obtained.


Advising and testing to employ personnel suited for the employer

Are you deciding to select the right co-worker for your successful team?

We advise and help you in selecting the suitable candidate.

The advantage of our services is that they are adapted to the needs of enterprises and their employees.


Projects we implement in this field:

KOC-logo100HCompetence centre EKO - PROFILI

 

VKO-logo

 Lifelong career orientation

Social entrepreneurship

SocPod1

To promote “high competitiveness of social market economy” the EU Commission set social economy and social innovation in the centre of its efforts in the context of Strategy 2020. Social enterprises contribute to smart growth because with their social innovations they respond to local needs and with their long-term orientation generate sustainable and inclusive growth and positive impact on the environment and people, they solve a wide range of social and environmental issues and operate in all aspects of the economy. Social entrepreneurship can contribute significantly to the development of new products and services in the public interest, development of entrepreneurship on the principles of social responsibility, rural development, balanced regional development and the training and employment of vulnerable groups on the labour market.  

Although Slovenia has a rich history of civil society organizations, lags behind in development of social entrepreneurship to other European countries, where social entrepreneurship generates about 10% of GDP and provides the same share of employment. It is therefore necessary to establish a stimulating and supportive environment and favourable conditions for the development of social entrepreneurship.


Measurement of Social Impact of Social enterprises is still vague in Slovenia. For a better understanding of the subject, here are some recommended approaches to measuring Social Impacts:

- Proposed Approaches to Social Impact Measurement in European Commission legislation and in practice relating to: EuSEFs and the EaSI >>>>>
- A guide to Social Return on Investment >>>>>

 

Social Entrepreneurship Brochure – CHALLENGES and OPPORTUNITY

What do we offer?SocPodj1

  • We establish a stimulating and supportive environment
  • We transferring good practices from Europe     
  • We train holders of Social Entrepreneurial initiatives and representatives of supportive environment
  • We help in development and establishment of Social Entrepreneurial Initiatives
  • We participate in Slovene Forum of Social Entrepreneurship - http://fsp.si/

 

COOP logo-bannerProjekt COOP - Cooperation between public institutions, society responsible profit enterprises and social enterprises for a higher competitiveness in local environments

Intergenerational cooperation

Are you aware of the dimension of ageing in the field of labour?

Ageing of population is significantly changing the proportion in generational structure of companies, but only few employers in Slovenia respond to that.

Indisputable facts are the following:Medgeneracijsko

  • Number of older people is increasing (i.e. long living societies)
  • Fertility is too low
  • Decrease of mortality or longer life expectancy
  • Complicated integration of young people into workforce
  • Fast exclusion of middle and third generation from labour market

Even though Slovenia is employing only some ten percent of people older than 55 years at the moment, the figures indicate that by the year 2050 the average age of employees will be over 50 years. Yet, it is not just the older age of the employees we refer to as a changing factor. Due to demographic changes companies will increasingly feel the lack of younger workforce.

What can be done?

The challenges for employers are in the new ways of merging potentials of all generations. Differences between generations are big because of different values, because of the ways of working and cooperating and because of people’s expectations. It is crucial that enterprises find common points of cooperation among employees, similarities among generations on which they can build mutual relations.

The solution lies in combining wisdom and innovativeness of employees, in the development of new forms of solidarity, mutual support, learning and transfer of knowledge and experience among generations in enterprises.


Projects that we implement in this field:

SC logo-100H

SENIOR CAPITAL - Development of human capital of older generations to increase their economic and social value in knowledge based competitive economy

 
bassa colorRGB

CE AGEING PLATFORM - Central European Knowledge Platform for an Ageing Society in order to decrease negative impacts of demographic changes in the Middle Europe Age in Tandem-Logotipi
AGE IN TANDEM - Helping older workers to keep their working places, promoting their anew entry to labour market or change in their work career and offering support in employment procedure

Employment and labour market

With flexibility to an increased work activity in the labour market

We live in time marked by many changes, at the same time we are facing with high unemployment. In the labour market, we have witnessed a significant mismatch, which is reflected in the type and complexity of work on the one hand, and the available knowledge and skills on the other.

It is crucial to promote all kinds of flexible employment, development of measures and employment programmes, which are related to the needs and capacities of the economy, because labour market is becoming a crucial element of effective economic development. We would like to expose the concept of flexicurity (social) security, which provides the flexibility of the labour market and at the same time safety of individuals is not compromised.

We contribute to the mosaic of flexible labour market following stones:

findwork1

•    We stimulate employment and lifelong career orientation of an individual;
•    We strengthen innovation, entrepreneurship and creativity for (self)employment;
•    We look for opportunities in local environment to create new workplaces;
•    We influence to reduce structural unemployment and stimulate quality of workplaces (mentoring scheme, job rotation, …) and also flexible forms of employment;
• We promote lifelong learning for new knowledge and skills;   
• We stimulate social inclusion of population.

 

Projects, which are implemented within this scope:

logo

EFFECT - Matching Skills To Support Career Development 

 

 

 

Elfogadottlogo

SILVER CITY - Project for active aging

 

 

 

 

 EXPAK AT.SI - Austrian-Slovene expert academyEXPAK AT-SI Logo Horizontal