icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

+RESILIENT Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResposnsIve ENTerprises

Projekt +Resilient združuje 14 partnerjev iz 8 sredozemskih držav, ki si bodo v okviru projekta prizadevali za krepitev družbenih inovacij in konkurenčnosti malih in srednje velikih (socialnih) podjetij. Projekt želi spodbuditi tudi proces političnih sprememb na tem področju, vse to pa predstavlja potencial za ustvarjanje novih delovnih mest, trajnostni razvoj lokalnega okolja in razvoj socialnega podjetništva.

Splošni cilj projekta je pozitivno vplivati, prilagajati oz. spreminjati različne strukturne elemente politike, ki urejajo področje »povezav z družbenim poslanstvom«, s koriščenjem inovacij, ki jih omogočajo tehnologija, odprti podatki in uspešni modeli z družbeno odzivnostjo in vplivom tako, da se oblikujejo vrednostne verige z družbenim poslanstvom na mednarodni ravni.

Povezave z družbenim poslanstvom ponavadi delujejo samo na lokalni ravni, zato projekt naslavlja mednarodno razsežnost kot pristop k mreženju in k izgradnji zmogljivosti za doseganje kritične mase, povečanje horizontalnih priložnosti za mala in srednja podjetja, mobilnosti, zaposljivosti in večjo vključenost v kohezijsko politiko in sklade.

Gre za integriran projekt, ki vključuje tako preučevanje in analiziranje obstoječih iniciativ, prilagajanje in testiranje modelov, s končnim ciljem njihove uporabe in kapitalizacije na območju sredozemskih držav.

Več informacij o projektu

Spletna stran projekta: https://plus-resilient.interreg-med.eu/ 

Projekt +RESILIENT poteka v okviru programa Interreg Mediteran in je sofinanciran s sredstvi Evropske Unije (ESRR in IPA). Vrednost projekta, ki traja od 1. februarja 2018 do 31. januarja 2022, znaša 2,786.750,733 EUR.

LOGO ERDF RESILIENT-En