icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

IN SITU

IN-SITU-RGB-logo-2

 

Naziv projekta: IN SITU – Intergenerational Social Innovation Support Scheme
Project index number : CE1494
Program/financer: Interreg Central Europe – Evropski razvojni regijski sklad

Gospodarska in finančna kriza pred desetletjem je za seboj pustila zelo pomembne socialne-ekonomske in demografske izzive. Še posebej nenehno naraščanje brezposelnosti, kar je pustilo kot rezultat povečanje revščine in socialne izključenosti in potrebo po nujnih trajnostnih rešitvah. V glavnem so prizadeti mlajši in starejši brezposelni (50+) ženske in moški.Vse partnerske regije imajo to „novo“ prikrajšano skupino – dolgotrajno brezposelne.

Socialne inovacije lahko zagotovijo odgovore, vendar primanjkuje strokovnega znanja in specializiranih storitev za podjetja in podpore v javnem in zasebnem sektorju. Primanjkuje tudi sredstev. Zato je cilj skupno razviti in izvajati prilagojene storitve za razvoj podjetij in shemo podpore za spodbujanje poslovnih storitev za prikrajšane skupine na trg dela s socialnimi inovacijami in novimi socialnimi podjetji.

Podjetja bodo rezultat posebej razvitih usposabljanj.Načrt bo imel v svojem osrednjem regionalnem trikotniku ključnih akterjev, ki prihajajo iz strokovne podpore, oskrbe in organizacij tretjega sektorja, socialne inovacije in podjetniške strokovnjake ter javne / zasebne pobude za financiranje. Oblikovan skupni trikotnik, bo omogočil nadnacionalni pristop k reševanju medgeneracijske brezposelnosti in socialne izključenosti.

Za dosego ciljev projekta, bomo izvedli pilotne ukrepe za preizkušanje in potrditev podporne sheme in strategije. To bo privedlo do trajnostnih shem v šestih regijah partnerskih držav.

Projekt bo združil mlajše in starejše (50+) brezposelne državljane, da se bodo lahko te dve generaciji učile drug od drugega z izmenjavo izkušenj, premostitvijo manjkajočih veščin in kompetenc. Tudi ključni igralci se bodo učili drug od drugega in tako bo potekal dinamičen proces izgradnje zmogljivosti na različnih ravneh. IN SITU bo v vseh pogledih učni projekt.

Trajanje: od 01.04.2019 do 31/03/2022

Spletna stran: 
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/IN-SITU.html 

Partnerske organizacije:
Stadtschulrat für Wien – Vienna Board of Education (Avstrija)
Wirtschaftsuniversität Wien (Avstrija)
Regione del Veneto – Direzione Lavoro (Italija)
ENAIP Veneto Impresa Sociale (Italija)
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (Nemčija)
Hochschule der Medien (Nemčija)
Grad Rijeka (Hrvaška)
STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. (Hrvaška)
Województw o Śląskie (Poljska)
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Poljska)
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (Slovenija)
OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. (Slovenija)

Ta projekt se izvaja v okviru programa INTERREG CENTRAL EUROPE, ki ga sofinancira Evropski regionalni razvojni sklad.

 

FOTOGALERIJA

Stran je v izdelavi ...

IZVAJANJE PROGAMOV

Redno spremljajte našo spletno stran, kjer vas bomo sproti obveščali o terminih izvajanja programov.

TERMINI USPOSABLJANJ

Programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO)

Naziv programa

Trajanje programa (v urah)

Datumi (predvidenih terminov izvedb z navedbo št. Dni)

Predvidene lokacije izvedbe programa z naslovom

Ciljna skupina & število vključenih v program

Možnost vključitve

RDO - Brez ovir v digitalni svet

1. skupina

50 ur

     24. januar 2019
25. januar 2019
28. januar 2019
29. januar 2019
30. januar 2019
31. januar 2019
1. februar 2019
4. februar 2019
5. februar 2019
6. februar 2019
Št. dni: 10 dni

Tkalski prehod 4, 2000 Maribor

12 brezposelnih in zaposlenih oseb

Zaključena skupina zaposlenih

RDO - Brez ovir v digitalni svet

2. skupina

50 ur

   12. februar 2019
26. februar 2019
27. februar 2019
28. februar 2019
1. marec 2019
4. marec 2019
6. marec 2019
8. marec 2019
11. marec 2019
13. marec 2019
Št. dni: 10 dni

Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah

15 zaposlenih oseb

Zaključena skupina zaposlenih

RDO - Brez ovir v digitalni svet

3. skupina

50 ur

   14. marec 2019
15. marec 2019
18. marec 2019
19. marec 2019
20. marec 2019
21. marec 2019
22. marec 2019
25. marec 2019
26. marec 2019
28. marec 2019
Št. dni: 10 dni

Tkalski prehod 4, 2000 Maribor

9 brezposelnih in zaposlenih oseb

Zaključena skupina zaposlenih

RDO - Brez ovir v digitalni svet

 

4. skupina

50 ur

   29. marec 2019
3. april 2019
5. april 2019
10. april 2019
12. april 2019
15. april 2019
17. april 2019
18. april 2019
23. april 2019
4. april 2019
Št. dni: 10 dni

Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah

Zaposlene osebe

Zaključena skupina zaposlenih

RDO - Brez ovir v digitalni svet

 

5. skupina

50 ur

   1. april 2019
2. april 2019
3. april 2019
4. april 2019
8. april 2019
9. april 2019
10. april 2014
11. april 2019
16. april 2019
19. april 2019
Št. dni: 10 dni

Tkalski prehod 4, 2000 Maribor

10 brezposelnih in zaposlenih oseb

Zaključena skupina zaposlenih

RDO - Brez ovir v digitalni svet

 

6. skupina

50 ur

   6. maj 2019
7. maj 2019
8. maj 2019
9. maj 2019
10. maj 2019
13. maj 2019
14. maj 2019
15. maj 2019
16. maj 2019
17. maj 2019
Št. dni: 10 dni

Limbuška cesta 78b, 2000 Maribor

15 zaposlenih oseb

Zaključena skupina zaposlenih

RDO - Brez ovir v digitalni svet

 

7. skupina

50 ur

   16. maj 2019
20. maj 2019
21. maj 2019
23. maj 2019
24. maj 2019
27. maj 2019
28. maj 2019
30. maj 2019
31. maj 2019
3. junij 2019
Št. dni: 10 dni

Jaskova ulica 18, 2000 Maribor

12 zaposlenih oseb

Zaključena skupina zaposlenih

RDO - Brez ovir v digitalni svet

 

8. skupina

50 ur

   6. junij 2019
7. junij 2019
10. junij 2019
12. junij 2019
13. junij 2019
17. junij 2019
18. junij 2019
19. junij 2019
20. junij 2019
21. junij 2019
Št. dni: 10 dni

Tkalski prehod 4, 2000 Maribor

 

Odprta skupina

 Trening socialnih veščin - Krepitev medosebnih odnosov

Naziv programa

Trajanje programa (v urah)

Datumi (predvidenih terminov izvedb z navedbo št. dni

Predvidene lokacije izvedbe programa z naslovom

Ciljna skupina & število vključenih v program

Možnost vključitve

Trening socialnih veščin - Krepitev medosebnih odnosov
1. skupina

50 ur

11. januar 2019
17. januar 2019
23. januar 2019
24. januar 2019
25. januar 2019
4. februar 2019
5. februar 2019
(Št. dni: 7 dni)

Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Maribor

15 zaposlenih oseb

Zaključena skupina zaposlenih

Trening socialnih veščin - Krepitev medosebnih odnosov
2
. skupina

50 ur

30. januar 2019
1. februar 2019
6. februar 2019
7. februar 2019
13. februar 2019
15. februar 2019
(Št. dni: 6 dni)

Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah

14 zaposlenih oseb

Zaključena skupina zaposlenih

Trening socialnih veščin - Krepitev medosebnih odnosov
3. skupina

50 ur

28. februar 2019
5. marec 2019
7. marec 2019
21. marec 2019
22. marec 2019
28. marec 2019
(Št. dni: 6 dni)

Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah

Zaposlene osebe

Zaključena skupina zaposlenih

Trening socialnih veščin - Krepitev medosebnih odnosov
4. skupina

50 ur

2. april 2019
4. april 2019
9. april 2019
11. april 2019
16. april 2019
18. april 2019
(Št. dni: 6 dni)

Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah

Zaposlene osebe

Zaključena skupina zaposlenih

Trening socialnih veščin - Krepitev medosebnih odnosov
5. skupina

50 ur

16. maj 2019
6. junij 2019
13. junij 2019
20. junij 2019
27. junij 2019
5. september 2019
12. september 2019
19. september 2019
25. september 2019
5. okrober 2019
(Št. dni: 10 dni)

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

Zaposlene osebe

Zaključena skupina zaposlenih

PRIJAVA IN VEČ INFORMACIJ:
Urška Pavlič, telefonska številka: 02 333 13 31, elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

REZULTATI

V januarju 2019 bomo pričeli z izvajanjem prvih usposabljanj v sklopu novega razpisa.
Rezultate izvajanja delavnic bomo objavljali sproti.

PROGRAMI

Pridobivanje dodatnih znanj ali kvalifikacij za poklicni in osebni razvoj nudimo na naslednjih področjih:

  • Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO)
  • Pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti (Trening socialnih veščin: Krepitev medosebnih odnosov)

 

Programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO)

Zanimivi programi nudijo pridobivanje kompetenc za digitalno komuniciranje v sodobni družbi  in tako pridobimo veščine, s katerimi izboljšamo svojo učinkovitost na delovnem mestu, veščine pomembne za dobro predstavitev na trgu dela ter jih potrebujemo za svoje delovanje, osebni razvoj in odnose z drugimi.

Več o programu si lahko preberete tukaj >>>>>

 

Trening socialnih veščin - Krepitev medosebnih odnosov

Dobri medosebni odnosi med zaposlenimi so eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih, izpopolnjevanje delovnih nalog in doseganje ciljev, tako osebnih kot poslovnih ciljev organizacije.   V programu boste skozi zanimive izzive izboljšali zavedanje o sebi in svoji vlogi, okrepili komunikacijske spretnosti, nadgradili zmožnost aktivnega poslušanja, spoznali vzroke za nastanek komunikacijskih šumov in se osredotočili na iskanje mirnih rešitev. Prepoznali boste potrebe organizacije in nujnost sprememb, spoznali preproste tehnike za lastno obvladovanje stresnih situacij, hitro in uspešno premagovanje napetosti, itd.

Več o programu lahko preberete tukaj >>>>>