icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Privolitev za zbiranje osebnih podatkov Fundacije PRIZMA

Privolitev za zbiranje osebnih podatkov Fundacije PRIZMA

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor, D.Š. SI22709495, matična številka: 1504592000, (v nadaljevanju: »Fundacija PRIZMA«) ima dolgoletno tradicijo na področju podpore brezposelnim in podjetjem pri kadrovski prenovi in pripravi programov kadrovske prenove, načrtov razvoja človeških virov in načrtov usposabljanja zaposlenih.

Aktivnosti Fundacije PRIZMA so osredotočene predvsem v svetovanje pri načrtovanju kariere, (samo)zaposlovanju, vseživljenjskem učenju, mentorstvu, izboljšanju kompetenc in spretnosti z usposabljanjem in druge podporne ukrepe presežnim delavcem, delavcem, brezposelnim, kakor tudi dijakom in študentom.

Fundacija PRIZMA se zavezuje, da zbrane osebne podatke obdeluje zgolj za opredeljene namene, ki jih osebe sprejmejo ob vključitvi v projektne aktivnosti. V primeru, da bi nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov, bo Fundacija PRIZMA pozvala svoje udeležence k tovrstni privolitvi..

Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, največ pa za obdobje 5 (petih) let. Po tem času jih bo Fundacija PRIZMA trajno izbrisala.

Vsak posameznik se lahko iz seznama kadarkoli izpiše tako, da pošlje sporočilo na naslov:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

S sporočilom na zgornji e-naslov prav tako lahko:

  • lahko zahtevam vpogled v moje osebne podatke
  • lahko zahtevam popravek osebnih podatkov
  • lahko zahtevam blokiranje osebnih podatkov
  • lahko zahtevam izbris osebnih podatkov
  • lahko zahtevam omejitev uporabe osebnih podatkov
  • lahko zahtevam prenos osebnih podatkov
  • lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.