icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

REZULTATI

V januarju 2019 bomo pričeli z izvajanjem prvih usposabljanj v sklopu novega razpisa.
Rezultate izvajanja delavnic bomo objavljali sproti.