icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

IN SITU

IN-SITU-RGB-logo-2

 

Naziv projekta: IN SITU – Intergenerational Social Innovation Support Scheme
Project index number : CE1494
Program/financer: Interreg Central Europe – Evropski razvojni regijski sklad

Gospodarska in finančna kriza pred desetletjem je za seboj pustila zelo pomembne socialne-ekonomske in demografske izzive. Še posebej nenehno naraščanje brezposelnosti, kar je pustilo kot rezultat povečanje revščine in socialne izključenosti in potrebo po nujnih trajnostnih rešitvah. V glavnem so prizadeti mlajši in starejši brezposelni (50+) ženske in moški.Vse partnerske regije imajo to „novo“ prikrajšano skupino – dolgotrajno brezposelne.

Socialne inovacije lahko zagotovijo odgovore, vendar primanjkuje strokovnega znanja in specializiranih storitev za podjetja in podpore v javnem in zasebnem sektorju. Primanjkuje tudi sredstev. Zato je cilj skupno razviti in izvajati prilagojene storitve za razvoj podjetij in shemo podpore za spodbujanje poslovnih storitev za prikrajšane skupine na trg dela s socialnimi inovacijami in novimi socialnimi podjetji.

Podjetja bodo rezultat posebej razvitih usposabljanj.Načrt bo imel v svojem osrednjem regionalnem trikotniku ključnih akterjev, ki prihajajo iz strokovne podpore, oskrbe in organizacij tretjega sektorja, socialne inovacije in podjetniške strokovnjake ter javne / zasebne pobude za financiranje. Oblikovan skupni trikotnik, bo omogočil nadnacionalni pristop k reševanju medgeneracijske brezposelnosti in socialne izključenosti.

Za dosego ciljev projekta, bomo izvedli pilotne ukrepe za preizkušanje in potrditev podporne sheme in strategije. To bo privedlo do trajnostnih shem v šestih regijah partnerskih držav.

Projekt bo združil mlajše in starejše (50+) brezposelne državljane, da se bodo lahko te dve generaciji učile drug od drugega z izmenjavo izkušenj, premostitvijo manjkajočih veščin in kompetenc. Tudi ključni igralci se bodo učili drug od drugega in tako bo potekal dinamičen proces izgradnje zmogljivosti na različnih ravneh. IN SITU bo v vseh pogledih učni projekt.

Trajanje: od 01.04.2019 do 31/03/2022

Spletna stran: 
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/IN-SITU.html 

Poročilo 1. fokusne skupine (Maribor, 26. september 2019)

Poročilo 2. fokusne skupine (Maribor, 11. marec 2020)

Poročilo 3. fokusne skupine (Maribor, junij - julij 2020)

Partnerske organizacije:
Stadtschulrat für Wien – Vienna Board of Education (Avstrija)
Wirtschaftsuniversität Wien (Avstrija)
Regione del Veneto – Direzione Lavoro (Italija)
ENAIP Veneto Impresa Sociale (Italija)
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (Nemčija)
Hochschule der Medien (Nemčija)
Grad Rijeka (Hrvaška)
STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. (Hrvaška)
Województw o Śląskie (Poljska)
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Poljska)
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (Slovenija)
OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. (Slovenija)

Ta projekt se izvaja v okviru programa INTERREG CENTRAL EUROPE, ki ga sofinancira Evropski regionalni razvojni sklad.