icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

IN-EDU »Vključujoče skupnosti prek medijske pismenosti in kritičnega razmišljanja«

Gre za 24-mesečni projekt, ki ga izvaja 7 evropskih partnerjev. Nosilni partner je iz Italije, ostali partnerji so iz Bolgarije, Francije, Hrvaške in Slovenije. IN-EDU projekt se osredotoča na razvoj dobrih praks v medijski pismenosti in izobraževanju o kritičnem razmišljanju s pomočjo vključujočih neformalnih učnih programov, ki združujejo usposabljanje in dogodke na ravni skupnosti.

Glavni poudarek projekta je okrepiti medijsko pismenost in kritično mišljenje med mladimi (učenci in dijaki). Razvili bomo IN-EDU program, ki vključuje interaktivne dejavnosti na lokalni ravni za spodbujanje sodelovanja učiteljev, staršev in družin ter drugih zainteresiranih strani - s čimer se povečuje ozaveščenost, znanje in kompetence na področju medijske pismenosti in kritičnega razmišljanja. Projekt želi z delom na lokalni ravni vplivati na širše skupnosti in igrati vlogo pri preprečevanju marginalizacije in neenakosti.

IN-EDU projekt je sofinanciran iz programa Evropske Unije ERASMUS+.

Več o projektu:

http://www.in-eduproject.eu

COVER FB INEDU