icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Karierni center za mlade »VšečKAM in GREM«

Pasica-KCM

Operacijo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Na območju Vzhodne Slovenije (KRVS) smo vzpostavili Karierni center za mlade »VšečKAM in GREM«,  kjer bomo v letih 2019 – 2022 mladim med 6. in 19. letom starosti  nudili BREZPLAČNO informiranje, individualno karierno svetovanje ter poučne delavnice za razvijanje poklicih interesov in učinkovito načrtovanje kariere.

Posamezne aktivnosti kariernega centra za mlade so namenjene tudi staršem in svetovalnim/strokovnim delavcem osnovnih in srednjih šol za boljšo pomoč mladim pri nadaljnjih kariernih odločitvah. 

Informiranje

O možnostih nadaljnjega izobraževanja, pridobivanja štipendij ter opravljanja obveznih delovnih praks idr. Predstavitve deficitarnih in perspektivnih  poklicev ter poklicev prihodnosti na trgu dela. Osebno, telefonsko, po elektronski pošti in tudi s pomočjo aktualnih družbenih omrežij.

Priložnostno je organizirano tudi na osnovnih in srednjih šolah ter na dogodkih, ki imajo poudarek na zaposlovanju, razvoju kariere in izobraževanju mladih.

                    

Razvijanje interesov mladih in spoznavanje sveta dela ter poklicev

Učne in debatne delavnice s poudarkom na praktičnih in virtualnih predstavitvah poklicev, vključno s predstavitvami poklicev v realnem okolju. Spoznavanje poklicev tudi s pomočjo  obiskov delovnih mest, intervjujev zaposlenih, hitrih zmenkov z delodajalci, generiranja podjetniških  idej, ipd.

Organizirano kot dodatne dejavnosti v okviru dnevov dejavnosti (kulturni dnevi, naravoslovni dnevi, tehniški dnevi) idr. 

Individualno karierno svetovanje s šolajočo mladino

Spodbuja mlade k spoznavanju sebe, prepoznavanju talentov, kariernih interesov in kompetenc za življenje ter delo. Mladim omogoča celovito podporo pri oblikovanju kariernih ciljev, tako glede izbire šolanja kot poklica.

Uporaba različnih orodij in vprašalnikov, med drugim tudi t.i. psihodiagnostičnih pripomočkov in pripomočkov za samostojno vodenje kariere.

 

Podporne aktivnosti za starše, za lažje načrtovanje kariere mladih

Strokovne delavnice, motivacijska srečanja in predavanja za starše, s spoznavanjem kariernih orodij, izobraževalnih programov in poklicnih ter zaposlitvenih priložnosti na trgu dela, za zagotavljanje podpore staršem, saj so ključni pri raziskovanju in izbiri nadaljnje poklicne poti svojih otrok.

Organizirano npr. v okviru roditeljskih sestankov ali šolskih dni dejavnosti.

Promocija in krepitev sodelovanja deležnikov na področju izvajanja storitev karierne orientacije

Strokovna srečanja, sejemski dogodki s promocijo izobraževalnih programov in poklicev, strokovni ekskurziji v tujino in strokovne razprave z deležniki ter s svetovalnimi/strokovnimi delavci na šolah z namenom razvoja, izmenjave in prenosa dobrih praks na področju izvajanja storitev karierne orientacije na lokalnem/regionalnem nivoju.

KATALOG AKTIVNOSTI - KARIERNA ORIENTACIJA ZA OSNOVNOŠOLCE: >>>>>
KATALOG AKTIVNOSTI - KARIERNA ORIENTACIJA ZA SREDNJEŠOLCE: >>>>>


Ambasadorji poklicev se predstavijo mladim:

Marko Koch >>>>>
Gregor Strniša >>>>>
Lavra Slatenšek >>>>>
A
leš Dokl >>>>>


Promocijska gradiva:

  • Letak - OŠ >>>>>
  • Letak - Dijaki >>>>>
  • Brošura - Strokovni delavci >>>>>


Javna povabila strokovnjakom:

 

FB  INSTA

 

KONTAKTI:

Kontakti-KCM