icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

CERUSI - Družbene inovacije na podeželju Srednje Evrope

Central European Rural Social Innovation – CERUSI – Družbene inovacije na podeželju Srednje Evrope

V projektu CERUSI se bomo osredotočili na razvoj družbenih inovacij, ki odgovarjajo na prepoznane probleme na podeželju na področju Srednje Evrope, pri čemer se bo Fundacija PRIZMA osredotočila na podeželje v podravski regiji. Aktivnosti za prepoznavanje družbenih problemov in iskanje ustreznih rešitev projekt iz mestnih središč seli na podeželje, ker je v tem okolju beg možganov bistveno višji kot v mestnih središčih, prav tako pa ni vzpostavljenih podobnih podpornih mehanizmov kot so pospeševalniki družbenih inovacij, družbeno inovacijski laboratoriji in podobno, ki bi lahko pomagali pri soočanju in reševanju vsakodnevnih problemov, ki pestijo njihovo skupnost. Čeprav je bilo na temo podeželskega razvoja že kar nekaj projektov podprtih s strani Evropske Unije, pa CERUSI pri tem ubira nov, inovativen pristop. Vpeljali bomo ''karavane'' regionalnih družbeno inovativnih laboratorijev v posameznih državah, tako da bomo ljudem na podeželju v njihovih skupnostih omogočili opredelitve njihovih izzivov ter iskanje rešitev zanje na njihovih lokacijah.

CERUSI temelji na orodjih razvitih v drugih projektih pod okriljem EU, ki so bili prav tako osredotočeni na družbene inovacije in socialno podjetništvo. V projektu CERUSI se bodo tako uporabljali spletni moduli usposabljanja (SkyRocket Platform) za socialno podjetništvo in družbene inovacije, ki so bili razviti v projektu Social(i)Makers in so/bodo namenjeni zainteresirani javnosti, inovatorjem in obstoječim (socialnim) podjetnikom. Uporabljen bo priročnik za mentorstvo socialnim podjetnikom, ki je razvit v projektu SENTINEL in ga bodo lahko uporabile tudi druge podporne organizacije. Nenazadnje pa bo CERUSI prav tako dejavno spodbujal uporabo poslovnega modela RAIN-Business model, ki je bil oblikovan v projektu LiveRuR in združuje načela krožnega gospodarstva in socialne vključenosti z najsodobnejšimi modeli razvoja podjetij. Vsi ti elementi skupaj, v mešanici z transnacionalno izmenjavo znanja in izkušenj bodo pomagali podeželskim regijam, da bodo lahko izkoristile lastne potenciale, znanja in izkušnje pri ustvarjanju socialno vključujočega regionalnega podeželskega razvoja.

  • Vrednost projekta: 1.216.819,88 EUR
  • Trajanje projekta: 1. februar 2020 – 31. januar 2022

Spletna stran: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CERUSI.html

Facebook: https://www.facebook.com/Cerusi-Interreg-Central-Europe-103441704584625

Instagram: https://www.instagram.com/cerusi_interreg/

Twitter: https://twitter.com/CerusiEurope

CERUSI-LOGO