icon1-small-en icon2-small-en icon3-small-en icon4-small-en icon5-small-en icon6-small-en icon7-small-en
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

SocioLab, Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo

SocioLab, Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo

Namen projekta je vzpostaviti celovit ekosistem za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti z namenom razmaha socialne ekonomije (socialnih podjetij in zadrug) ter s tem povezanega ustvarjanja in ohranjanja kvalitetnih in trajnih delovnih mest v sektorju socialne ekonomije ter širitve ponudbe dostopnih (družbeno) inovativnih produktov (storitev in proizvodov), ki bodo zagotavljali večjo socialno vključenost ranljivih skupin, prispevali k zmanjševanju revščine in večanju kvalitete življenja ter gospodarskem in družbenemu razvoju v Podravski regiji.

Splošni cilji projekta:

 zagotoviti povezan in celovit ekosistem za podporo razvoju socialne ekonomije v Podravski regiji,

 1. aktivirati in opolnomočiti posameznike in iniciative, da zaženejo socialno podjetniške, zadružne in druge podjetniške podjeme ter ustvarjajo kvalitetna in trajna delovna mesta v sektorju socialne ekonomije,
 2. usposobiti posameznike in iniciative, da razvijajo (družbeno) inovativne produkte (storitve in proizvode), s katerimi prispevajo k višanju kvalitete življenja in k socialni vključenosti v Podravski regiji,
 3. povečati prepoznavnost in pomen socialne ekonomije za družbeni in gospodarski razvoj regije.

 Vrednost projekta: 1.599.869,80 EUR

 • Nosilec projekta: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih zmožnosti PRIZMA, ustanova
 • Trajanje projekta: 1. april 2018 – 31. december 2021

Partnerji v projektu:

 • CITILAB, Zavod za razvoj kreativnih tehnologij Maribor, so.p.
 • PRJ HALO, Podeželsko razvojno jedro
 • Razvojna agencija Slovenske Gorice d.o.o.
 • Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
 • Štajerska gospodarska zbornica
 • Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor
 • Združenje center alternativne in avtonomne produkcije CAAP, so.p.
 • Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj
 • Združenje socialna ekonomija Slovenije, so.p.

Spletna stran: https://www.sociolab.si/

Facebook: https://www.facebook.com/sociolab.podravje/

Instagram: https://www.instagram.com/sociolab_podravje/

Twitter: https://twitter.com/sociolabSi

 

SocioLab-Infografika