icon1-small icon2-small icon3-small icon4-small icon5-small icon6-small icon7-small
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Medgeneracijsko sodelovanje

Se zavedate razsežnosti staranja družbe na področju dela?

Staranje prebivalstva krepko spreminja razmerja v generacijski zaposlitveni strukturi podjetij, vendar se danes v Sloveniji na to odzivajo le redki delodajalci.

Nesporna dejstva so:Medgeneracijsko

  • število starejših ljudi narašča (t.i. dolgožive družbe),
  • prenizka rodnost,
  • upadanje umrljivosti oz. daljšanje življenjske dobe,
  • težavno vključevanje mladih ter
  • hitro izključevanje srednje in tretje generacije s trga dela.

Če Slovenija v tem trenutku zaposluje komaj nekaj deset odstotkov ljudi, starejših od 55 let, ocene kažejo, da bo leta 2050 povprečna starost zaposlenega že presegla 50 let. A ne gre le za višanje starosti zaposlenih. Zaradi demografskih sprememb bodo podjetja vse bolj občutila tudi pomanjkanje mlajše delovne sile.

In kaj lahko storimo?

Izzivi za delodajalce so v novih načinih prepletanja potencialov vseh generacij. Razlike med generacijami so velike, zaradi različnih vrednot, načina delovanja in sodelovanja ter pričakovanj ljudi. Ključno je, da podjetja med zaposlenimi najdejo skupne točke sodelovanja, podobnosti med generacijami, na katerih gradijo medsebojne odnose.

Rešitev je gotovo v združevanju modrosti in inovativnosti med zaposlenimi, razvoju novih oblik solidarnosti, medsebojne podpore, učenja in prenosa znanja ter izkušenj med generacijami v podjetij.


Projekti, ki jih izvajamo v okviru tega področja:


HR4AD-logo-banner
     AGE – DIVERSE WORKFORCE MANAGEMENT FOR HR MANAGERS (HR4AD)

 

Logo-PRIZMA50PLUS
    SREDIŠČE PRIZMA 50+

 

Neet U final logo

NEET U - Aktiviranje starejših z namenom, da se usposobijo kot NEET posredniki/svetovalci za mlade.

SC logo-100H

SENIOR CAPITAL - Razvoj človeškega kapitala starejših za povečanje njihove gospodarske in družbene vrednosti v konkurenčnem gospodarstvu, ki temelji na znanju

 bassa colorRGB

CE AGEING PLATFORM - Central European Knowledge Platform For An Ageing Society


Age in Tandem-Logotipi
AGE IN TANDEM