icon1-small icon2-small icon3-small icon4-small icon5-small icon6-small icon7-small
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Skupni dogodek KOC KROG in KOC KVA

Pomen veličine srčno in zavzeto opravljenega dela, prav vsakega dela, je lepo zapisal že dr. Martin Luther King ml.:

Če je nekdo poklican, da je cestni pometač, bi moral ceste pometati tako, kot je Michelangelo slikal, Beethoven skladal ali Shakesperae pesnil. Ceste bi moral pometati tako dobro, da bi vsa nebeška in zemeljska vojska obstala, rekoč: »Tu je živel véliki cestni pometač, ki je dobro opravljal svoje delo.«

Za dobro opravljanje dela, morajo biti zaposleni ustrezno usposobljeni. V okviru današnjega usposabljanja »PRAVNA UREDITEV IN OBLIKOVANJE CEN JAVNIH STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI« smo se združili partnerji dveh KOCev - KOC KROG in KOC KVA in tako zagotovili, da bodo partnerska podjetja postala in ostala VÉLIKI izvajalci javnih služb.

koc-krog-pravna-ureditev