icon1-small icon2-small icon3-small icon4-small icon5-small icon6-small icon7-small
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Konferenca: "Novodobno suženjstvo: Prekarne oblike na trgu dela"

Program konference »Novodobno suženjstvo: Prekarne oblike na trgu dela«

Mestni muzej Ljubljana, 28. november 2018.

16:00: otvoritev konference (Tjaša Kosar)

16:05 - 16:10: pozdravni nagovor predsednika društva (Borut Brezar)

16:10 - 16:30: mag. Ksenija Klampfer, Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - Načrtovani ukrepi države na področju prekarnega dela diskusija (5 minut)

16:35 - 16:55: dr. Darja Senčur Peček, Pravna fakulteta Maribor - Franšizing in delovna razmerja diskusija (5 minut)

17:00 - 17:20: Maja Pleić, Centar za mirovne studije Zagreb - Prekarnost na Hrvaškem diskusija (5 min)

Pavza (20 minut)

17:45 - 18:05: dr. Srečo Dragoš, Fakulteta za socialno delo Ljubljana - Prekarnost in družbena negotovost
diskusija (5 minut)

18:10 - 18:30: Marko Funkl, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo - Z zadružništvom proti prekarnosti
diskusija (5 minut)

18:35 - 18:55: Dejan Navodnik, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo – Ideja minimalne urne postavke diskusija (5 minut)
19:00 - 19: 30 razprava

19:30 - zaključek konference

Konferenca-Prekarno delo