icon1-small icon2-small icon3-small icon4-small icon5-small icon6-small icon7-small
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Zaposleni

Dušanka Lužar Šajt univ. dipl. ped. prof. soc. / Bachelor of Education, Professor of Sociology
direktorica / Director
Tel: +386 41 331 250
Fax: /
Mateja Karničnik univ. dipl. ekon.
vodja razvoja človeških virov / Head of HRD
Tel: 02 333 13 31
Fax: /
Irena Lužar dipl. ekon. / Bachelor of. Economics
vodja financ / Head of Finance
Tel: +386 2 333 13 34
Fax: /
Karmen Vaupotič mag. upravnih ved / Master's degree in administrative sciences
vodja razvoja in kakovosti / Development and Quality Manager
Tel: +386 2 333 13 31
Fax: /
Natalija Žunko univ. dipl. ekon. / Bachelor of Economics
vodja projektne pisarne / Project Office Manager
Tel: +386 2 333 13 39
Fax: /
Urška Pavlič univ. prof. soc. in zgod. / Bachelor of Sociology and History, professor
svetovalka za RČV II / HRD adviser II
Tel: +386 2 333 13 31
Fax: /
Vasja Bajde dipl. ekon. / Bachelor of Economics
svetovalec za RČV II / HRD adviser II
Tel: +386 2 333 13 39
Fax: /
Tomislav Rugelj univ. dipl. ekon.
svetovalec za RČV II
Tel: 02 333 13 39
Fax: /


Tel:
Fax: