icon1-small icon2-small icon3-small icon4-small icon5-small icon6-small icon7-small
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Mateja Karničnik, univ. dipl. ekon.


Funkcija: vodja razvoja človeških virov / Head of HRD
Tel: 02 333 13 31
Fax: /

Mateja Karničnik je zaposlena na Fundaciji za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, kot vodja razvoja in kakovosti. Vključena je v aktivnosti in projekte, ki se osredotočajo na področje izboljševanja zaposlovanja in konkurenčnega položaja zaposlenih, razvoja regionalnega gospodarstva, medgeneracijskega sodelovanja in kakovostnega staranja, spodbujanja podjetništva in družbene odgovornosti ter vzdrževanja podpornega okolja. Pri in ob delu se nenehno strokovno usposablja. Tako je pridobila kompetence za promotorko ženskega podjetništva, kompetence za e-tutorja in e-mentorja, kakor tudi znanja s področja razvoja kariere zaposlenih ter oblikovanja in izvedbe programov usposabljanja za podjetja in zaposlene.

S svojim delom prispeva tudi k razvoju programov usposabljanja na področju razvoja zaposlenih, družbene odgovornosti, zdravja in dobrega počutja ter njihovi izvedbi za skupine zaposlenih: vodij, kadrovskih delavcev in drugih, kakor tudi brezposelnih in iskalcev zaposlitve. S svojimi prispevki soustvari tudi marsikatero poslovno srečanje – delavnico, okroglo mizo, konferenco. Je soavtorica večih publikacij in člankov s področij razvoja človeških virov, družbene odgovornosti podjetij, medgeneracijskega sodelovanja ter zdravja in dobrega počutja pri delu.