icon1-small icon2-small icon3-small icon4-small icon5-small icon6-small icon7-small
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Vasja Bajde, dipl. ekon. / Bachelor of Economics


Funkcija: svetovalec za RČV II / HRD adviser II
Tel: +386 2 333 13 39
Fax: /

SI

Vasja Bajde je v Fundaciji PRIZMA zaposlen kot Svetovalec za razvoj človeških virov II. V svoji večletni delovni praksi se redno usposablja na področjih načrtovanja in evalviranja projektov, izvajanja učnih in svetovalnih delavnic za odrasle, poznavanja trga dela ter veščin iskanja zaposlitve. Njegov strokoven in empatičen pristop vedno znova navduši udeležence delavnic. V zadnjem obdobju so to računalniške delavnice, pred tem delavnice za iskalce zaposlitve. S svojim poznavanjem aplikacij za sestavljanje filmov ter čutom za grafično oblikovanje je naš režiser pri oblikovanju omenjenih izdelkov v sklopu izvajanja aktivnosti programov in projektov Fundacije PRIZMA.

EN

Vasja Bajde works at PRIZMA Foundation as a consultant for Human Resource Development II. In his many years of work practice he regularly participated trainings in the areas of planning and evaluation of projects, implementation of educational and counseling workshops for adults, knowledge of the labour market and job search skills. His professional and empathic approach always impressed the participants of workshops. In the last period, these involved different computer workshops, and before this workshops for job seekers. With his knowledge of the applications to assemble films and his sense for graphic design, Vasja is our director for creation of these products as part of the activities in the framework of the programs and projects of the PRIZMA Foundation.