icon1-small icon2-small icon3-small icon4-small icon5-small icon6-small icon7-small
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Tomislav Rugelj, univ. dipl. ekon.


Funkcija: svetovalec za RČV II
Tel: 02 333 13 39
Fax: /

Tomislav Rugelj je zaposlen na Fundaciji za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, kot Svetovalec za razvoj človeških virov. Njegove delovne izkušnje predstavljajo izvajanje individualnih ter skupinskih računalniških mentorstvev, on-line mentoriranje virtualne učilnice, sodelovanje pri pripravi tovrstnih gradiv, izvajanju delavnic za podjetja in brezposelne osebe ter nudenje tehnične podpore pri izvajanju domačih in mednarodnih projektov.

Danes uspešno sodeluje pri pripravi prijav, vodenju, koordiniranju ter izvajanju domačih in mednarodnih projektov, oblikovanju pobud in dajanju predlogov za pripravo novih projektov, skrbi za virtualno promocijo preko družbenih omrežij in spletnih strani organizacij, v katerih je zaposlen. Usposobljen je za promotorja vseživljenjskega učenja, pridobil je kompetence za e-mentorja, opravil pa je tudi strokovni izpit iz zavarovanja in zaposlovanja za primer brezposelnosti.