icon1-small icon2-small icon3-small icon4-small icon5-small icon6-small icon7-small
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Razvoj regije

Z našim delovanjem si prizadevamo za zmanjševanje razvojnega zaostanka Podravja za slovenskim in evropskim povprečjem ter razvojnih razlik znotraj regije, za povezovanje razvojnih akterjev v regiji za skupno delovanje in razvoj ter za izboljšanje kompetenc ključnih akterjev za črpanje razvojnih sredstev.

Spodbujamo razvoj homogene in dinamične skupnosti ter sodelujemo  pri zagotavljanju podpore večjemu aktiviranju lokalnih razvojnih pobud in doseganju notranjega razvojnega konsenza na ravni regije. Sodelujemo

in podpiramo skupno načrtovanje in izvajanje razvojnih strategij, programov in projektov, kjer so vlaganja v razvoj človeških virov in delovna mesta usmerjena  v dvig splošne konkurenčnosti regije, njene prepoznavnosti ter v  spodbujanje aktivnega povezovanja z regijami in regionalnimi središči sosednjih držav in širše.

V sodelovanju s partnerji izvajamo aktivnosti za krepitev sposobnosti priprave razvojnih projektov, kandidiranje za domača in evropska razvojna sredstva ter za učinkovito upravljanja potrjenih projektov. Usmerjamo se tudi na spodbujanje aktivnosti za krepitev delovanja ter nadaljnji razvoj NVO sektorja, še posebej v luči razvoja socialno podjetniških iniciativ, saj ta sektor omogoča številne razvojne priložnosti in nosi v sebi neizkoriščene potenciale.

transformacija i razvoj

S sodelovanjem v regionalnih organih in odborih prizadevamo za vzpostavljanje projektnih partnerstev in pripravo skupnih projektov za uresničevanje razvojnih prioritet regije. Vključujemo se v delovne skupine in druge oblike sodelovanja pri resornih ministrstvih ter drugih organizacijah in iniciativah z namenom prilagajanja ukrepov in programov povezanih z razvojem človeških virov, zaposlovanjem in razvojem socialnega podjetništva  potrebam lokalnih /regionalnih okolij.