icon1-small icon2-small icon3-small icon4-small icon5-small icon6-small icon7-small
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Socialno podjetništvo

SocPod1

Da bi spodbudila "visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo", je Evropska komisija postavila socialno ekonomijo in družbene inovacije v središče svojih prizadevanj v okviru Strategije 2020. Socialna podjetja prispevajo k pametni rasti, saj s socialnimi inovacijami odgovarjajo na lokalne potrebe ter s svojo dolgoročno naravnanostjo ustvarjajo trajnostno in vključujočo rast in pozitiven vpliv na okolje in  ljudi, rešujejo široko paleto družbenih in okoljskih vprašanj ter delujejo v vseh delih gospodarstva. Socialno podjetništvo lahko bistveno prispeva k razvoju novih proizvodov in storitev v javnem interesu, k razvoju podjetništva na načelih družbene odgovornosti, k razvoja podeželja, uravnoteženega regionalnega razvoja ter usposabljanja in zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela trga.

Čeprav ima Slovenija bogato zgodovino organizacij civilne družbe, pa precej zaostaja v razvoju socialnega podjetništva za drugimi evropskimi državami, kjer socialno podjetništvo ustvarja okoli 10 % DBP in zagotavlja prav tolikšen delež zaposlitev.  Zato je treba vzpostaviti spodbudno podporno okolje in ugodne pogoje za razvoj socialnega podjetništva.

Opredelitev socialnega podjetništva v EU >>>>>

Merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij je v Sloveniji še precejšnja neznanka. Za lažje razumevanje področja so pred vami priporočeni pristopi k merjenju družbenih učinkov (Proposed approaches to social Impact Measurment in EC legislation and practice relating to: EuSEF’s and the EaSI) in Priročnik za Social Return on Investment:

- Proposed Approaches to Social Impact Measurement in European Commission legislation and in practice relating to: EuSEFs and the EaSI >>>>>
- A guide to Social Return on Investment >>>>>

 

Brošura Socialno podjetništvo - IZZIV IN PRILOŽNOST

Kaj ponujamo?SocPodj1

  • Vzpostavljamo spodbudno podporno okolje
  • Prenašamo dobre prakse iz Evrope         
  • Usposabljamo nosilce socialno podjetniških podjemov in predstavnike podpornega okolja
  • Pomagamo pri razvoju in vzpostavljanju socialno podjetniških iniciativ
  • Sodelujemo v Slovenskem forumu socialnega podjetništva - http://fsp.si/

 

Projekti, ki jih izvajamo v okviru tega področja:

 

logo sociolab     Projekt "SocioLab"

 

CERUSI-LOGO     Projekt "CERUSI"

 

IN-SITU-RGB-logo-2

     Projekt "IN SITU"

LOGO COLOUR RESILIENT    

     Projekt "+RESILIENT"

SENTINEL RGB     
     Projekt "Sentinel"

 

NGS-BANNER 
     Projekt "NewGenerationSkills"

 

COOP logo-banner
Projekt COOP
- Sodelovanje med javnimi institucijami, družbeno odgovornimi profitnimi podjetji in socialnimi podjetji za večjo konkurenčnost v lokalnih okoljih