icon1-small icon2-small icon3-small icon4-small icon5-small icon6-small icon7-small
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Štipendije

S kadrovsko štipendijo do ustreznega kadra oziroma zaposlitve

Diplomanti

Mladi, ki so velikokrat brez ali skoraj brez delovnih izkušenj in usposobljenosti, so dokaj v nezavidljivem položaju ob prehodu iz izobraževanja na trg dela. Gospodarska kriza pa je le še otežila njihov položaj, ki ga pri vstopu na trg dela zaznamuje še slaba povezava med izobraževalnim sistemom in trgom dela. Na drugi strani pa se podjetja soočajo s problemom deficitarnih poklicev, saj se med mladimi vse manjši delež odloča za izobraževanje za tovrstne poklice.

S ciljem bolj učinkovitega reševanja problematike na področju trgu dela, zadovoljevanja potreb delodajalcev, študentov in dijakov, dviga izobrazbene ravni ter ohranjanja izšolanih kadrov v regiji že od leta 2007 kot nosilec Regijske štipendijske sheme za Podravje izvajamo posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih dijakom in študentom namenjajo delodajalci s sedežem v Podravski regiji.


Kakšne so prednosti kadrovskega štipendiranja v okviru Regijske štipendijske sheme za Podravje?

Kadrovsko štipendiranje prinaša koristi tako delodajalcu kot prejemniku štipendije (dijak, študent). Podjetja si s pomočjo sofinanciranja štipendij lahko zagotovijo ustrezne kadre, ki jih potrebujejo, sploh ko gre za profile, ki jih na trgu dela primanjkuje, in na ta način spodbudijo lasten razvoj. Na drugi strani imajo dijaki in študenti možnost, da že v času šolanja navežejo stike z delodajalci in imajo po uspešno zaključenem šolanju zagotovljeno zaposlitev.

Uradne ure:
- vsak dan med 8:00 in 12:00 uro, (oddaja vlog je možna vsak dan do 15:00 ure).

 

- Poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za leto 2014/2015 >>>>>

Stipendije

 - Informativna najava kadrovskih štipendij 2013-2014 >>>>>

- Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po štipendistih za šolsko/študijsko leto 2013/2014 >>>>>