icon1-small icon2-small icon3-small icon4-small icon5-small icon6-small icon7-small
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Učenje - razvoj kompetenc

 

Ucenje

enje je dandanes bistvena sestavina življenja – brez njega ne gre, kakor tudi ni moč skuhati dobre juhe brez zelenjave. Znanje zastara že v nekaj letih, zato ga je potrebno nenehno obnavljati in nadgrajevati.

Vseživljenjsko učenje posamezniku zagotavlja usposobljenost za delo in bolj kakovostno vključevanje v sodobno družbo. Pomembno pa je tudi za gospodarsko rast in konkurenčnost kakor tudi dvig blaginje prebivalstva regije.

In če to »juho« začinimo še s praktičnimi izkušnjami, veščinami, spretnostmi, osebnostnimi in vedenjskimi značilnosti, prepričanji, motivi in vrednotami, dobimo kompetence. Pri kompetencah gre ravno za uporabno znanja v praksi oziroma za zmožnost posameznika, da aktivira, uporabi in poveže pridobljeno znanje v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah.

VZU1In kaj imamo mi opraviti s tem?

Smo kuharji, ki razvijamo in izvajamo takšne programe usposabljanja, kateri omogočajo pridobitev iskanih znanj in veščin ter tako pripomorejo k izgradnji kompetenc, ki jih zahtevajo nenehne spremembe na trgu dela. Na ta način želimo izboljšati usposobljenost posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.

COVER FB INEDU     IN-EDU »Vključujoče skupnosti prek medijske pismenosti in kritičnega razmišljanja« 

 BANNER-TPK    Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 – 2022

Holland-1

     

     Karierno svetovanje - Hollandov test

 

TKALNICA POKLICEV    Tkalnica poklicev za fante = punce

DIGA Logo

 

DIGA - Digital Innovations for Growth Academy

 

CVZU logo-banner


CVŽU
Zgornje Podravske regije

 

Project E-bel logo


e-BEL
- Projekt učenja e-poslovanja za ženske