icon1-small icon2-small icon3-small icon4-small icon5-small icon6-small icon7-small
Nadgrajena spletna stran projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018 - 2022

Zaposlovanje in trg dela

S fleksibilnostjo do večje delovne aktivnosti na trgu dela

Živimo v času, ki ga zaznamujejo številne spremembe, hkrati pa se soočamo z veliko brezposelnostjo. Na trgu dela smo priča precejšnji neusklajenosti, ki se kaže v vrsti in zahtevnosti dela na eni ter razpoložljivem znanju in sposobnosti na drugi strani.

Ključno je spodbujanje vseh vrst fleksibilnih zaposlitev, razvoj ukrepov in programov za zaposlovanje, ki so povezani s potrebami in zmožnostmi gospodarstva, saj trg dela postaja ključen element učinkovitega gospodarskega razvoja. Izpostavljen je koncept prožne (socialne) varnosti, ki zagotavlja prožnost trga delovne sile, varnost posameznikov pa ni ogrožena.

V mozaik prožnega trga delovne sile prispevamo naslednje kamenčke:findwork1

•    Spodbujamo zaposlovanje in vseživljenjsko karierno orientacijo posameznika;
•    Krepimo inovativnosti, podjetnost ter kreativnosti pri (samo)zaposlovanju;
•    Iščemo priložnosti v lokalnem okolju za oblikovanje novih delovnih mest;
•    Vplivamo na zmanjševanje  strukturne brezposelnost in spodbujamo kakovost delovnih mest (mentorske sheme, krožno
     zaposlovanje, …) ter fleksibilne oblike zaposlovanja;
•    Promoviramo vseživljenjsko učenje za nova znanja in spretnosti;
•    Spodbujamo socialno vključenost prebivalstva.


Projekti, ki jih izvajamo v okviru tega področja:

moder logo    KARIERNI CENTER ZA MLADE - "VšečKAM in GREM"

 

THE PITCH

   


    GLEDALIŠKI PITHCING ZA ZAPOSLOVANJE


 

StartajK-banner     


    ŠTARTAJ KARIERO

 

 

agefactor logo-banner     

     AGEFACTOR

 

NEFIKS-banner     
     NEFIKS zaposlitvene rešitve

 

ExpectMore-logo-Banner     EXPECT MORE

 

aftermatch logo

    

      AFTERMATCH - Identificiranje prenosljivih veščin za krepitev dualne kariere športnikov

 

AGE IS EFFECTIVE-banner

     AGE IS EFFECTIVE - "Razvoj in implementacija inovativnih metodologij za razvoj človeških virov in izboljšanje zaposlitvenih                             možnosti  starejših oseb" 

 

 

logo

 

EFFECT - Matching Skills To Support Career Development 

 

 

Elfogadottlogo

 


SILVER CITY
- Projekt za aktivno staranje 

 

 

 

 EXPAK AT.SI - Avstrijsko-slovenska ekspertna akademijaEXPAK AT-SI Logo Horizontal