Digitalni kreatorji: razvijmo svojo ustvarjalnost z uporabo digitalnih orodij

Ideja oz. vizija projekta je ustvariti in izvajati celovit program delavnic in aktivnosti, ki bodo pripomogle k povečanju digitalne vključenosti prebivalstva Republike Slovenije. Namen projekta je, da vsak posameznik, ne glede na starost, spol ali predhodno znanje, pridobi osnovne digitalne kompetence in samozavest za uporabo digitalnih tehnologij v vsakdanjem življenju ter na poklicnem področju. 

Potencial projekta je v njegovi celovitosti in prilagojenosti različnim ciljnim skupinam. S kombinacijo praktičnih delavnic, interaktivnih predavanj, mentorstva in spletnih virov omogoča udeležencem, da se naučijo osnovnih digitalnih veščin, razvijejo svoje sposobnosti in pridobijo znanja, ki so ključna za uspešno delovanje v digitalni dobi. Projekt ustvarja okolje, kjer se udeleženci počutijo motivirane in podprte pri učenju ter kjer se spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in sodelovanje.

Kdo se lahko udeleži BREZPLAČNIH usposabljanj

Ciljna skupina so otroci in mladi v starostnem obdobju od 6 do 29 let.

Delavnica: DIGITALNI ČARODEJI

Fundacija Prizma je v okviru konzorcija ena izmed izvajalcev usposabljanj in je pripravila inovativni program usposabljanja Digitalni čarodeji.

Usposabljanje je namenjeno učencem od 1 do 5 razreda in je vezano na dvig digitalnih kompetenc otrok in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev. Učenci se bodo v okviru delavnic s pomočjo KUBO robotov in Lego Education kompletov podali v svet robotike in programiranja. S pomočjo igrivega pristopa jim bomo približali logično in računalniško razmišljanje ter predstavili poklice prihodnosti. Program temelji na postopnem učenju različnih vidikov informacijske tehnologije in digitalnih kompetenc, ki so pomembni za otroke in vključuje tudi vsebine, ki se nanašajo na varnost, komunikacijo, ustvarjalnost in reševanje problemov. Več o programu usposabljanja >>>>>

Konzorcijski partnerji projekta:

  • Ljudska univerza Ptuj,
  • Ljudska univerza Škofja Loka,
  • dt.Lab,
  • Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova,
  • Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza,
  • Ljudska univerza Murska Sobota,
  • Ljudska univerza Ajdovščina in
  • Ljudska univerza Postojna. 

Nosilec projekta:
Ljudska univerza Ptuj

Trajanje projekta:
15. 9. 2023 – 30. 11. 2023

Vir financiranja:
Projekt sofinancira Ministrstvo za digitalno preobrazbo.