Uspešen tim je skupina mnogih rok in enih misli.

(Bill Bethel)

Dober tim je največje bogastvo vsakega podjetja in najboljši vir konkurenčnosti. Dobro delo timov in konstruktivno, ustvarjalno sodelovanje pa ne nastaneta sama po sebi. Novi delovni izzivi, visoki, atraktivni cilji in zgled najvišjega vodstva lahko veliko pripomorejo, da se sodelavci in sodelavke povežejo v skupino s skupnim ciljem, vizijo, … Še vedno pa potrebujemo sistematične, organizirane aktivnosti, s katerimi razvijamo timski duh, skupinsko delo, s pomočjo katerih delimo veselje ob uspehu in zavesti, da smo kot tim naredili nekaj dobrega.

Oglejte si našo ponudbo programov:

Zakaj izbrati naše programe?

  • Vsebine prilagodimo udeležencem.
  • Naše predavateljice in predavatelji so strokovnjaki.
  • Uporabljamo sodobne metode učenja/ inovativne pristope.
  • Učite se tako, da rešujete vaše izzive.

Pričujoča ponudba programov usposabljanj je informativne narave. Z vami se dogovorimo za izvedbo, ki temelji na potrebah, izzivih in pričakovanjih vaše organizacije in zaposlenih.

Želite ponudbo za izvedbo v vaši organizaciji oz. podjetju?
Kontaktirajte nas: 
tajnistvo@fundacija-prizma.si

Pripravili vam bomo program, ki bo ustrezal vašim potrebam in zahtevam po znanjih.