STRATEŠKI RAZVOJ KADROV

Načrtovanje ukrepov za poklicni in osebnostni  napredek zaposlenih.

 • Strategija razvoja kadrov

 • Kadrovski procesi

 • Svetovanje in testiranje pri izbiri kadra

 • Analiza organizacijskega okolja

 • Zunanje mentrostvo

AKTIVNO STARANJE DELOVNE SILE

Zviševanje zadovoljstva in podaljševanje delovne sposobnosti starejših zaposlenih. 

 • Ste pripravljeni?

  Vsaka generacija prinaša raznolikost izkušenj, znanja in vrednot na delovno mesto.

ZDRAVA IN AKTIVNA PRIHODNOST

Zdrav življenjski slog, duševno in telesno zdravje, obvladovanje psihosocialnih dejavnikov tveganja.

 • Svetovanje

  Bi radi izvedeli, kako naslavljati potrebe zaposlenih na področju duševnega zdravja na delovnem mestu?

USPOSABLJANJA IN TRENINGI

Kompetence za 21. stoletje. 

Več: >>>>>

 • Digitalna pismenost

  Živimo v času, ko si brez sodobnih tehnologij življenja in dela več ne znamo predstavljati.

 • Vodenje in upravljanje

  Če želimo dolgoročno uspešno organizacijo, potem moramo zagotoviti ustrezno doseganje rezultatov zaposlenih na vseh nivojih.

 • Komunikacija

  Sposobnost učinkovitega sporazumevanje je ena izmed najpomembnejših veščin za uspeh v življenju.

 • Razvoj kadrov

  Sistematičen in načrtovan proces priprave, izvajanja in nadzorovanja ukrepov za poklicni in osebnostni napredek zaposlenih.

 • Zdravje pri delu

  Skrb za zdravje in dobro počutje zaposlenih ni samo odgovornost posameznika.

 • Teambuilding

  Dober tim je največje bogastvo vsakega podjetja in najboljši vir konkurenčnosti.

 • Medgeneracijsko sodelovanje

  Na delovnem mestu in tudi v zasebnem življenju smo vsak dan v stiku z ljudmi različnih starosti oz. različnimi generacijami.