Vizija, poslanstvo, vrednote

Vizija

Poslanstvo

Vrednote

»(P)ostati ključen partner pri razvijanju človeškega potenciala ter ustvarjanju spodbudnega okolja za zaposlovanje in delo.«

»Z inovativnimi pristopi ustvarjamo priložnosti za podjetja/organizacije, odkrivamo in nadgrajujemo zaposlitvene in karierne potenciale posameznikov ter prispevamo k razvoju družbe.«

• spoštljiv in iskren odnos med sodelavci,
• iniciativnost, strokovnost in odličnost,
• podjetnost in usmerjenost v razvoj,
• spoštovanje različnosti in zagotavljanje enakih možnosti,
• delovanje z lastnim zgledom,
• odgovornost do sebe, soljudi in družbe,
• medsebojno bogatenje kompetenc.