Kariera in razvoj kompetenc

“FaVET: Fasilitacija za trenerje in učitelje poklicnega izobraževanja in usposabljanja”

Opis projekta 

»Upravljanje in razvoj zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena v regiji Podravje –  ŠTARTAJ KARIERO S POTENCIALOM!«

Opis projekta 

»VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade«

Opis projekta 

Fem4Forest – Forests in Women’s Hands

Opis projekta 

eDigiStars – Building of digital entrepreneurial capacities of the elderly through the innovative training system

Opis projekta 

IN EDU – INclusive communities through Media literacy & Critical Thinking EDUcation

Opis projekta 

SEED – School/Enterprise Experiences go Digital 

Opis projekta 

Razvoj človeških virov

“Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (TPK 2018-2022)”

Opis projekta 

NAPREJ – “Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – Zdravo in aktivno v prihodnost

Opis projekta 

Socialno podjetništvo & družbene inovacije

CERUSI – Central European Rural Social Innovation – Implementing Central European Rural Social Innovation Lab Caravans to build skills and capacities in social innovation, social entrepreneurship and circular economy

Opis projekta 

»Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo – SocioLab« 

+Resilient – Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises

Opis projekta 

IN SITU – Intergenerational Social Innovation Support Scheme

Opis projekta 

SET THE TONE – Social Economy Tackling the unfair Treatment of wOmen iN Enterprises

Opis projekta