OBDOBJE ZADNJIH 5 LET

Kariera in razvoj kompetenc

eDigiStars – Building of digital entrepreneurial capacities of the elderly through the innovative training system

Opis projekta 

Fem4Forest – Forests in Women’s Hands

Opis projekta 

»VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade«

Opis projekta 

»Upravljanje in razvoj zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena v regiji Podravje –  ŠTARTAJ KARIERO S POTENCIALOM!«

Opis projekta 

IN EDU – INclusive communities through Media literacy & Critical Thinking EDUcation

Opis projekta 

Theatre Pitching Employment

Opis projekta 

Advancing and strengthening Social Enterprises to maximize their impact in the economic and social sector of Central European countries – SENTINEL

Opis projekta 

Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people with new generation skills – NewGenerationSkills

Opis projekta 

Razvoj človeških virov

“Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (TPK 2018-2022)”

Opis projekta 

NAPREJ – “Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – Zdravo in aktivno v prihodnost

Opis projekta 

Kompetenčni center za razvoj kadrov v elektroindustriji – KOC EEI 4.0

Opis projekta

Kompetenčni center krožno gospodarstvo – KOC Krog

Opis projekta 

»Age – diverse workforce management for HR managers (HR4AD)«

Opis projekta 

AGEFACTOR – Boosting adult career management and key competences for inclusion and employability through social media

Opis projekta 

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019

Opis projekta 

Izvajanje programa »Nefiks zaposlitvene rešitve«

Opis projekta 

Socialno podjetništvo & družbene inovacije

SET THE TONE – Social Economy Tackling the unfair Treatment of wOmen iN Enterprises

Opis projekta 

IN SITU – Intergenerational Social Innovation Support Scheme

Opis projekta 

+Resilient – Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises

Opis projekta 

CERUSI – Central European Rural Social Innovation – Implementing Central European Rural Social Innovation Lab Caravans to build skills and capacities in social innovation, social entrepreneurship and circular economy

Opis projekta 

»Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo – SocioLab« 

Age is Effective

Opis projekta 

Urbact III – 2C (Second chance)

Opis projekta

Tkalnica poklicev za fante = punce

Opis projekta 

Innovation Transfer Project »Expect More«

Opis projekta