Prepoznavanje in preprečevanje spolnega nadlegovanja na delovnem mestu

Ker na delovnemmestu v povprečju preživimo tretjino dneva, ko se marsikdo sooča z nadlegovanjem in trpinčenjem, kar slabo vpliva na počutje in delovne učinkovitost ter klimo v delovnem kolektivu, smo pripravili program usposabljanja, ki vključuje od e-usposabljanja in delavnice v živo, do strokovnih prispevkov in javnih dogodkov, pospremljeno s samostojno refleksijo na temo spolnega Preberi več…