CERUSI

CERUSI

Implementing CE Rural Social Innovation Lab Caravans to build skills and capacities in social innovation, social entrepreneurship and circular economy – CERUSI

Namen projekta je podpreti lokalne akterje ruralnih in obrobnih območij pri razvoju in oblikovanju družbenih inovacij ter socialnih podjetij s pomočjo krepitve zmogljivosti in uporabe neizkoriščenih endogenih lokalnih razvojnih potencialov.

Projektne aktivnosti so namenjene izboljšanju veščin in podjetniškega odnosa družbenih inovatorjev ter socialnih podjetij (obstoječih in novo nastajajočih). Vse to bo vplivalo na novo dinamiko regionalnega razvoja z oblikovanjem skupnosti aktivnih državljanov, ki aktivno prispevajo k razvoju v regiji in se spopadajo s pojavom bega možganov in zmanjševanjem prebivalstva.

Nosilec projekta:
GmbH ZSI – Centre for Social Innovation (Avstrija) 

Trajanje projekta:
februar 2020 – januar 2022

Vrednost projekta:
1,216.819,88 EUR  (delež Fundacije PRIZMA: 116.597,12 EUR)