FEM4FOREST

Fem4Forest

Forests in Women’s Hands – Fem4Forest

Osnovni namen projekta je prispevati k ugodnim pogojem za doseganje boljše socialne vključenosti žensk na vseh nivojih v gozdarskem sektorju podonavske regije. V okviru projektnega partnerstva 13 organizacij iz 8 držav bomo sodelovali pri vzpostavitvi podlag za institucionalno ureditev žensk v gozdnem prostoru, iskali nove primere in možnosti izobraževalnih programov, marketinških in izobraževalnih aktivnosti ter nove priložnosti s področja socialne ekonomije, gospodarskih storitvenih dejavnosti in drugih dobrih primerov zaposlovanja žensk v gozdnem prostoru, kot nove poklice prihodnosti.

Za več informacij o projektu lahko sledite uradno FB stran projekta:

Forests in Women’s Hands | Facebook

In FB strani (3) Fundacija Prizma / Foundation Prizma | Facebook

Nosilec projekta:
Gozdarski inštitut Slovenije

Trajanje projekta:
julij 2020 – december 2022

Vrednost projekta:
1.352.357,45 EUR  
(delež Fundacije PRIZMA: 90.884,50 EUR)