GSMESKILL – Developing VET Entrepreneurial Green Mindset and skills for Small-Business Development

Namen projekta je okrepiti povezave med Nigerijo, Kenijo in Južno Afriko, da bi v teh manj razvitih območjih bolje uskladili poklicno izobraževanje in usposabljanje z lokalnimi priložnostmi na trgu dela. Cilj je povečati zmogljivosti ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter učiteljev, izboljšati raven kompetenc, spretnosti in potencial za zaposljivost učencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, izboljšati znanje, tehnične, vodstvene in pedagoške spretnosti učiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Navedene cilje bomo dosegli z izvedbo sledečih aktivnosti:

 • raziskava in kartiranje veščin in dobrih praks;
 • razvoj inovativnih metodologij poklicnega poučevanja, orodij za krepitev podjetniške miselnosti in veščin poklicnega izobraževanja in usposabljanja za razvoj malih podjetij;
 • izdelava platforme za e-učenje GSMESKILL & razvoj vključujočih nacionalnih političnih priporočil;
 • razširjanje rezultatov z vključevanjem zasebnega sektorja, mednarodno izmenjavo, virtualnimi delavnicami in delovnimi skupinami institucij poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podjetij iz zasebnega sektorja in mladih podjetnikov.

Projektno partnerstvo:

 • EDUFORMA SRL (Italija),
 • Fundacija Prizma (Slovenija),
 • EKS Simeio Evropaikis Gnosis Amke (Grčija),
 • NGO Nest Berlin Ev (NEST), (Nemčija),
 • CDS-AWYA Center for digital skills acquisition for women and youth in Africa (Nigeria),
 • EGUNEC Education Support Foundation (Nigeria),
 • Yadaversity Education Company Ltd. (Nigeria),
 • USTADI Ustadi Foundation (Kenya),
 • RF SADRAT The Southern Africa Development Research and Training Institute (Južna Afrika).

Nosilec projekta:
EDUFORMA SRL (Italija)

Trajanje projekta:
januar 2023 – januar 2026

Skupna vrednost projekta:
399.178,00 EUR

Vir financiranja:
Erasmus+