IN EDU

IN EDU

INclusive communities through Media literacy & Critical Thinking EDUcation – IN EDU

Namen projekta je zagotoviti podporo izobraževanju skupnosti s pomočjo medijske pismenosti in kritičnega razmišljanja ter tako prispevati k izboljšanju medijske pismenosti in kritičnega mišljenja med predstavniki izobraževalnih institucij ter posredno med učenci in starši, ki bi postali promotorji spodbujanja ukrepov medijske pismenosti v svojih skupnostih. Projektno partnerstvo iz 5 držav se zavzema za preprečevanje marginalizacije in preprečevanje neenakosti.

Nosilec projekta: FORMA.Azione srl, Perugia (Italija)

Trajanje projekta:
januar 2019 – julij 2021

Vrednost projekta:
485.843,00  (delež Fundacije PRIZMA: 77.864,00)