Ko ljudje razmišljajo o svojem letnem dopustu ali o novem avtu, temu namenijo veliko pozornosti. Naredijo raziskave, pridobijo informacije in jasno sliko, kaj je pri tem za njih pomembno. Na osnovi tega ugotovijo kaj je na voljo in se prepričajo, da njihova izbira izpolnjuje njihove potrebe.

Kako pa je z načrtovanjem kariere? Kdaj začnemo s kariernim popotovanjem? Karierna orientacija je del vsakega posameznika in se začne že v zgodnjem otroštvu ter poteka v vseh fazah posameznikovega udejstvovanja v osebnem in poklicnem življenju.

KARIERA je posameznikova celotna življenjska pot – napredovanje v različne smeri, odvisno od sprememb in izzivov v okolju. Je vzorec delovnih izkušenj, ki usmerjajo človekovo življenje.

Danes večina od nas išče odgovor na vprašanje: Kdo sem? Kje so moje priložnosti? Kaj je moje poslanstvo in zakaj sem poklican? Vsa ta vprašanja so vedno vse bolj pomembna. Nihče več ne ponuja varne zaposlitve, in zato se je toliko bolj začel uveljavljati izraz zaposljivost kot oznaka za nekoga, ki je ves čas konkurenčen na trgu dela.

Pri načrtovanju kariere vse bolj usmerjamo lastno življenjsko pot in prevzemamo tudi odgovornost za svojo kariero, nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot, ki predstavlja pridobivanje različnih spretnosti, izkušenj in znanja.

Od izkušenj in kompetenc bo odvisen proces načrtovanja delovne, osebne in izobraževalne poti. V preteklosti je bil karierni razvoj vezan le na en poklic ali eno organizacijo, danes temu ni tako, saj vedno več ljudi doživlja multi karierne – poti, ki vključujejo dvoje ali troje različnih področij in dve ali več organizacij.

Za razvoj lastne kariere smo v prvi vrsti odgovorni sami. Oddelati je treba 40 let, kar je dolgo obdobje. Zato je pomembno, da se že iz vzgoje in izobraževanja ven, tako otroci, mladostniki, kot odrasli posvečajo raziskovanju sebe, spoznavanju lastnih interesov in potreb ter načrtujejo način in različne poti razvoja svoje izobraževalne in delovne kariere.