KARIERNA ORIENTACIJA V ŠOLAH

Svoje želje in sanje o tem, kaj si želimo postati, ko odrastem, gojimo že od malih nog. Karierna orientacija mladih v šolah igra zelo pomembna vlogo razvoja posameznika in uresničevanju njihovih potencialov in kasneje poklicnih ter življenjskih ciljev. Trg dela dandanes se spreminja zelo hitro, zato morajo biti mladi na tekočem s potrebami po poklicih, ki se v svetu pojavljajo.

Z aktivnostmi Kariernega centra za mlade »VšečKAM in GREM« ponujamo raznolike aktivnosti, ki jih izvajamo v šolah, namenjene pa so otrokom, staršem ter strokovnim delavcem. Mlade na delavnicah neposredno opolnomočimo, da raziskujejo svoje talente, prepoznavajo svoje spretnosti, razvijajo hobije in interese, da si lažje oblikujejo nadaljnjo karierno pot. Staršem nudimo dodatne informacije, kako otroka podpirati in se z njim pogovarjati, ko se odloča o svoji poklicni prihodnosti. Strokovne delavce šol pa vabimo, da oplemenitijo svoje poslanstvo in s konkretnimi materiali mladim približajo aktivnosti s področja poklicnega raziskovanja in kariernega načrtovanja.

Več informacij na: www.kariera-mladi.si