PONUDBA AKTIVNOSTI ZA INOVATIVNO KARIERNO ORIENTACIJO V OŠ IN SŠ

Na podlagi dolgoletnih izkušenj iz področja karierne orientacije in izvajanja projekta “VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade“, ki se je z avgustom 2022 zaključil, smo za šolsko leto 2022/2023 pripravili ponudbo AKTIVNOSTI, s katerimi lahko obogatite aktivnosti karierne orientacije na vaši šoli ter mladim omogočite, da se bodo pri izbiri nadaljnjega izobraževanja oz. poklica lažje in samozavestneje odločali.

Pokukajte v ponudbo aktivnosti za osnovne šole TUKAJ in za srednje šole TUKAJ.

KARIERNA ORIENTACIJA V ŠOLAH

Svoje želje in sanje o tem, kaj si želimo postati, ko odrastem, gojimo že od malih nog. Karierna orientacija mladih v šolah igra zelo pomembna vlogo razvoja posameznika in uresničevanju njihovih potencialov in kasneje poklicnih ter življenjskih ciljev. Trg dela dandanes se spreminja zelo hitro, zato morajo biti mladi na tekočem s potrebami po poklicih, ki se v svetu pojavljajo.

V okviru projekta Karierni center za mlade »VšečKAM in GREM« smo v šolah izvajali različne aktivnosti, namenjene otrokom, staršem in strokovnim delavcem. Mlade smo na delavnicah neposredno opolnomočili za raziskovanje svojih talentov, prepoznavanje svojih spretnosti, razvijanje hobijev in interesov, da si lažje oblikujejo nadaljnjo karierno pot. Staršem smo nudili dodatne informacije, kako otroka podpirati in se z njim pogovarjati, ko se odloča o svoji poklicni prihodnosti, medtem ko smo strokovnim delavcem šol pomagali, da oplemenitijo svoje poslanstvo in s konkretnimi materiali mladim približajo aktivnosti s področja poklicnega raziskovanja in kariernega načrtovanja.

Več informacij na: www.kariera-mladi.si