Karierni center za mlade

»VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade«

»VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade«

V okviru projekta VšečKAM in GREM mladim med 6. in 19. letom starosti nudimo informiranje, individualno karierno svetovanje in poučne delavnice za razvijanje poklicih interesov, za učinkovito načrtovanje njihove kariere. Aktivnosti kariernega centra za mlade so namenjene tudi staršem in svetovalnim/strokovnim delavcem osnovnih in srednjih šol, zato da mladim lažje nudijo podporo pri nadaljnjih kariernih odločitvah.

Nosilec projekta:
Fundacija PRIZMA

Trajanje projekta:
september 2019 – avgust 2022

Vrednost projekta: 
1,250.000,00 EUR
(delež Fundacije PRIZMA: 479.863,92 EUR)